Vestkysttouren i Solund 25.-27. juni 2021 - GÅR UT !

Publisert 14\.0\.2021 av

Beklager diskgolfvener men årets planlagde VKT må diverre gå ut. Denne meldinga vart lagt ut på FB den 4. april, etter at styret hadde gjort sitt vedtak:

Vi veit at det er svært mange som har gleda seg til VKT i Solund ???? Men... Vi må diverre melde om at den planlagde VKT-touren i juni, må gå ut ???? Dette skuldast:

a) Korona-pandemien - i høve til overnatting og sosial kontakt
b) Føreståande anleggsarbeid langs hål 17 og opp mot korg 16.
c) Bygging av nytt idrettsbygg nedanfor korg 12.

Med opptil 90 spelarar i sving over 2 dagar må vi som arrangør vera heilt trygge på at både det konkurransemessige og ikkje minst det sosiale aspektet vert godt ivaretatt ei slik helg. Dette også utfrå VKT sin visjon og tidlegare VKT-deltakarar sine mange gode tilbakemedlingar på touren i Solund.
Styret i Solund Sendebrettlaug har som mål å gjere Draumeparken i Solund til ein attraktiv diskgolfdestinasjon (om den ikkje skulle vere det frå før då.. ???? ). Vi bruker difor den oppståtte situasjonen til å gjere nødvendige endringar i banedesign, oppgraderer bana med nye teepads og utbetrar fairwayene der det trengs.

Bana er generelt i veldig god stand. Så om ikkje vi torer invitere til ein nasjonal / regional konkurranse dette året, så inviterer vi frimodig både erfarne diskgolfarar og glade amatørar til aktivt å bruke banene våre.
Om alt går som planlagt lokalt, og denne hersens pandemien etterkvart dunstar bort, så legg vi opp til å invitere til eit ope klubbmeisterskap og kanskje uformelle veneturneringar på hausten. De høyrer nærare frå oss om dette.
Solund Sendebrettlaug reknar med å få lov til å koma sterkt tilbake, og vil gjerne arrangere ein heidundrande VKT i år 2022,; -då med oppgraderte teepads rundt eit flunkande nytt klubbhus!

Vi kastast !

 

 

Gled dykk, folkens !

Det blir Vestkysttour i Solund også i år. Helga 25-27. juni er allereie avsett.
Vi kjem tilbake med meir info etterkvart som opplegget vert klart for heile Vestkysttouren. Då vert også www.vestkysttouren.no oppdatert for 2021-turneringa.

Diskgolfsporten har jo tatt heilt av det siste åre. Følg difor også med på www.discgolfmetrix.com . Der skjer påmeldinga og turneringane vert fort fylt opp dette året.

Sjå også Terminlista for relevante diskgolfturneringar for oss her i vest.