Medlemskap

Kontingenten for år 2022 vart på årslaugsmøtet vedteken slik:

  • Kr. 200 pr. medlem
  • Kr. 400 for familiemedlemsskap (inkl. «born» til og med siste VGS)
Med medlemsskapen følgjer ein laugsdisk. For familiemedlemskapen følgjer det 2 diskar.
For betaling av kontingenten kan du anten vippse eller sette pengene inn på lauget sin bankkonto.
Medlemsskapet forpliktar deg ikkje på å jobba dugnad; - du kan også berre vera ein del av heiagjengen ????.
VIPPS 105866.
Konto 3705 29 38016
 
Kontakt oss på https://www.facebook.com/groups/solundsk/ eller post@sendebrettlauget.no for å melde deg inn. 
Ikkje gløym å melde deg inn i vår facebook-gruppe i mellomtida.
PS! Lauget er organisert som ei undergruppe av Solund IL. Vi oppmodar alle som ein til også å vera medlem av dette fantastiske Idrettslaget. Ikkje berre er Solund IL hovudårsaka til at Solund Idrettspark framstår som eit av landets mest naturskjøne Idrettsanlegg, men også snart er det på plass eit Nytt Idrettshus, med eit 100 kvm styrketreningsrom, garderobar, toalett både ute og inne og høve til opphald under tak, på plass.
Medlemsskap i Solund IL gjer at du også inngår i hovudlaget si forsikringsordning.