Resultat og løpande info om dikgolfaktiviteten vår på FB

Publisert 30.06.2017 av Kjell Mongstad

Heretter brukar vi FB-sida til Solund Sendebrettlaug som kommunikasjonskanal.
Vår fokus i styret er no å få Solund Idrettspark og Klatreparken ferdigstilt, og deretter få re-etablert den populære 9-korgsbana rundt Idrettsbana.

Dette til orientering for dykk alle.