Idrettsparken 9-håls bane

Her er oversiktskart og caddybok for Idrettsparken 9-håls bane:

Idrettsparken.pdf