"Solund Open" - diskgolfkonkurranse

Publisert 30.09.2015 av Kjell Mongstad

Bli med på historias første diskgolfturnering i Solund

Tidspunkt og stad:
Søndag 4. oktober kl. 13:00 i Solund Idrettspark

Påmelding skjer på eiga "hending"på FB - sjå https://www.facebook.com/events/1502060313450796/ eller til: post@sendebrettlauget.no

Påmeldingsavgift: kr. 25,- til konto 3705.29.38016
Påmeldingsfrist: Innan søndag kl. 13:00

Kven kan vera med: 
ALLE som har betalt påmeldingsavgifta (ein forelder må følgje dei minste)

Inndeling i 4 klasser (justert etter som påmeldinga vert):
Open (16+) for Damer og Herrar
Junior (15-) for Jenter og Gutar

Oppmøte: kl. 13:00 (påmelding er då avslutta)
(for inndeling i grupper / utdeling manuelle scorecard / gjennomgang reglar)

Start konkurranse:
Runde 1: kl. 13:30 (presis)
Runde 2: kl. 15.15
Premieutdeling: kl. 16.45

Gjennomføring / Premiering:
Best samanlagt over 2 runder (lågast score)
Premie - 1 stk. disk (Driver)

Innlagte konkurranseelement (nett so i byd´n):
Hól 1 - LP - Beste Longest Put (siste kast)
Hól 4 - LD - Beste Longest Drive (første kast)
Hól 7 - CTP - Beste Closest To Pin (første kast)
Premie: 1 stk. Markør 

PS! Vermeldingane er gode! 
Men skulle det bli både kuling og regn, kan arrangementet verta avlyst / utsett til helga etter.