Ny 18-korgs bane - "To-do"-liste

Publisert 15.07.2016 av Kjell Mongstad

Det er full rulle med finishen på den nye 18-korgsbana på Hardbakke.
Den er absolutt spelberr, men vi vil prøve gjere den best mogleg til offisiell opning på Solunddagane.
Laugsrådet har difor laga ei "To-do"-liste for å få ei samla oversikt på kva som skal gjerast.

Kven som helst kan berre skride til verket, når tid dei måtte ynskje det, men vi kjem til å arangere nokre felles dugnadsdagar dei komande vekene. "To do"-lista krympar stadig, og ser no slik ut:

Bane 1 - Bakkegropa:
Utkast: Legge matte - ein trekant (mellombels)
Utkastskilt: Jord-eller Fjellfeste?
Trasé: Vurdere fjerne nokre greiner eller eit lite tre.
Kun vedlikehalds svirring
Sette ned OB-pinner
Korg: Svirre større omkrets (særleg mot nord) 
1 bøtte sand - for å feste korg permanent
Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg?

Bane 2 - Skaret:
Utkast: OK
Utkastskilt: Fjellfeste
Trasé: Rydde / svirre - noko igjen !
Sette ned OB-pinner
Lage bru ved overgang til flate?
Korg: Kun vedlikehalds svirring
Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg?

Bane 3 – Moldmyra (Cotton Field):
Utkast: Bygge / Legge matte - vurdere å flytte utkast litt bak
(Re-tee ved bom på mando)
Utkastskilt: Fjellfeste
Trasé: Kun vedlikehalds svirring
Sette ned OB-pinner
Korg: Svirre ned mot OB-linje
3 bøtter sand - for å feste korg permanent 
Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg! 
Markere korg med forlenga flagg

Bane 4 - Draumeplassen: 
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Jord- eller Fjellfeste ?
Trasé: Kun vedlikehalds svirring
Sette ned OB-pinner
Lage bru - frå OB-halvøy til "fastlandet"?
Korg: Rydde / svirre bak korg og mot OB-linja
Vurdere å løfte korg?

Bane 5 - Kystarboretet:
Utkast: OK!
Utkastskilt: Fjellfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: Rydde / svirre OB-område sør for OB-øy 
Vedlikehalds svirring elles
Sette ned OB-pinner
Markere sti mot fjellhammar
Lage bru over myr?
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent 
Vurdere å løfte korg?
Meir bark rundt korg?

Bane 6 - Fredsplassen
Utkast: Bygge / Legge matte
(Re-tee ved bom på mando)
Utkastskilt: Fjellfeste?
Trasé: Svirre og rydde i under«skog» første del.
Vedlikehalds svirring elles
Lage småbruer?
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent 
Vurdere å løfte korg?
Meir bark rundt korg?

Bane 7 - Langbakken:
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Jordfeste
Trasé: Rydde under«skog» mot aust
Svirre - særleg frå dalsøkk og nordvestover
Lage bru - etter utkast?
Korg: Vurdere å løfte korg?

Bane 8 – Edens hage:
Utkast: Bygge / Legge matte - klargjort
Utkastskilt: Jordfeste?
Trasé: Rydde / svirre
Rette opp hjortegjerde (OB mot sør)
Lage ny port gjennom hjortegjerde?
Korg: Vurdere å løfte korg?

Bane 9 - Klatreveggen:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Fjellfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: Rydde / svirre
Sette ned OB-pinner
Lage OB-linje 2 diskbredder frå gjerdet på OB-øya
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent 
Bark rundt korg
Løfte korg

Bane 10 - 1000-års staden:
Utkast: Bygge / Legge matte? - teste nytt utkast på stein
Utkastskilt: Fjellfeste
Trasé: Vedlikehalds svirring
Korg: Vurdere å løfte korg?

Bane 11 - Utsikten:
Utkast: OK!
Utkastskilt: Fjellfeste
Trasé: Vedlikehalds svirring
Svirre siste del av trasé
Sette ned OB-pinner
Korg: Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg

Bane 12 - Lerkesvingen:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Jordfeste?
Trasé: Vedlikehalds svirring
Sette ned OB-pinner?
Korg: Rydde / svirre i ein større omkrets?
Bark rundt korg?
Vurdere å løfte korg?

Bane 13 - Ravnenipa:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Jordfeste
Trasé: Rydde / svirre ytterlegare 
Sette ned OB-pinner
Korg: Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg

Bane 14 – Uren, luren:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Jordfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: Vedlikehalds svirring 
Sette ned OB-pinner
Korg: OK! 
3 bøtter sand - for å feste korg permanent
Bark rundt korg?

Bane 15 - Himmelturen:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Fjellfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: Vedlikehalds svirring 
Korg: Svirre ein større omkrets rundt korg
Bark rundt korg?

Bane 16 – Ørneflóget:
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Fjellfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: OK! 
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent
Bark rundt korg?

Bane 17 - Vollen:
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Fjellfeste?
Trasé: Rydde / svirre frå dalsøkk og opp mot korg 
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent
Bark rundt korg?

Bane 18 - Laugskorga:
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Fjellfeste?
Trasé: Svirre mot OB-linje vest 
Korg: Bark bakom korg?