Årslaugsmøte er gjennomført !

Publisert 17.08.2020 av Kjell Mongstad

Hei alle diskgolfvener

Årslaugsmøtet er gjennomført og vedlagt følgjer den underskrivne protokollen til alle som vi veit har vore litt engasjert i diskgolfen i Solund.
Mark vart vald inn i laugsrådet, og Jan Kåre går ut som vararepresentant. Elles er alt som før !
Kontingenten for år 2020 er vedteke på same nivå som tidlegare år. Kr. 150 for einskildmedlemer og kr. 300 for familie (inkl. born t.o.m. det året dei fyller 18). VIPPS 105866. I år 2019 kalla vi ikkje inn den vedtekne kontingenten, sidan vi ikkje gjennomførte organisert aktivitet 2. halvår. Å få 9-korgsbana ferdig rundt Solund Idrettsparken vart prioritert. 
Alle som var medlem i år 2018 fekk difor medlemskapet sitt vidareført til år 2019. Og no ynskjer vi ha deg med vidare inn i år 2020

I år vil vi kalle inn kontingenten, sjølv om det har vore lite organisert aktivitet og unntakstilstand grunna KORONA. Diskgolfbanene har likevel vore brukt denne våren og sommaren meir enn nokon gong, og vi får massevis av positive tilbakemeldingar på både bane og natur. Det blir difor endå meir naudsynt å vedlikhalde bana.

Og no aukar lauget opp aktiviteten sin. Vi vil gjera fleire naudsynte investeringar. Så om de er med på lag vidare, vil de bidra til:
  • Lage og kjøpe infoskilt for den populære 9-korsbana
  • Kjøpe ein svirr og anna utstyr for vedlikehald av dei banene kommunen sjølv ikkje vedlikeheld
  • Kjøpe flyttberre dskgolfkorger til trening
  • Kjøpe eit laugsbanner for å bli synlege
  • Kjøpe 100 disker
  • Gjennomføre Vestkysttouren for 2. år på rad (3. oktober)
  • Halde kurs som også er tilrettelagt for nybyrjarar (førstkomande laurdag om det er interesse for det? Sjå eigen info på FB o.likn.)
  • Vi vurderer å starte opp faste søndagsgolfer kl 13.00 - oppmøte Solund Idrettspark
Det vil glede oss storleg om du vil vera medlem i lauget også i år 2020.
Nye medlemer vil få ein flott velkomstdisk i gåve, så tips dine vener om nettopp det.
Bruk VIPPS 105866 og merk innbetalinga med medl.kont. Du kan også betale direkte inn på konto 3705.29.38016 .
Hjarteleg helsing
Solund Sendebrettlaug
laugsrådet