Artiklar

Solundmeisterskap laurdag 7. mai 2022 med Pargolf 8. mai

Publisert 31.03.2022 av Håvard Mongstad

Vi har den store gleda av å invitere til diskgolfdestinasjonen Draumeparken for SOLUNDMEISTERSKAPEN 2022. Det vert også ein uformell pargolfturnering dagen derpå. Vi tar i bruk den same bana som har vore vertskap for tidlegare Vestkysttour i Draumeparken. For dei som ikkje deltok i fjorårets turnering, så kan vi melde om at det er utført ein god del utbedringar på bana, då særskilt knytta til utkastmattene. Vi håper å kunne lage ei nydelig ramme for diskgolf der alle koser seg og får ein hyggelig opplevelse - uansett plassering. Solund Sendebrettlaug stiller med diskutsalg ved bana, og andre er velkomne til å ta med sitt eige sortiment.

Utfyllande informasjon finn du på påmeldingssida, herunder informasjon om tidsskjema, mat, transport m.m.

Informasjon og påmelding Solundmeisterskapen 2022: https://discgolfmetrix.com/2037622

Lenke til påmelding pargolf: https://discgolfmetrix.com/2038140

Sponsors

Sparebankstiftinga / Sparebanken Sogn og Fjordane
tb-event
Solund Eiendom / Skafferiet Mat & Drikke
Norsk kystkulturakademi / Sognefjord Active 
Øybygg
Visit Fjordkysten
Sulefisk
Solune Kreativ
Spar Solund
Ryland Bygg
Sulemat
Sulejet AS
Sulebia og Havbien - Honning frå Solund
Solund IL
Solund kommune

Kontaktpersoner

TD - Laugsrådsleiar Håvard H. Mongstad, 406 32 299

Assistant TD - Kristian Leirvåg, 480 55 892

Laugsrådsmedlem Solund Sendebrettlaug - Kjell Mongstad, 908 31 711

Skjermbilde 2022 04 04 kl2. 16.21.42

Årslaugsmøtet for året 2021 er gjennomført

Publisert 26.03.2022 av Kjell Mongstad

Hei alle diskgolfvener

Årslaugsmøtet er gjennomført og vedlagt følgjer protokollen frå møtet.
Vi gratulerer og ynskjer Håvard lukke til som ny laugsrådsleiar.
Likeins til Lillian, Lars og Ola-Andreas som nye laugsrådsmedlemer.

Tusen hjarteleg takk for fantastisk og årelang innsats i laugsrådet til May-Brith og Mark. Dei ynskte ikkje attval
Kontingenten for år 2022 vart på årslaugsmøtet vedteken slik:
 • Kr. 200 pr. medlem
 • Kr. 400 for familiemedlemsskap (inkl. «born» til og med siste VGS)
Med medlemsskapen følgjer ein laugsdisk. For familiemedlemskapen følgjer det 2 diskar.
For betaling av kontingenten kan du anten vippse eller sette pengene inn på lauget sin bankkonto.
Medlemsskapet forpliktar deg ikkje på å jobba dugnad; - du kan også berre vera ein del av heiagjengen ????.
VIPPS 105866.
Konto 3705 29 38016
 
PS! Lauget er organisert som ei undergruppe av Solund IL. Vi oppmodar alle som ein til også å vera medlem av dette fantastiske Idrettslaget. Ikkje berre er Solund IL hovudårsaka til at Solund Idrettspark framstår som eit av landets mest naturskjøne Idrettsanlegg, men også snart er det på plass eit Nytt Idrettshus, med eit 100 kvm styrketreningsrom, garderobar, toalett både ute og inne og høve til opphald under tak, på plass.
Medlemsskap i Solund IL gjer at du også inngår i hovudlaget si forsikringsordning.

Innkalling til årslaugsmøte for året 2021

Publisert 05.03.2022 av Kjell Mongstad
Innkalling til årslaugsmøte for år 2021 laurdag den 26. mars kl. 17:30 i Gapahuken i Draumeparken.
Vedlagt følgjer innkallingårsmeldingrekneskap som er under revisjon og budsjettframlegg.
Vi skal prøve å legge opp til at medlemer kan delta digitalt. Meld frå om du ynskjer å delta på ein slik måte. Dersom Koronaen spelar oss eit større puss enn venta, kan møtet verta halde fulldigitalt. Dette kjem vi tilbake til kort tid før møtet.
Solund IL avgjort at deira årsmøte skal vera fredag den 1. april på Skafferiet kl. 18. Velkomen skal de vera til dette årsmøte også.

Vel møtt!
Styret i SSL

Endringar på gang i diskgolftraséen

Publisert 01.01.2022 av Kjell Mongstad
Info til alle diskgolfentusiastar og heiagjengar for diskgolfmoro i Solund.
Det skjer mellombels bygge- og anleggsarbeid i tilknyting til banene våre - permanente endringar er
samstundes på gang.
Solund kommune held no på med å lage nytt tomtefelt nord for korg 16 og 17 (korg 4 og 5 for 9-korgsbana). Likeins held det på å reise seg eit nytt Idrettshus nedanfor korg 12 og det er etablert eit sikkerheitsgjerde rundt dette byggearbeidet. Korg 1 på 9-korgsbana er i denne samanheng også mellombels tatt ned. Arbeidet på tomtefeltet medfører p.t. vanskelegheiter med å spele fullverdige diskgolfrundar. Det er også fare for at diskar kan hamne i steinurer og innafor sikkerheitsgjerdet og sågar opp på taket av Idretthuset. Bortsett frå korg 1 (9-korgsbana) kan banene våre fortsatt spelast på, men de må bruke same utkast for bane 17 ved spel på begge rundane.
NB! Dersom de vil spele banene i anleggsfasen, så gjer vi merksam på at dette skjer på eigen risiko.
 
Lauget arbeider no aktivt med å utnytte endringane som tvingar seg fram på 18-korgsbana, slik at kvalitetsnivået vert heva endå nokre hakk.
I dialog med kommunen (som eigar av anlegget) ser vi på eit alternativ med å utvide bana med 3-4 korger. Dette kan gjerast ved å legge ein trasé rundt "fjellet" i vest, frå dagens korg 4 og til dagens utkast 5 (sjå idéskissa). Dette vil i så fall opne for fleire par 4-korger og nokre heilt nye spanande alternative banedesign. Det vil bety betre baneflyt, mindre konflikt mot anna bruk, og det opnar for spel på både 9, 18, 21, 24 og/eller 27 korger. Ergo endå meir diskgolfmoro for unge og eldre i vesle, store Solund, såvel som eit spanande nytt nasjonalt 18-korgs konkurransealternativ i framtida.
 
Lauget har allereie gjort mange flotte oppgraderingar :)
Alle utkastsoner som ikkje er under endring, er oppgradert til nasjonal standard 400x150, banene er godt vedlikehaldne og OB-sonene er veldig godt merka. Når no Idrettshuset med garderobar, utvendig toalettfasilitet. lager og kiosmoglegheiter kjem på plass i april, så blir dette veldig bra.
Vi gleder oss til ny sesong og bruk av Solund som diskgolfdestinasjon av både nær og fjern.
 
Meir info følgjer så snart vi har landa nokre nye banedsign som vi ynskjer presentere for dykk, og som de skal få lov til å teste ut ! Velkomen til Solund som diskgolfdestinasjon.

 

Dei første laugsmeistrane i Solund er kåra

Publisert 28.08.2021 av Kjell Mongstad

Våre første laugsmeistrar i diskgolf i Solund si historie vart kåra den 28. august 2021. Desse meistrane er:

Junior:                  Daniel Elvevåg
Open damer:    Karoline Harnes Mongstad
Open herrar:    Håvard Harnes Mongstad

Gratulerer til dei historiske samanlagtvinnarane av Solundmeistarskapen 2021.

Lauget hadde invitert til ein konkurranse som var open for andre utanforståande til å delta og det var difor heile 25 deltakarar med på denne meisterskapen.
Det vart ein kjempespanande konkurranse. Under strålande Solund vêr og i aukande vind tok Eivind i herre-klassen ein skikkeleg Northug og spurta forbi Håvard på oppløpssida. Mange kniva om 3.plassen, men det vart til slutt Roald og Tarjei som delte den.

Lillian avslutta som ei løve og kjempa inn 2. plassen foran Marianne. Men Karoline vart hakket for sterk, og vant dameklassen. Daniel vant ein velfortent diskgolfbag i juniorklassen, som Flaktveit IK frisbeeshop sponsa turneringa med. Tusen takk til flakkarane.
Tusen takk også til Norsk kystkulturakademi, Skafferiet mat og drikke, Spar Solund, Frode Kalgraff og Øybygg for kjempeflott sponsing.

I historiebøkene til Solund Sendebrettlaug vil det for alltid stå at Daniel Elvevåg, Karoline Mongstad Harnes og Håvard Harnes Mongstad vart Laugsmeistarar i år 2021.

Igjen; - Gratulerer til dykk alle tre og takk til alle for ein strålande konkurranse!

 

Karoline med knallsterk 2. plass i Norgescupen

Publisert 26.08.2021 av Kjell Mongstad

Solund Sendebrettlaug gjorde seg sterkt bemerka under Norcescupen på Karmøy 21.-22. august 2021

Gratulerer med ein fantastisk 2. plass til Karoline i klassen for Open Damer og ein like imponerande 13. plass til Håvard i Open Herrar i ein Norgescup med deltaking av topprangerte deltakarar på nasjonalt nivå!

Tre runder à 18-hull, på det som var ei svært krevjande, gøyal og frustrerande skogsbane. Eit litt upresist kast, så var det rett ut av fairway og inn i tjukkaste skogen. Vi i lauget er ikkje så vane med å skulle forsere så mykje tre. Det var det lite som tyda på resultatmessig; - i alle fall for 2 av våre 5 deltakarar frå Sendebrettlauget.

For etter heile 227 kast enda Karoline jommen meg på delt 1.plass. Det måtte difor omspel til, for å kåre vinnaren av Norgescupen for damer. Etter å ha spelt 4  omspelskorger, glapp sigeren med eitt kast. Og Ida Emilie Nesse, vår kjære nabo med røter på Hop, kapra 3. plassen, berre 1 kast bak Karoline igjen.
Håvard tok som nemnt ein sterk 13. plass i hard kamp med 58 andre i Noregseliten. 10.plass glapp nok diverre på korg 13 i aller siste runde ! Oss andre som deltok, snakkar vi ikkje så mykje om ????

 

Meir om Solundmeisterskapen 2021

Publisert 25.08.2021 av Håvard Harnes Mongstad
Hei alle saman!
Det nærmar seg Solundmeisterskap 2021. Vêrgudane har kasta fram sola og skyene fader vekk. Vindtilhøva synes også å bli optimale. På ny luktar det sann kasteglede og banerekord.
 
Påmeldinga syner allereie knalltøff konkurranse i Open Herrer, også med deltagelse frå Bergen og omegn. Det er også heile 5 kvinner påmelde i dameklassen. Dette blir spennande! Det er framleis mogleg å hive seg på.
 
Tradisjonen tru vil det ligge eit flott fenalår dandert på ei utvalgt korg som CTP-premie. Det vil også vanke premiering for ACE. Vidare kan vi freiste med eitt par flotte deltagarpremier. I tillegg kjem sjølvsagt hovudpremien til Solundmeisteren i kvar klasse.
 
Solund Sendebrettlaug og Flaktveit IK Frisbeeshop stiller med utsalg av diverse frisbeeprodukt ved Idrettsbana. Minner om at ein førebels må syte for eiga mat. Vi kjem tilbake til om det vert endringar kring dette.
 
Turneringa er tilpassa slik at det er mogleg å ta turen som ein dagstur.
 
 
Spørsmål: Ta kontakt med TD-Håvard Harnes Mongstad

Solund laugsmeisterskap laurdag 28. august

Publisert 17.07.2021 av Kjell Mongstad

Hei!

Her kjem oppdatert og viktig info til dei som deltek på Solundmeisterskapet 2021. Les difor dette:

Først: Det blir servert varm mat i pausen mellom runde 1 og runde 2!

Tidsskjema:

Ca. 10:40 Ankomst Hardbakke med bil fra ferjekaia.

10:50 Obligatorisk oppmøte og fellesinfo (ca. 10 min)

11:30 Start Runde 1

—— Pause med varm lunsj ——

15:15 Start Runde 2

Ca. 17:45 Premiering

Ca. 19:20 Avreise til Krakhella for dei som skal med ferja.

Mat og drikke Hardbakke:

Restaurant: Skafferiet mat & Drikke / www.skafferietmatogdrikke.no

Daglegvarebutikk: SPAR

Toalett: SPAR fram til 15:00

Viktige endringer i baneregler:

1. Til turneringa skal nye teepads/utkast nyttast der desse er komen på plass. På enkelte hål vil de imidlertid sjå at utkastskilt er noko malplassert - det er fordi vi ikkje har rukke å flytte desse endå.

2. Hål 16 spelast med vanlege OB-regler og ikkje med droppsone. Ved OB skal det difor nyttast vanlege OB-regler. 

3. OB er somme stader markert med pinner OG linjer. Somme stader er dei imidlertid berre markert med pinner. Det skal være konsekvent markering for dei einskilde hål.

4. Bruk «spotter» på hål 10, og ver varsom kring hål 16/17.

5. Dersom disken din treff ein villsau, og den spring avgårde med disken sittande fast i ulla, så må du springe etter sauen. Hopp deretter på sauen og hald deg godt fast. Ditt neste kast må kastast frå sauen. Ett straffekast for å kaste frå sau. To straffekast dersom sauen har sprunge OB.

 

Caddybok: Sjå banekart og baneoversikt under "bilder" i facebookgruppa. Eventuelt besøk vår heimeside.

 

Registrering på konkurransedagen:

Vi legg til grunn betalt påmeldingsavgift som bekreftelse på deltagelse i turnering. Dersom du imidlertid ikkje skal delta likevel, må du snarast gje beskjed til TD Håvard.

Dersom du ikkje betaler innan fristen 23:59 i kveld, vil du verte sletta fra lista.

 

Scoreføring:

Score førast i Discgolfmetrix og PDGA. Det vil difor være to stykk på gruppa som skal føre score, på kvar sin stad. Oppfordrer difor til å ta med mobil.

Veiledning føre score i PDGA:

Gå inn på følgjande lenke: www.pdga.com/score. Skriv deretter inn kode «Solund». Ein er då klar til å registrere score på gruppa. Når runden er ferdig, kontrollerer gruppa at score på Discgolfmetrix og PDGA stemmer overens og er korrekt. I PDGA må så alle spillere på gruppa «signere». Dette blir gjort ved at ein klikker på dei einskilde deltagarane. Deretter skriv ein inn enten fullt etternavn eller PDGA-nummer.

«Huff!» tenker du kanskje no? Fortvil ikkje - det vil vere minst ein/ei på gruppa di som kan dette. Men mi sterke oppfordring er at dersom du ikkje har gjort det før, så tar du initiativ til å ta på deg ansvaret på gruppa slik at du lærer deg det ????

Påmelding og påmeldingsavgift:

Det er mogleg å melde seg på fram til kl. 23:59 i kveld. Følg lenka under for påmelding. Påmeldingsavgift kr. 100.

https://discgolfmetrix.com/1815355

 

Vi kastast!

Prosjekt Solund som diskgolfdestinasjon

Publisert 15.06.2021 av Kjell Mongstad

Diskgolf er i vinden som aldri før i Noreg. Så også i Solund. Frå orkesterplass høyrer leiaren av lauget at det plingar i diskgolfkorger både seint og tidleg. Og det er ikkje berre bygdefolk som prøver seg på ein birdie eller to. Sanninga er at det stadig kjem tilreisande diskgolfarar som har høyrt om dei gode og naturskjøne banene i Solund og som likegodt legg eit weekend- eller ferieopphald til kommunen. Å kombinere kajakkpadling og ein diskgolfrunde eller to, med Øyhoppinga eller Utvær-turen, ser ut til å vera ein populær kombo.
 
For at våre baner i Solund skal klare å oppretthalde status som ei attraktiv bane for aktive og opplevingshungrige diskgolfarar, sette laugsrådet i vår i gang eit prosjekt som sikrar at bana vert oppgradert til 2021-standard. Målet er at Solund skal for alvor koma på kartet som ein av Noregs attraktive diskgolfdestinasjonar. 
Først og fremst galdt det å få utkastsonene oppgradert til nasjonal standard. Eit krevjande arbeid, men like fullt heilt naudsynt for å bli oppfatta som ein seriøs destinasjon. Det vil som følgje av dette, også verta naudsynt å gjere nokre mindre endringar i banedesignet. Dette blir del 2 av prosjektet.

Arbeidet starta opp i månadsskiftet april / mai og det vart jobba intensivt før knotten gjorde sitt inntog. Pr. 15/6 har det vore arbeidd dugnad til ein verdi av heile kr. 55.000. Og nær 30 personar har deltatt. Det er gjort innkjøp av materialer og matter for omlag kr. 70.000.
Prosjektet er langt frå ferdig, men vi klarte å få gjort det vi skulle før sommarferien. No framstår bana som attraktiv for både innbyggjarar og tilreisande; - til både tur- og diskgolfføremål; - herunder å få arrangert vår første offisielle laugsmeisterskap til hausten.

Som ein positiv sideeffekt av alt oppgraderings- og vedlikehaldsarbeidet som skjer, har Kystarboretet og Draumeparken fått eit positivt ansiktsløft.
No er det berre å ta turen ut i Guds frie natur, med eller utan disk i handa. Vi ser at satsinga allreie har sin verknad. Det er både einskildpersonar og grupper av tilreisande som no nyttar banene våre aktivt, i tillegg til at lokalbefolkninga for alvor har fått auga opp for dette positive aktivitetstilbodet i Solund.

God diskgolftur alle saman :)

 

 

Årslaugsmøte er gjennomført !

Publisert 19.04.2021 av Kjell Mongstad

Hei alle diskgolfvener

Årslaugsmøtet er gjennomført og vedlagt følgjer protokollen frå møtet.
Vi ynskjer velkomen Kristian og Håvard som nye laugsrådsmedlemer

Kontingenten for år 2021 vart på årslaugsmøtet vedteken slik:
 • Kr. 200 pr. medlem
 • Kr. 400 for familiemedlemsskap (inkl. «born» til og med siste ungdomsskuleår)
Nytt medlemsskap inkluderer ein laugsdisk.
Fordi leverandørane er gått tom for plast, så vert det ikkje produserte blanke disker og vi får ikkje bestilt laugsdiskar før inn mot nyttår. Så de må vente med å hente ut medlemsdisken til dess.
For betaling av kontingenten kan du anten vippse eller sette pengene inn på lauget sin bankkonto.
Medlemsskapet forpliktar deg ikkje på å jobba dugnad; - berre å vera del av heiagjengen ????.
VIPPS 105866.
Konto 3705 29 38016
 
PS! Lauget er organisert som ei undergruppe av Solund IL. Vi oppmodar alle som ein til også å vera medlem av dette fantastiske Idrettslaget. Ikkje berre er Solund IL hovudårsaka til at Solund Idrettspark framstår som eit av landets mest naturskjøne Idrettsanlegg, men også snart er det på plass eit Nytt Idrettshus, med eit 100 kvm styrketreningsrom, garderobar, toalett både ute og inne og høve til opphald under tak, på plass.
Medlemsskap i Solund IL gjer at du også inngår i hovudlaget si forsikringsordning.

Vestkysttouren i Solund 25.-27. juni 2021 - GÅR UT !

Publisert 14.03.2021 av Kjell Mongstad

Beklager diskgolfvener men årets planlagde VKT må diverre gå ut. Denne meldinga vart lagt ut på FB den 4. april, etter at styret hadde gjort sitt vedtak:

Vi veit at det er svært mange som har gleda seg til VKT i Solund ???? Men... Vi må diverre melde om at den planlagde VKT-touren i juni, må gå ut ???? Dette skuldast:

a) Korona-pandemien - i høve til overnatting og sosial kontakt
b) Føreståande anleggsarbeid langs hål 17 og opp mot korg 16.
c) Bygging av nytt idrettsbygg nedanfor korg 12.

Med opptil 90 spelarar i sving over 2 dagar må vi som arrangør vera heilt trygge på at både det konkurransemessige og ikkje minst det sosiale aspektet vert godt ivaretatt ei slik helg. Dette også utfrå VKT sin visjon og tidlegare VKT-deltakarar sine mange gode tilbakemedlingar på touren i Solund.
Styret i Solund Sendebrettlaug har som mål å gjere Draumeparken i Solund til ein attraktiv diskgolfdestinasjon (om den ikkje skulle vere det frå før då.. ???? ). Vi bruker difor den oppståtte situasjonen til å gjere nødvendige endringar i banedesign, oppgraderer bana med nye teepads og utbetrar fairwayene der det trengs.

Bana er generelt i veldig god stand. Så om ikkje vi torer invitere til ein nasjonal / regional konkurranse dette året, så inviterer vi frimodig både erfarne diskgolfarar og glade amatørar til aktivt å bruke banene våre.
Om alt går som planlagt lokalt, og denne hersens pandemien etterkvart dunstar bort, så legg vi opp til å invitere til eit ope klubbmeisterskap og kanskje uformelle veneturneringar på hausten. De høyrer nærare frå oss om dette.
Solund Sendebrettlaug reknar med å få lov til å koma sterkt tilbake, og vil gjerne arrangere ein heidundrande VKT i år 2022,; -då med oppgraderte teepads rundt eit flunkande nytt klubbhus!

Vi kastast !

 

 

Gled dykk, folkens !

Det blir Vestkysttour i Solund også i år. Helga 25-27. juni er allereie avsett.
Vi kjem tilbake med meir info etterkvart som opplegget vert klart for heile Vestkysttouren. Då vert også www.vestkysttouren.no oppdatert for 2021-turneringa.

Diskgolfsporten har jo tatt heilt av det siste åre. Følg difor også med på www.discgolfmetrix.com . Der skjer påmeldinga og turneringane vert fort fylt opp dette året.

Sjå også Terminlista for relevante diskgolfturneringar for oss her i vest.

Velkomen til årslaugsmøte 19. april kl. 17:00

Publisert 13.03.2021 av Kjell Mongstad
Innkalling til årslaugsmøte for år 2020 mandag den 19. april kl. 17:00:
Solund IL avgjort at deira årsmøte skal vera mandag den 19. april i Idrettsbygget kl. 18.
Då vert medlemene i Solund Sendebrettlaug (som er i undergruppe av Solund IL) innkalla til årslaugsmøte same mandag og på same stad, men til kl. 17:00.
Vedlagt følgjer innkalling, årsmelding, rekneskap som er under revisjon og budsjettframlegg.
Vi skal prøve å legge opp til at medlemer kan delta digitalt. Meld frå om du ynskjer å delta på ein slik måte. Dersom Koronaen spelar oss eit større puss enn venta, kan møtet verta halde fulldigitalt. Dette kjem vi tilbake til kort tid før møtet.

Vel møtt!
Styret i SSL

Vel blåst Vestkysttour i Solund år 2020

Publisert 04.10.2020 av Kjell Mongstad
Ei aldeles fantastisk diskgolfhelg i Solund er over!
Heile 46 deltakarar i eit aldersspenn frå 6 til 60 år deltok på Vestkysttouren; - nokre i konkurranse om heder og ære, medan andre for å lære kva denne sporten har å by på. Som alle kjenner til så er det sosiale aspektet alltid framtredande i Solund; - så også på årets VKT. Trivelege og positivt innstilte konkurrentar, vilsauer som passar på oss, god pausemat, flotte premiar og deilig pizzakveld på Skafferiet.
Olav Breistein var i det umoglege hjørnet i konkurransen og sette banerekord på den vindfulle 1. runden med utrulege -8 (over 1000 reita runde). Det var berre Håvard som til ein viss grad klarte å følgje Olav på den runden. Deretter følgde det 2 Håvarder til ????
Og Olav vant både VKT i Solund for Open Herrar, så vel som VKT samanlagt. Han viste at han høyrer heime i Norgestoppen. Gratulerer!
Sendebrettlauget gjorde det samla sett skarpt i konkurransen.
- Håvard vart nr. 2 i Åpne Herrar.
- Karoline henta heim sigeren i Open Dame med Marianne på 2, plass. Og Karoline tok også heim 3. plass i VKT samanlagt.
- Endre henta heim trofeet i Novice-klassen, med Asle hakk i hæl.

Og merk!
Det var 7 juniorar med, som alle gjorde en imponerande innsats (født 2002 eller seinare).
Ida Emelie Nesse (tilknyting til Hop) vant for jentene med imponerande spel. Gaute kjempa heilt til det siste for sigeren, men Tobias Skålevik vant til sist, 1 kast foran Gaute. Joel Harnes tok 3. plassen.
Eirik gjekk ein fantastisk 1. runde, men måtte diverre bryte 2.runden med skade.

Men her må vi også trekke fram dei til yngste;
- Daniel (8 år) gjennomførte begge rundane, der garva diskgolfarar berre lot seg imponere av hans 88-runde. Og imponeranse var det at Aleksa (6 år) gjennomførte heile 1.runden. Han må då vera tidenes yngste VKT-deltakar?

Andre gruppevinnarar var Trond Mjøs i Master og Christian del Rio i Rekreasjon!

Pargolfen dagen derpå, vart også ein utruleg kjekk seanse.
13 par gjennomførte ein 18-korgs runde. Vinden hadde stilna og folk gjekk simpelthen rundt og koste seg på bana. 
Christian og Tor Andre kom seg igjennom runden på imponerande -12; - uten bogeys. Det vil seie at dei mangla birdie på berre 6 korger, deriblant på dei vridne korg 4, 7 og 17.

Pargolfen er komen for å bli, som ein litt uformell avslutning på Vestkysttouren i Solund.
VKT-Turneringa og Pargolfen hadde flott premiar å by på, takka vere våre mange gode sponsorar. Tusen takk til:
 • Norsk kystkulturakademi AS
 • TB-event AS
 • Solund Eiendom AS / Skafferiet Mat & Drikke
 • Steinsund Marinesenter AS
 • Spar Solund
 • Sulejet AS
 • Solundmat AS
 • Vidar Hop Skyssbåter
 • Frode Kalgraff
 • Lavik Maskinsenter AS
 • Solund kommune
Tilbakemeldingane frå deltakarane er udelt positive etter denne turneringa.
Sendebrettlauget får skryt for både arrangementet, den spenstige og godt vedlikehaldne bana, naturen, men kanskje mest for sjølve atmosfæren i Solund og rundt arrangementet.
Folk seier dei vil koma igjen til VKT i Solund neste år. Det er eit godt teikn.

Takk til dugnadsgjengen (inkludert villsauene) som har gjort det mogleg å få gjennomført touren i år, og for dei mange oppmuntrande orda frå bygdefolket undervegs.
Og tusen takk til alle deltakarane; - vel blåst Vestkysttour i Solund

Velkomen til Vestkysttouren i Solund 3. og 4. oktober

Publisert 19.08.2020 av Kjell Mongstad

Vi ynskjer både sendebrettlaugarar, bygdefolk og tilreisande hjarteleg velkomen til årets første Vestkysttour-arrangement i Solund laurdag 3. oktober.
Dagen derpå er de også invitert til ei litt meir uformell Pargolfturnering. Det blir fine premiar i begge turneringane.
Klikk på Vestkysttouren si nettside for å finne all den informasjon du treng om arrangementet og påmelding. Du kan melde deg på touren allereie no. 

Det blir fullt mogleg å reise til / frå Solund - Bergen, Florø, Førde same dag, men vi anbefaler å unne deko ei helg i Solund når det først entrar vårt øyrike.
informasjon om både reise og alternative opphald finn de også som vedlegg på Vestkysttouren si arrangementside.

Så langt har desse støtta oss med sponsormidlar:

TB Event AS
Norsk kystkulturakademi AS
Solund Eiendom AS / Skafferiet Mat & Drikke
Steinsund Marinesenter AS
Spar Solund
Sulejet AS
Solundmat AS
Vidar Hop Skyssbåter
Frode Kalgraff
Lavik Maskinsenter AS
Solund kommune


Etterkvart som svar på søknadane kjem inn, vert fleire sponsorar lagt til lista.

Banedesign i Solund samla, og bane for bane

Publisert 17.07.2020 av Kjell Mongstad

Her er banedesign for begge banene i Solund:

1. Oversikt banedesign begge baner

2. Bane for bane 18-korgsbane

3. Bane for bane 9-korgsbane

Her er ein video frå vår spede oppstart, som viser kva type bane som er i Solund


Treng du kjøpe disker?

Løp og kjøp på Gjenbruket på kjøpesenteret vårt.
Om ikkje du får tak i diskar der, prøv å ring på døra til næraste nabohuset til bane 1 (det røde huset), så kanskje det vert ei råd likevel !


Opplev Solund !
Når du først er i Solund; - opplev det spanande Øyriket med både Øyhoppingstur og besøk gjene på Noregs vestlegaste Fyr; - Utvær Fyr. Sjå denne videoen.
Opplev autentisk kystkultur på ein guida kajakktur og ta deg tid til ein ordentleg kulturvandring, ein fjelltur, el.likn. Og ikkje gløym Sognesjøhytta.
Alt dette kan du oppleve medan du oppheld deg miidt i ein av dei 9 godkjende regionalparkane i landet; - Sognefjorden kystpark.

Du får alt du treng av lokal mat og husrom fleire stader i kommunen.

Sponsorar Vestkysttouren 3. oktober 2020

Publisert 15.03.2020 av Kjell Mongstad

Desse er så langt våre sponsorar for Vestkysttouren den 3. oktober 2020 (nye vert lagt inn etterkvart som svar på søknader kjem inn):

TB-event AS
Norsk kystkulturakademi AS
Solund Eiendom AS / Skafferiet Mat & Drikke
Steinsund Marinesenter AS
Spar Solund
Sulejet AS
Solundmat AS


Desse var sponsorar i år 2019:

Sunnfjord Energi AS
Vidar Hop Skyssbåter AS
Sulejet AS
Norsk kystkulturakademi AS
Solund verft AS
Solund Eiendom AS / Skafferiet Mat & Drikke
Solundmat AS
Sulemat, Frode Kalgraff
Solund kommune

Solund som vertsskap for den første Vestkysttouren i år 2020 !

Publisert 15.01.2020 av Kjell Mongstad

Gladmelding !

Palmehelga 4 - 5. april vil Solund Sendebrettlaug vera vert for årets først Vestkysttour.
Tilbakemeldingane frå året før, var strålande, og vi vonar at vi får til å lage ei minnerik turneringshelg også dette året.
Vi kjem tilbake med meir informasjon etterkvart som turneringsleiinga i Bergen har fått laga tilrette totalkonseptet.

Følg med på Vestkysttouren sine heimesider. Påmelding vil skje via Discgolfmetrix frå og med fredag 6. mars. 

 

Gaute vann 2. premie i Vestkysttouren 2019 - samanlagt

Publisert 31.10.2019 av Kjell Mongstad

Gratulerer Gaute

Solund Sendebrettlaug hadde fleire deltakarar med i dei andre delane av Vestkysttour-touren som vart halde andre stader på Vestlandet (Fyllingsdalen, Flaktveit, Frekhaug, Herdla og Bømlo).
Gaute gjorde det skarpt og vann ein flott 2. premie i juniorklassen samanlagt.

Hjartelege gratulasjonar til Gaute for den flotte prestasjonen !!!

Håvard kom til finalen i Norgescupen

Publisert 26.05.2019 av Kjell Mongstad

Solund Sendebrettlaug deltok med 2 deltakarar på Norgescupen på Flaktveit den 25. mai.

Etter ein noko tøff start, gjennomførte Håvard sin 3. runde på 5 under par (best av alle i den runden).
Han kapra seg difor ein plass i finalen og hamna til slutt på ein flott 17. plass; - og det i kamp med heile Noregs-eliten.  
Gratulerer så mykje til Håvard med ein flott prestasjon.

Men som vanleg må man nok snu heile resultatlista på hovudet for at Kjell skal hamne på toppen i sin klasse.
Men denne gongen var han berre 7 kast frå å hamne på 6. plass i Grandmaster-klassen. Altså ei klår forbetring frå året før. det gjeld å sjå det positive i alt !

Vestkysttouren 2019 - ein suksess

Publisert 13.05.2019 av Kjell Mongstad

Arrangør av Vestkysttouren 11. mai og Pargolf 12. mai:

Solund Sendebrettlaug fekk den store æra å få lov å arrangera ein del av Vestkysttouren 2019, saman med diskgolfklubbane på Frekhaug, Flaktveit, Fyllingsdalen, Herdla, Sandnes, Ølberg og Karmøy .
Vinteren og våren vart det arbeidd intenst med m.a. å få 9-korgsbana fullført og preparert banene med forskriftsmessige fairwayer, utkastsoner, OB-er og mandolinjer.
Eit spretta nytt banedesign vart laga for både 18- og 9-korgsbana, til konkurransedagane.

Alt saman vart gjort på dugnad og det gjekk med omlag 80 timar berre i førebuingar til touren.
I tillegg kom sjølve gjennomføringa av helga, der vi også hadde engasjert ein TD (teknisk delegert).

Det var stor vilje til å yte sponsormidlar til arrangementet. Desse verksemdene bidrog kvar med sin skjerv: Sunnfjord Energi, Vidar Hop Skyssbaater, P/R Sulejet, Norsk kystkulturakademi, Solund verft, Solund Eiendom, Sulemat og Solundmat.

Dag 1: Den offisielle Vestkysttour-turneringa:

Det var 38 deltakarar på konkurransedag 1; - fordelt på open herrar-, open damer-, master- amatør-, og juniorklassar. Det vart gjennomført 2 rundar på 18 hols bana;- runde 1 som mix mellom klassane, runde 2 klassevis, fordelt etter score i 1. runde.

Dei 5 beste i kvar klasse vart premiert. Berre dei som hadde PDGA-meldemsskap som profesjonelle, kunne motta pengepremie. Det vart også delt ut deltakarpremiar og "closest to pin"(ctp)-premie.
Det vart delt ut like premiar til alle barn / juniorar (6 stk.).

Under arrangementet var sekretariatet stasjonert i skateboarden. Rampen vart nytta som base for konferansieren; - der føregjekk også premieutdelinga og matservering. Dette fungerte veldig fint.

Tor Eriksen vann Open-klassen der Håvard kom på 4. plass. Våre medlemer Karoline, Fanni og May Brith tapetserte pallen i dameklassen. Aron og Gaute toppa juniorklassen ???? Tommy Nesse vann amatørklassen, der Eirik kom på 6.plass. Og Roar Gjøsæter vann master-klassen med turneringa sin beste prestasjon; - 5 under par på 1. runden, og det under svært krevjande vindtilhøve.

Dag 2 - Pargolfen:

Det var 32 personar (16 par) som deltok på den litt meir uformelle pargolfen. 9 av desse var juniorar.

I pargolf kaster ein alltid frå beste diskplassering, slik at dei yngste og meir urøynde også har sjansen til å oppnå gode resultat. Det vart uhyre jamt, med delte 1. og 3. plassar. Tommy var med på vinnarlaget, og Tarjei/ Torstein kapra 2. plassen. Berre pallplasseringane vart premiert.
Det vart også trekt ut deltakar- og ctpp-premiar i Pargolf-turneringa. Alle 9 juniorane vart satt ekstra pris på og premiert likt. Ingen mottok pengepremiar på denne delen av turneringa.

Det vart 2 fantastiske dagar med strålande vêr og svært god stemning. Og kanskje det mest gledelege var den gode deltakinga i juniorklassen, der heile 9 juniorar var med. Dette vart lagt merke til og kommentert av dei tilreisande.

Noko av føremålet med denne touren, er å rekruttere og å gje dei yngre gode opplevingar og læring.

Det er også verd å nemne at diskgolf er ein gentlemanssport, og i Vestkysttouren er det ikkje lov å psyke ut og å kritisere, berre gje ros og oppmuntre. Reglane elles vert ikkje praktisert strengt, men vert presisert for nye deltakarar, slik at dei lærer.

Matserveringa fungerte utmerka, då elevar frå 10.klasse m/foreldre vart engasjert til å løyse dette. Det vart servert om lag 140 halve baguetter med heimelaga eggerøre og salat, røykelaks frå Sulemat og med nokre med Solundmat sine pølser, fenalår og villsaukjøttboller på. Brus, saft, vatn og rørekaker vart også servert, samt bananer som etter reglementet, alltid må vera på plass.
På laurdagskvelden var vi ein stor gjeng som samlast til Quiz-kveld m/pizza på Skafferiet.

Tilbakemeldingane til arrangøren frå dei mange tilreisande, var overveldande gode, både på det totale diskgolfanlegget vi har laga, det spanande banedesignet som er tilpassa våre naturgjevne føresetnader, og også på sjølve gjennomføringa av turneringa. Og sjølv om det naturlegvis vart fleire som ikkje vant, enn dei som vant, så tyder tilbakemeldingane på at her ynskjer ein å koma attende for både å spele meir diskgolf, men også for å oppleve meir av det kommunen har å by på.

Vi ynskjer å arrangere Vestkysttouren i Solund årleg.

Solund Sendebrettlaug nyttar høvet og takkar så hjarteleg for alle som har vore med på dugnad og som valde å sponsa Vestkysttouren i Solund i år 2019, og ei særleg takk til 10.klasse elevane med foreldre som sette prikken over i-en med å servere kjempegod mat og drikke desse dagane.

Bidragsytarar / sponsorar for Vestkysttouren i Solund 2019:

Sunnfjord Energi AS
Vidar Hop Skysssbåter AS
Norsk Kystkulturakademi AS
Sulejet AS
Solundmat AS
Solund Eiendom AS - Skafferiet Mat & drikke  
Solund Verft AS
Sulemat - Frode Kalgraff
Solund kommune

Deltaking på dei andre Vestkysttour-rundane:

Solund Sendebrettlaug hadde fleire deltakarar med i dei andre Vestkysttour-turneringane som vart halde andre stader (Fyllingsdalen, Flaktveit, Frekhaug, Herdla og Bømlo).

Og Gaute vann ein flott 2. premie i juniorklassen samanlagt. Gratulasjonar til Gaute for den flotte prestasjonen !!!

Resultat og løpande info om dikgolfaktiviteten vår på FB

Publisert 30.06.2017 av Kjell Mongstad

Heretter brukar vi FB-sida til Solund Sendebrettlaug som kommunikasjonskanal.
Vår fokus i styret er no å få Solund Idrettspark og Klatreparken ferdigstilt, og deretter få re-etablert den populære 9-korgsbana rundt Idrettsbana.

Dette til orientering for dykk alle. 

Sommarkast 2017, runde 2

Publisert 11.06.2017 av Kjell Mongstad

I dag var vi 9 diskgolfarar som stilte på startstreken, alle like tørre og gode. Men etter 3 korger var unnagjort var alle like våte som kråker. Vinden gav nokre utfordringar, men vi er då vorten ganske gode til å takle vinden etterkvart :) 
For resultata var no rimelege gode i blæsten; - 8 av 9 hadde under 20+. Men denne gongen var det Kjell som drog i land sigeren ,¨med 38 kast (+9)...med god hjelp av ein reddande kvist ved korg 5 :) Våte, ja...men gøy var det :)

Sommarkast 2016 - runde 1

Publisert 04.06.2017 av Kjell Mongstad

Idag var det heile19 glade diskgolfarar som vrimla ute på bana...herunder ein liten hær med Bjugningar anført av Yvonne og Cor :) Først ei økt med instruksjonar, dernest ein hyggeleg uformell konkurranse trønderne imellom. Både Lars og Bård Erik klarte runden på 45 kast. Kanskje vert dei ei diskgolfbane i Bjugn etter dette? 
Flott av Aron og May Brith som var både guide og instruktør og Aron klarte attpåtil runden på 34 kast (+5) :)

Vårkast 2017, runde 7

Publisert 28.05.2017 av Kjell Mongstad

Akkurat tilbake frå siste Vårkast-runde. På denne runden måtte vi rett og slett kasta kleda, før vi kasta diskane...for det var berre ein herleg sommarvarme i lufta...og dei kleda Kjell hadde igjen, måtte han attpåtil kaste då han kom heim, etter eit ufrivilig gjørmebad ved korg 8. Elles var Eirik suveren idag! Med 29 kast (+2) er han også vinnaren av heile Vårkast-turneringa. Gratulerer :) Heimesida er under vedlikehald;- samla resultat kan du studere i morgon .

Vårkast 2017, runde 6

Publisert 21.05.2017 av Kjell Mongstad

Måtte nøye meg med sitte ved PC-disken idag, men den 6. Vårkast-diskgolfrunden vart så absolutt gjennomført likevel.
Med gode resultat og med Eirik i toppslag på 33 kast (+6)...Hmmm...vi må nok legge oss i trening for å ta skalpen hans :) Vonar at bana ikkje var overgrodd etter dagar med blanding av regn og vårsol i bakkane.
Skal ta igjen det tapte når eg kjem ut av hiet igjen ;)

Venskapsturneringa - det var moro !!!

Publisert 14.05.2017 av Kjell Mongstad

Ei kort oppsummering etter venskapsturneringa i helga:

Gode band er bundne med Flaktveit-gjengen.
Og er enig med Endre; - bana fungerte veldig godt!
Aron stakk av med sigeren i junior-klassen, etter ein veldig jamn finale. Og både Aron, Dorthea, Gaute og Ole Jørgen har fått utdelt sine velfortente premiar :)
Fanni og Miriam var akkurat like gode på å snakke seg bort på 2.runden i dameklassen ;), men Fanni var det heilt umogleg å hamle opp med på resultatlista. Ein velfortent disk til henne også :)
Etter 2 rundar låg Eirik, Endre og Torstein så godt som likt, men i finalen trakk Torstein til slutt det lengste strået. Flaktveit-gjengen med Thomas og Trond kom som ei kule bakfrå på finalerunden, men det vart for tøft å tukte desse 3 Sulingane på si eiga heimebane.
Vel blåst alle saman! Dette gav meirsmak :)
Vi møtest igjen, både i Solund og på Flakveit...!
Sjå fullstendig resultatliste https://discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=408621
(og tusen takk til Erlend som ofra seg på resultatservicen) :)

Venskapsturneringa er i gang!

Publisert 13.05.2017 av Kjell Mongstad

PUHHH - for ein dag det vart!!!  For 26 personar som går 2 X18-korgsrundar i Draumeparken, er ikkje dagleg kost!
Oppsummert frå mi side: Gangsperr, men godt humør, gode naturopplevingar, vindstille og gode resultat.
Og best av alt; - triveleg sosial happening og nok mat. Kjempegøy med besøk frå Flaktveit og Førde 
 
Har allereie fått gode tilbakemeldingar og tips til forbetringar av bana. 

Idag tek nokon sin 2. runde og så vert det finale på 9 korger. 
Alle som ynskjer det, spelar finalen  Vi går då ut 3 og 3 i "flighten. (Finalerunden tel også med i Vårkast 2017). 
Må nemne at Lars Ørjan sette banerekord med 50 kast  Gratulerer, den skal verte vanskeleg å slå nokonsinne !
Elles er det superjamnt i denne venskaplege turneringa så langt...sjå i artiklar under om dette.

Her finn de resultata så langt: https://www.discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=408621

Om nokon har tatt bilete, så del gjerne!

Venskapsturnering Solund Open

Publisert 12.05.2017 av Kjell Mongstad

Denne venskapsturneringa vert gjennomført slik:
Gjere seg kjent med bana / trening: fredag kveld / laurdag morgon.
1. runde: Laurdag Kl. 13:00 - Registrering frå Kl. 12:00 . K
2. runde: Søndag Kl. 11:00 - Finale: Søndag Kl. 14:00 
Alle som kan, melder inn SKAL på arrangementet, så lager vi grupper med 4 stk. som startar på ulike baner. Du kan også melde på ved oppmøte kl. 12:00... 

Sjå banedesign og løypeforklaring under.  

Meir info og resultatservice kjem på denne sida.

Løypeforklaring

Publisert 09.05.2017 av Kjell Mongstad

LØYPEFORKLARING 18-KORGS DISKGOLFBANE I DRAUMEPARKEN

Korg 1, Bakkegropa                - PAR 3                        Lengde: 46m               Høgdemeter:   +10m

Utkast rett etter start på turvegen opp mot Draumeplassen / Kystarboretet. Fairway gjennom ein svært smal opning med småskog, men eller forholdsvis ope lende vidae rett opp til korg. Ingen OB eller mando.

Korg 2, Skaret                         - PAR 3                        Lengde: 85m (rett linje)     Høgdemeter:   +  1m

Utkast fra fjellplatå, sønnafor korg 1. Fairway ca. 85m framover før den drar til høgre inn i eit skar. Mogleg hyze-linje over fjell for dei gode backhandene. OB-linje følgjer myrkant / bekk mot aust før den dreier i ei bue og går opp til skaret. OB-linje innerst i skaret mot stup. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god. NB! Sleivkast mot vest gir fare for å miste disk!

Korg 3, Moldmyra                   - PAR 3                        Lengde: 85m               Høgdemeter:   -  1m

Utkast frå ei bergflate, vidare søraustover frå korg 2, med korg plassert nedom eit høgdedrag. Mando til høgre for furutre. Straffekast og kast frå dropsone (45 m til korg) ved bom på mando. OB følgjer myr til venstre og følgjer fairwayen fram til fjellhammar i bakkant av korg. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 4, Draumeplassen          -PAR 3 (Par 4)             Lengde: 107m             Høgdemeter:   + 1m

Utkast frå ei tørr halvøy i myra. Dobbel mando mellom to små tre. Straffekast frå dropsone (91m til korg) ved bom på mando. OB til venstre langs myr, som følger ei tørr landtunge og går tilbake opp mot furutre. Ei motgåande OB-linje går frå fjellet og ned langs med myr og følger bekkefar sørover. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 5, Kystarboretet             - PAR 3                        Lengde: 55m               Høgdemeter:   -  1m

Utkast frå kampestein til venstre rett innafor porten, mot korg plassert i bakkant av OB-øy. Mando på tre til høgre.
Ved bom på OB-øy er det straffekast og disken vert kasta på ny frå dropsone (30m til korg). Går disken OB ved kast på OB-øy, vert det straffekast og disken vert kasta frå der den sist var god.

Korg 6, Fredsplassen             - PAR 3                        Lengde: 70m (rett linje)     Høgdemeter:   -  1m

Utkast til venstre for eucaptalyctustrea. Mando til høgre for tre, rett etter utkast. Ved bom på mando, retee frå utkast. Fairway til høgre for treklynge med venstrekurve inn mot korg. OB over gjerdet. Ved OB vert disken kasta frå der den sist var god.

Korg 7, Langbakken               - PAR 3 (Par 4)             Lengde: 101m             Høgdemeter:   +13m

Utkast på platå litt nordvest for Fredsplassen. Mando mot venstre før dal. Dropsone og straffekast (60m til korg?) ved bom på mando. OB dersom disken landar på OB-øya til korg 5, Kystarboretet. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 8, Edens Hål                     - PAR 3                        Lengde: 73m               Høgdemeter:  +  0m

Utkast på platå ca 30 meter sørvestover bak ein stor stein. Fairway fram og til høgre for gjerde med korg ståande på ein berghellar. OB til venstre over gjerdet. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 9, Klatreveggen              - PAR 3                        Lengde: 47m               Høgdemeter:  -13m

Utkast ved bolta klatrevegg med kast bratt ned mot korg som står på OB-øy. Ved bom på OB-øy; - Straffekast og dropsone (12m til korg) mellom trea på OB-øya (treff i gjerdet er ok). Straffekast og nytt kast frå dropsone ved OB, inne på OB-øya,

Korg 10, 1000-årsstaden         - PAR 3                        Lengde: 87m               Høgdemeter:   +  8m

Utkast frå flate nordvest for 1000-årstreet. Fairway opp og rett fram over haugen mot korg. Spelarane må sjekke at det er fri bane før utkast skjer. OB på kystarboretvegen. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 11, Utsikten                    - PAR 3                        Lengde: 69m               Høgdemeter:   +  0m

Utkast frå ei glenne i småskogen oppe på høgdedraget, trekt litt tilbake frå korg 10. Fairway rett fram gjennom ei tilrettelagt gate i småskogen. Trippelmando ved utkast. Re-tee og straffekast ved bom på mando. OB i vatnet til høgre. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 12, Lerkesvingen            - PAR 3                        Lengde: 43m               Høgdemeter:   -10m

Utkast på platå til høgre øvst frå dalen ned mot idrettsbana. Fairway nedover med venstrekurve rundt lerketre. OB på parkeringsplass og Idrettsbane. Straffekast ved OB og nytt kast frå der disken sist var god. 

Korg 13, Ramnenipa               - PAR 3                        Lengde: 60m?             Høgdemeter:   +16m

Utkast frå grøft til Idrettsbane bak mål ved Ravnenipa-stien. Fairway med bratt helling med korgplassering mot fjellside øverst i skråning med gras. Ingen mando eller OB.

Korg 14, Uren, Luren              - PAR 3                        Lengde: 37m               Høgdemeter:   +  4m

Utkast innimellom kampesteinane bak fotballmålet. Dobbeltmando mellom trea opp mot fjellhammar. Straffekast ved bom på mando. Dropsone (12m til korg) bak dobbelmando. OB nedanfor vollen mot løpebane. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 15, Himmelturen             - PAR 4                        Lengde: 120m             Høgdemeter:   +17m

Utkast på platå ovanfor løpebane. Fairway rett fram opp mot korg. Mando til høgre for grantre. Straffekast ved bom på mando frå dropsone (72m til korg) mellom tre og hammar. OB på løpebane. Straffekast ved OB. Nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 16, Ørneflóget                - PAR 3                        Lengde: 56m               Høgdemeter: -  8m

Utkast nede på fjellplatå sørvest for korg 15 - Himmelturen. Korg er plassert midt i skråning på voll ned mot idrettsbana. OB på bana og og bak korg. Straffekast frå dropsone (42m til korg) under fjellhammar ved OB.
Nye kast over OB-linje, fører til nytt kast frå der disken sist var god.

Korg 17, Vollen                       - PAR 3                        Lengde: 88m               Høgdemeter:   +10m

Utkast frå platå vest for myr med korg plassert midt oppå jordvollen. OB følgjer myr / platå og dreier 90 grader frå dal inn mot Ramnenipa (17m frå OB til korg). Straffekast ved OB, Nytt kast frå der disken sist var god. 

Korg 18, Laugskorga             - PAR 3                        Lengde: 47m               Høgdemeter:   +  7m

Utkast frå platå ved bekkefaret ovanfor byggefelt. OB følgjer byggefeltgrense og Idrettsbane, samt same OB-linje som for korg 16, Ørneflóget. Straffekast ved OB og nytt kast frå der disken sist var god.

Vårkast 2017 - Runde 4

Publisert 07.05.2017 av Kjell Mongstad

Jommen var det nokon som gjennomførte runden idag...i den kulingen !!! Og jommen fekk alle disken i korg 2, "Skaret" :)
Og det vart delte laurbær mellom Belgia og Syria...44 (+15) kast er strålande bra med så mykje ustabil luft under disken.
Er imponert over Helene som gjennomfører runde etter runde på strålande vis. Ikkje lenge før familierekorden står for fall !

Vårkast 2017 - Runde 3

Publisert 01.05.2017 av Kjell Mongstad

Etter 3 dager med konfirmasjon, der middagsmenyen varierte heilt frå mors raspeballer til Thailandsk wok, og all verdas uimotståelege dessertar og kaffibordet formeleg bugna med bestemors og besteveners kalori-teppebomba favorittkaker, så var det direkte sælebot å ta ein kveldsrunde med diskgolf...og Eirik hadde visst tålt etargildet best og gjekk ein knallsterk runde på 30 (+1).
Ellers følgte alle oss andre som perler på ei snor...riktignok eit godt stykke bak! Men det gjorde ingenting, for dette var ein runde der det for fleire av oss berre var meininga å riste av litt sideflesk! Vi skal bite betre frå oss neste søndag :)

Vårkast 2017 - runde 2

Publisert 30.04.2017 av Kjell Mongstad

Skal seie det ser ut til å ha gått føre seg på Vårkast, runde 2 :) Nesten ein "Ace" for Asle på korg 9... og nesten drukningsdøden på både Fanni og disken til Bence på bane 6. Kjærleiken er sanneleg sterkare enn døden...for det var vel kjærleiken til Bence, og ikkje til ein Sendebrettlaugs-disk, som var motivasjonen for å kaste seg ut i Mark sitt "dødens disktjern"? ;) Grattis til Tarjei med sine 32 kast (+3) på denne runden. Beste Vårkast-runden så langt ! 
Ein runde etter Sulemarsjen hadde gjort seg idag; - Vårkast 3 !

Vårkast 2017 - runde 1

Publisert 23.04.2017 av Kjell Mongstad

Årets første Vårkast-runde vart gjennomført idag. Vår og vår, fru Blom ;)For på denne vårdagen tusla 16 glade diskgolfarar i snøføyka med valne fingrar, men også med raudfriske kinn. Og med oss, var våre eminente kloppe-byggjarar...Bence, med "stang ut", men så endeleg hamna disken i korga. Og Fanni, som like godt planta disken midt i kystarboretet og ventar på ei vårsol som skal bleinkje i bakkane, medan ho sang om varmare land. I dag slo Helene til med ein 15-meters putt :) Elles var Eirik og Kjell akkurat like gode idag med 34 kast (+5) på runden. Resten følgde som perler på ei snor. Følg med på www.sendebrettlauget.no. Vel møtt neste søndag :)

Påskediskgolf 2017 og dugnad- 11.-18. april

Publisert 17.04.2017 av Kjell Mongstad

Fanni, Bence og eg har synfart 18-korgsbana og vi har laga ei "To-do"-liste. Bence har sagt seg villig til å lage alle kloppene (ca. 20 stk.), samt finishen på utkasta /dropsonene der snekring trengs. 
Vi andre trengs til å bera kloppene på plass, få korgene med jordfeste til å stå litt meir støtt, jevne underlaget for nokre matter og feste nokre utkastmattene (med stålklaver?). Dette er overkomeleg og dette blir veldig bra :) Vi kaller inn til ein felles dugnadsdag så snart vi er klar med kloppene m.m. Kloppe, sa du? = ei lita flat bru ! 
Bana fungerer supert allereie, men vonar du også får lyst å vera med på ein siste felles dugnadsinnspurt på bana!

DAG 1:

Jommen kom vi oss gjennom 1. halvdel av 18-korgsbana idag...Men med iskalde pistrete regndråpar og hustrig vind i nakken vart det no litt sånn bob, bob med oss alle. Torstein imponerte med presise kast i vinden og utsøkt putting...heilt til det gjenstod 2 korger...så gjekk han på ein smell, men vart likevel dagens vinnar!
Syntes vi var flinke eg...sjølv med våte og valne nevar :)
Eg legg mellombels inn påskeresultata på resultatlista for Draumeparken 18 korger!
Så fiksar Erlend opp i ei ny side med resultat for korg 1-9 og påskediskolfen seinare.

DAG 2:

Gode vindforhold for diskgolf. Og det vart alle 18 korgene på mange av oss idag. Og heile bana funka supert! Men det er no korg 1-9 som er teljande i "Påskediskgolfen" dette året. 
Torstein held fram med svært godt spel og klarte halvrunden på 32 kast (dvs.+3, fordi bane 4 og 7 har vi definert som par4-baner). Aron gjorde også ein strålande runde (+6).
Skal visst bli endå betre vêr i morgon...så då er det berre å hive seg sjølv og disken rundt bana :)

DAG 3:
Masse folk på diskgolfbana idag... :) Og mange gode resultat, sjølv om nordvesten gjev oss mange utfordringar. Og no byrjar bana å tørke opp. 
Mistenkjer at det er ein del som har gått rundar som ikkje har meldt dei inn. Torstein leier denne uformelle turneringa og med 30 kast idag (+1), så blir det tøft å hente inn at forspranget fram mot 2. påskedag... 
Og medan vi kastar, så har Bence, Fanni og Shervan laga klopper til den store gullmedaljen. Dette blir såååå bra !!! :)

DAG 4:

Svært gode forhold idag. Og Eirik er tilbake i storform...31 kast (+2) er så langt nest beste registrerte 1-9 korgsrunde på nyebana. Og hakk i hæl følgde gutta diskgolfboys. 
Du verden for ein nydeleg dag. Måtte den vare like til påske :)

I morgon er det kvardag og vi hiv oss rundt på litt dugnad. 
Vi følger "to do"-lista, ergo stivar av dei korgene som har jordfeste og jamnar ut nokre utkast, Men kloppene tek vi først i ferde med når dei er ferdig produsert !
Blir du med...?

DAG 5:

Så kom endeleg den etterlengta snøen :)
Å jobbe med jord og sand er kanskje ikkje det optimale idag. Men kanskje vi kan få tak i nok hender (8 stk.) til kl. 14:00 (skal bli litt lettare vêr utpå dagen) for å bera på plass 5-meters ramma som skal på plass mellom korg 5 og utkast bane 6 og kloppa som skal over siste våte parti inn mot korg 6. 
Desse ligg klare til eit felles løft på parkeringsplassen.
Ellers kan vi ta ein diskgolfrunde og putle litt på med korg og matter undervegs, så sant vi synest det er mogleg

DAG 6:

I dag fekk vi på plass den aller første kloppa :) mellom korg 5 og utkast bane 6. Også dropsona på bane 7 er på plass. Alt takka vere Stian, Asle, Tarjei og Kjell sine enorme muskuløse skuldre ;). Ein ekstra tusen takk til Bence, Fanni og Sherwan som masseproduserer klopper :)
Vi skal saman få på plass eit fantastisk tur-, rekreasjons- og friluftsområde; - berre vent å sjå !!! Her spelar alt saman; - Idrettspark, Kystarboret, Draumeplass og Diskgolfbane :)
Og med kunstgrasbana;- jo der går det også unna !

DAG 7:

1. påskedag myldra det med folk på diskgolfbana!
Og mange har gått utruleg sterke rundar. Eirik er verkeleg i siget. Berre 28 kast (-1) på dei 9 første korgene...det er banerekord. Grattis :) Og Åsmund og Endre drog til med kvar sin 30-runde (+1). Har ikkje fått oversendt alle scorecarda enno, men etterkvart vil de kunna sjå resultata frå denne dagen såvel som for alle påskedagane på www.sendebrettlauget.no. Her ein liten videosnutt frå ein av våre mange vinterkastrundar.

DAG 8:

Den noko uformelle "Påskediskgolf"-turneringa er over. I skiftande vêr og føreforhold er det gjennomført 92 rundar utført av 37 personar.
Eirik fekk 208 poeng og stakk av med sigeren, 1 kast foran Endre, som avslutta med ein super PAR-runde idag, og 3 kast foran Torstein. Imponerande innsats Eirik og gratulerer :) Ein valgfri disk er premien :). Laugsrådet trekker i tillegg ut 2 premiar mellom dei som deltok.
Og medan det myldra på diskgolfbana, har det kome opp 3 flotte klopper...og det er på gang 18 til :) Tusen takk til Fanni og Bence for strålande innsats

 

Påskediskgolf 2017 - oppstart

Publisert 09.04.2017 av Kjell Mongstad

Er vi klare for litt diskgolf i påsken? Vi kan bruke18-korgsbana med korg 1-9 som utgangspunkt. Korg 10-18 går også sikkert også bra, men på eige ansvar grunna anleggsarbeid på og ved idrettsbana.

For dei som vil delta i ein uoffisiell påsketurnering; - reglar: 
Dei 3 beste rundane i fram til og med 2. påskedag tel med. Du går så mange rundar du vil. 
Poeng: Du vert registrert med 100 poeng minus tal kast pr. runde.

Påsketurneringsvinnaren er den som har høgast poengsum etter 3 teljande rundar. Vi trekker også 2 laugseffektar mellom dei som deltok i etterkant.

Registrering skjer med bruk av udisc ("End round early" etter 9 korger), men også sms / fb / mail går bra! 
 Vi spelar med PAR 4 på korg 4 og 7 (og 15 for dei som vil gå på dei siste 9 korgene).

Kan også glede dykk med at vi skal oppgradere utkastsonene og få til ein fin finish på bana utover våren! Vi kjem tilbake til nokre dagar med felles dugnadsinnsats. Vi hadde tenkt no i påsken, men vêret er så ruskete så langt, så vi får sjå...

GOD DISKGOLFPÅSKE ALLE SAMAN :)

Vinterkast 2016 / 2017, runde 25

Publisert 19.03.2017 av Kjell Mongstad

Siste Vinterkastrunde (nr. 25) vart avslutta med worst diskgolfweather ever :) Meir våt og på tvers snøvêr er det ikkje mogleg å få! Men jommen kom vi oss i mål...i alle fall nokon av oss; - det vil seie Zerin, Mohamad, Taher, Mahmoud og Kjell. Og med imponerande teknikk lurte Zerin og Mohamad vinden på bane 6.
No skal vi berre tørke opp og varme oss og så kan de angre alle de andre som ikkje fekk med dykk denne friske opplevinga :)

Fornying medlemsskap - som inkl. laugsdisk

Publisert 11.03.2017 av Kjell Mongstad

Hei alle Laugsvener

Hadde eit flott årslaugsmøte i Solund Sendebrettlaug 12. febr. og årsmøte i Solund IL 5.mars som godkjende lauget sitt vedtak om medlemskontingent for år 2017. 
Med medlemsskapet følgjer det i år min. 1 laugsdisk. Lauget kan dele ut desse diskane, fordi det vart arbeidd så avsindig mykje dugnad i år 2016. Tusen takk for innsatsen alle saman:

Vedtak:
o   Kr. 150,- pr. medlem - som inkl. 1 laugsdisk
o   Kr. 300,- for familiemedlemsskap (inkl. «born» til og med siste ungdomsskuleår), som inkl. 2 laugsdiskar

Kontonummer for innbetaling er 3705.29.38016. Det er berre å starte overføringstransaksjonen.

Forutan det at du får ein ny laugsdisk, så får du også ein god rabatt på innkjøp av diskgolfutstyr på XXL-sport i Åsane. 
For å vera fullverdig medlem, må du også vera medlem i Solund IL. Då er du i tillegg forsikra og nyt godt av alle dei gode innkjøpsrabattane som Solund IL har i Førde også.

Laugsdiskane vert kjøpt inn og utdelt når vi har fått brorparten av kontingenten inn. Då vert også eit elektronisk medlemskortet for år 2017 sendt dykk.
Trekking av premiar på årslaugsmøte:
Først:
Dorthea Lerpold Hauge vant «Rist av juleflesk»-turneringa (lengste tilbakelagte strekning). GRATTIS!!!
Dernest:
Tore Nicolaysen Trovåg og Asle Kalgraff vart trekt ut som vinnarar av ein laugseffekt / disk i tillegg. Gratulerer!
Tarjei Kalgraff, Ingvill Storøy og Jørn Otto Olsen vart trekt ut som vinnarar av ein laugseffekt / disk etter Haustkast-turneringa. Gratulerer!
Framdrift kunstgrasdekke / friidrettsdekke / flomlys / Idrettshus, m.m.
Det er sannsynleg at oppstarten av grunnlagsarbeidet for fullføring av kunstgras- og friidrettsdekke skjer i månadsskiftet mars / april.
Vårkastturneringa vert difor gjennomført på 18-korgsbana (heile eller delar av den), kvar søndag kl. 13:00 som tidlegare, med oppstart 26. mars.

Solund IL har vedteke at å få realisert eit nytt Idrettshus skal ha høgste prioritet. 
Det vart i år 2016 arbeidd fram ei flott idéskisse for prosjektet. Sjå protokoll frå Solund IL sine 2 siste årsmøte om dette. 
Solund kommune har i sine budsjett vedteke ei grunnfinansieringa til å realisere eit Idrettshus ved Solund Idrettspark.
Vi gleder oss over den gode utviklinga!

Sjå andre plassar på heimesida og på https://www.facebook.com/groups/solundsk/?fref=ts for all informasjon som trengs og kontakt oss gjerne på post@sendebrettlauget.no .
Ha ein finfin diskgolfvår!

Vinterkast 2016 / 2017, runde 23

Publisert 05.03.2017 av Kjell Mongstad

For ein dag og for ein runde :) 
Årets årsmøtediskgolfrunden vart ein heidundrande orgie i utfordrande vind, ukontrollerte diskar i kråkeflukt, fordelt på mange koselege diskgolfarar i alle aldre, kjønn og nasjonalitetar. Og du verden så mange artige situasjonar og masser av gode kommentarar som falt :)
Dorthea var berre heilt rå...med overbevisande birdies på både korg 7 og 8 :) Berre vinden på ferden mot siste korg, forhindra henne i å vinne heile runden. +10 er kjempebra under rådande forhold.
Mohamad debuterte med flotte kast og Taher glimtar til med strålande kasting. Dette blir gøy utover våren :)

Vinterkast 2016/17 runde 22

Publisert 26.02.2017 av Kjell Mongstad

I dag har vi hatt ein triveleg Vinterkastrunde med diskgolf; - den 22. i rekka. Og igjen var det umoglege Endre som kom best utav det. Berre eit mandotre på bane 7 øydela ein nesten perfekt runde. Men 30 kast (+2) er jo supert. Ellers var det lysmaster, skog, OB-linjer og vind som øydela for oss andre...ikkje eigne ferdigheiter ;) Grattis med ny pers, Dorthea (+8) :) Til neste runde vert det full skjerping; - "SolundIL-årsmøte.Vinterkastrunden". Vel møtt neste søndag!

Vinterkast 2015 / 2016, runde 21

Publisert 19.02.2017 av Kjell Mongstad

Nokre diskgolfsjeler drog til med Vinterkastrunde nr. 21 i dag. Det vart stang ut på Kristoffersen i slalåmen idag; - så også på Ingvill, særleg på korg 4. Ikkje noko å gjere med Jørn Otto denne dagen som meistra bane 6 best denne dagen.
No er det vinterferie og det er berre å herje fritt på med både 9- og 18-korgsbana. 
Søndag den 5. mars er det årsmøte i Solund IL. Vi startar med ei årsmøteturnering kl. 13:00 , der det vankar nokre premiar. Kjem tilbake til dette med annonsering av eit eige arrangement her på FB.

Vinterkast 2016 / 2017, runde 20

Publisert 12.02.2017 av Kjell Mongstad

Idag vart det ein aldeles strålande Vinterkast-runde. Den 20.de i rekka. 23 stk. vart med, og både små og store koste seg i finavêret.
Idag var det berre Asle som klarte å holde tritt med Endre med 32 kast kvar (+4), men Tarjei følgte hakk i hæl. Tett mellom damene også, men det var ikkje mykje å gjere med Ingvill som knalla til med ein solid ny pers (39 kast).
Det skal bli kjekt utover vinteren / våren. Begge banene er strålande og sånn at de veit det; - Asle gjekk på +5 på 18-korgsbana hin dagen :) 
For dei som tek ein slik runde; - hugs å legg inn par 4 på bane 4, 7 og 15 .

Vinterkast 2016 / 2017, runde 19

Publisert 05.02.2017 av Kjell Mongstad

Jommen vart det ein kjapp Vinterkastrunde denne søndagen også...for 4 uforbederlege diskgolfentusiaster...på sjølvaste "Kom deg ut"-dagen :)Resten av befolkningen var nok med på YST sitt flotte arrangement. 
Endre drog til med ein 32-runde (+4) og viser stadig stabil diskgolfform. No må vi andre til å skjerpe oss. Neste søndag blir det ein runde før Årslaugsmøtet. Så kom deg ut neste søndag også og gjerne før det også :)

Vinterkast 2016 / 2017, runde 18

Publisert 29.01.2017 av Kjell Mongstad

Tidenes jamnaste Vinterkastrunde vart gjennomført idag. For det skilde berre 3 kast mellom nr. 1 og nr. 6 . Og Endre var den som kasta seg over målstreken på 38 kast (+10)...Fanni og Tor Arne klarte å rota det til på aller siste korga og hamna 1 kast bak!
Trøysta må vera at verre gjekk det med Norge idag...
Men all heder og ære til både Norge, Endre og også til alle andre som tok beina og disken fatt idag. 

obs...verd å merke seg Aron som nok er i siget, og som på ein uformell ekstrarunde gjekk på berre 6 over par...

Innkalling til årsmøte for år 2015 i Solund Sendebrettlaug

Publisert 28.01.2017 av Kjell Mongstad

Innkalling til årsmøte for år 2015 i Solund Sendebrettlaug

Du er med dette kalla inn til årslaugsmøte for Solund Sendebrettlaug.
Det er 83 registrerte medlemer, med smått og stort, som får denne innkallinga 
Stemmerett på årslaugsmøtet har berre dei som er over 15 år og som også er medlem i Solund IL.

Møtestad: Solund Idrettsbygg
Møtetid: Søndag 12. februar kl. 15:30

Saksliste:
• Godkjenne dei som har stemmerett
• Godkjenne innkallinga, saklista og møtereglane
• Velje møteleiar, referent og 2 laugsmedlemer til å skrive under protokollen
• Handsame lauget si årsmelding. Framlegg frå laugsrådet: sjå vedlegg
• Handsame lauget sin årsrekneskap. Framlegg frå laugsrådet: sjå vedlegg
• Fastsetje laugsmedlemskontingent. Framlegg frå laugsrådet:

o Kr. 100 pr. medlem
o Kr. 200,- for familiemedlemsskap (inkl. «born» til og med siste ungdomsskuleår)

• Velje laugsrådsmedlemer og varalaugsmedlem

Laugsrådet i dag:

May Brith Kalgraff (2 år)      - ikkje på val
Åsmund Røed (2 år)            - ikkje på val
Kjell Mongstad (2 år)           - ikkje på val
Karl Fredrik Helgesen (2 år)  - ikkje på val
Anne Brith Tangenes (1 år)   - kan ta attval, men stiller sin styreplass til disposisjon
Endre B. Natvik (1 år)          - tek attval
Kim Arnes (1 år)                  - tek attval

Vararepresentant i dag:

Jan Kåre Nessen (2 år) - tek attval

Valnemnda sitt framlegg til laugsrådsmedlemer:

 • Endre B. Natvik - 2 år
 • Kim Arnes - 2 år
 • Fanni Balatoni - 2 år 

Valnemnda sitt framlegg til laugsrådsleiar:

 • Kjell Mongstad - 1 år

Det vart på årslaugsmøtet i år 2016 oppnemnt ei FB-faggruppe med 10 medlemer, ein materialforvaltarar- / banemeisterfunksjon, og ein IKT-ansvarleg.
Valnemnda tilrår at laugsrådet sjølv vurderer behovet for endringar i utval og oppnemner dei personar som trengs for å ferdigstille bana og halde ei god drift av lauget i åra som kjem.

• Innspel til handlingsplan og ferdigstilling av 18-korgsbana:

o Lage opningsturnering-invitere klubbar i Bergens-området / planlegge nasjonal konkurranse
o Skaffe sponsorar
o Fokus på samarbeid – Sommarjobbar / Turistinformasjonen, Solund Eigedom / Skafferiet, YST
o Gjennomføre finish på og rundt utkastsoner / korger, fairway / stiar; - herunder brenne kvist
o Lage klopper
o Utarbeide endeleg banedesign / sette opp informasjonsskilt i samarbeid med kommunen

• Vedta lauget si innstilling til årsbudsjett. Framlegg frå laugsrådet: sjå vedlegg

Hardbakke 28. januar 2016
Laugsrådet i Solund Sendebrettlaug
Kjell Mongstad
leiar

Vinterkast 2016 / 2017, runde 17

Publisert 22.01.2017 av Kjell Mongstad

10 sprekingar stilte opp på Vinterkast runde 17 og utfordra både vêr og vind! Og igjen vart det Tor Arne som meistra sidevinden best med imponnerande 37 kast (+9 ). May brith har døypt bane 4 på 9-korgsbana til "Tatt av vinden". Og bane 6 var heilt umogleg for nokon andre av oss...det vart mange lange "hente-diskar-ute-på-bana"-turar. Men ikkje for Jørn Otto...han sleit heller meir med å få diskane til å dette rett ned i korga, utan å få dei vannrett i retur ;)
På`an igjen neste søndag :)

Vinterkast 2016 / 2017, runde 16

Publisert 15.01.2017 av Kjell Mongstad

For ein dag !...og du verden så kjekt med Vinterkast :)
Og vi kom oss gjennom heile runden utan å mista ein disk. Har lært trikset...ein unnselig liten flekk på den urørte nysnøen...og der ein plass, under snøen, litt lenger der framme...under der ligg den! 
Og Tor Arne meistra vinteren best...og den litt lumske snjoen...34 kast (+6) utan ski på beina let seg høyre...og Belgia og Syria følgde hakk i hæl!
Gøy med eit internasjonalt nivå på diskgolfen i Solund :)

Vinterkast 2016/17, runde 15

Publisert 08.01.2017 av Kjell Mongstad

I dag har vi gjennomført den 15. Vinterkast 2016/17-runden. 8 glade diskgolfkastarar og alle med gode resultat. Det var umogleg å tukte Endre sine +3 (31 kast), men Eirik var hakk i hæl ! Og Jørn Otto med sine særeigne "underarmsforehandskast" rett bak der igjen.
Resultata ser de på http://sendebrettlauget.no/turneringar/vinterkast-201617/
Nokon av oss vart så inspirert at vi gjekk rett på ein 18-korgsrunde.
Og der var Endre like umogleg og klarte ein flott pers på +9 (66 kast) i ikkje altfor gode vêrforhald. Og Jørn Otto og Wannes var ikkje veldig mykje dårlegare og satte like godt pers dei også. 
kom deko ut i Guds frie natur folkens!

"Rist av juleflesk"-turneringa 2016 / 2017

Publisert 01.01.2017 av Kjell Mongstad

Vinterkast 2016/17, runde 7 til 14 var ein del juleflesk-turneringa - sjå http://sendebrettlauget.no/turneringar/vinterkast-201617/ for resultata derifrå.

Godt nytt diskgolfår til dykk alle.
Så var "Rist av juleflesk"-turneringa ferdig. 
Samla har 23 personar delteke og disken har vorte kasta i all slags vêr; - til og med då URD var på besøk :) 
Og om det var julafta eller nyttårsdag var ikkje så nøye... !

Dorthea har gått 19 km desse dagane og fortener ein premie.
Samla sett så har vi gått 131 km desse dagane; - d.v.s. frå Hardbakke til like over Nordhordlandsbrua.
Vi trekker nokre premiar mellom dei som deltok og utdeling skjer på Idrettsla
get sitt årsmøte.
Og det er vel ingen grunn til å stoppe der...nytt året godt med eller utan disk i handa.

Tal deltakarar:
RIST AV JULEFLESK-TURNERING - 2016
Sum km:
23
131,0
 
 
 
Deltakarar:
23.des
24.des
25.des
26.des
27.des
28.des
29.des
30.des
31.des
01.jan
23/12-1/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Dorthea Lerpold Hauge
 
 
2,0
2,0
 
2,0
 
4,0
5,0
4,0
19,0
2
May-Brith Kalgraff
 
 
2,0
2,0
 
2,0
 
2,0
5,0
 
13,0
3
Tor Arne Hauge
 
 
2,0
2,0
 
 
 
2,0
5,0
2,0
13,0
4
Kjell Mongstad
 
 
 
2,0
 
 
 
2,0
5,0
2,0
11,0
5
Åsmund Røed
 
 
 
 
 
 
 
2,0
5,0
 
7,0
6
Anne Lerpold
 
 
 
 
 
 
 
2,0
5,0
 
7,0
7
Endre Natvik
 
 
 
2,0
2,0
 
 
 
 
2,0
6,0
8
Karoline Harnes
 
 
 
 
 
2,0
 
2,0
 
2,0
6,0
9
Stian Hui
 
 
 
 
 
2,0
 
2,0
 
2,0
6,0
10
Håvard Mongstad
 
 
 
 
 
2,0
 
2,0
 
2,0
6,0
11
Muhammad Alhaji
 
 
 
 
 
 
 
 
5,0
 
5,0
12
Tarjei Kalgraff
 
 
 
2,0
2,0
 
 
 
 
 
4,0
13
Ingvill Storøy
 
 
 
2,0
2,0
 
 
 
 
 
4,0
14
Miriam Jakobsen
 
 
 
 
 
2,0
 
2,0
 
 
4,0
15
Asle Kalgraff
 
 
 
2,0
 
2,0
 
 
 
 
4,0
16
Ida Bahus
2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
17
Tore Nikolaysen Trovåg
2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
18
Eirik Engevik
2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
19
Øyvind Engevik
2,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
20
Evelyn Røed
 
 
 
 
 
 
 
2,0
 
 
2,0
21
Gunn Åmdal Mongstad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
2,0
22
Jørn Otto Olsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
2,0
23
Jan Kåre Nessen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,0
2,0

Vinterkast 2016/17, runde 6

Publisert 18.12.2016 av Kjell Mongstad

Midt i dei mest hektiske juleførebuingane og i eit ekte vestlandsvêr, tok nokre sunne ungdomar likevel beina fatt med disken i handa...det vart litt frafall undervegs, men 2 klarte i alle fall å fullføre runden.
Godt jobba, Aron og Elias !

Vinterkast 2016/17, runde 5

Publisert 11.12.2016 av Kjell Mongstad

I ei hektisk førjulstid tok nokon seg tid til ein rask Vinterkast-runde. 
Lenge sidan sist for nokon og andre hadde til og med redusert antal fingrar sidan sist ;), men friskt og triveleg var det. 
Vinden spelte Tor Arne eit puss på korg 4, og dermed vart det att og fram over Vollen på han. Så då kontrollerte Kjell resten av runden.
3 birdies på tor Arne er imponerande...han skal jammen verte vanskeleg å hanskast med på "Rist av juleflesk"-turneringa i jula :)

Vinterkast 2016/17, runde 4

Publisert 04.12.2016 av Kjell Mongstad

Mens Sundby henta inn Halfvarsson, kjempa 8 diskgolfarar seg gjennom runde 4 av Vinterkast 2016/17. Ein forfriskande og triveleg runde :) Korg 6 vart som vanleg ei stor utfordring og mandoen OB på korg 7, gjev mange irriterande ekstra kast. Men stemninga var likevel på topp!
Torstein prøvde seg med ein sterk innspurt i sin gjesteopptreden, men junior måtte gje tapt for senior denne dagen. 
Vel møtt neste søndag; - til ein ny, triveleg diskgolfsøndagstur :)

Vinterkast 2016/17, runde 3

Publisert 20.11.2016 av Kjell Mongstad

Det var berre 3 stk. som tålte dagens LYS på Vinterkastrunde nr. 3 idag. Og Geir Kåre tålte lyset aller best av oss; - han formelig gruste Endre og meg idag. Sende oss rett ned i mørke kjellaren.
På ein skikkeleg vindlumsk dag klarte han 36 kast og +9...vi andre er stum av beundring...birdien på korg 8 var forbilledleg...også putten på korg 9 :)

Vinterkast 2016/17, runde 2

Publisert 13.11.2016 av Kjell Mongstad

Vi var heile 19 stk. på Vinterkast 2016/17, runde 2.
Og det var vel ingen tvil; - knussiger til Endre, med sterke 28 (+1) i den leie men livgivande vinden :) 4 av oss andre hamna heile 10 kast bak... eller meir. 
Men Dorthea må vi passe oss for...ho berre parkerer oss andre guttaboys....forrige veke fekk Tor Arne gjennomgå...no var det meg som måtte til pers ! Må legge oss i trening folkens :)

Vinterkast 2016/17, runde 1

Publisert 06.11.2016 av Kjell Mongstad

I dag var vi heile 14 stk. som nytte finavêret med ein diskgolf eller 5 i handa. Og dette var den 1. runden i Vinterkast-serien. Og heile 8 stk. karra seg under +10. Dette vart ein kostbar runde for Tor Arne, som måtte punge ut med ein disk om Dorthea matcha han...og det gjorde ho jo...på ny pers :) 
Blir gøy å kaste utover vinteren...friskt og godt...og ikkje minst sosialt :)Både 9-korgs- og 18-korgs bana fungerer supert. 
Sjå å kom dykk ut i naturen folkens, med eller utan disk !

Haustkast 2016, runde 6

Publisert 30.10.2016 av Kjell Mongstad

Haustkast-serien er ferdig. Veldig internasjon runde idag, med Belgia, Ungarn, Syria og Norge på startstreken. Og i ein litt hustrig, sur side-, mot-, medvind tok Ungarn og Fanni heim seieren med ein strålande 33-runde (+5). Teknikken hennar er verkeleg forbilledleg og der vi andre kastar diskar i hytt- og dynevêr, går hennar disk berre rett fram :) Ikkje sant, May-Brith Steinsøy Kalgraff ;)
Og stilen til Ole Jørgen er verkeleg upåklageleg. Sjå og lær :)
32 personar har delteke i haustkast-turneringa. Trekning av disken / capsen skjer på Idrettslaget sitt årsmøte i januar / februar. Alle som har delteke er med i trekninga.
Vinterkast 2016/17 er neste turnering. Vil du vera med så heng på :)

Haustkast 2016, runde 5

Publisert 23.10.2016 av Kjell Mongstad

Haustkast 2016, runde 5 er over. Og igjen var det strålande haustvêr, humør og ein litt lei vind på tvers. Og denne gongen var det Bjarte og Bence som meistra forholda best, med høvesvis 33 og 35 kast på 9-korgsbana.
Men desse damene lurar rett i bakgrunnen med stabil og god kasting. Også Aron har godt draget på vinden, ser det ut som :) 
Gøy at så mange er med, anten på Haustkastrundar eller berre kosar seg med litt frikasting saman oppe i lyngheia.
Fortsett med det :)

Haustkast 2016, runde 4

Publisert 16.10.2016 av Kjell Mongstad
Runde 4 av Haustkast`16 er unnagjort.
Og det var heile 14 stk. som koste seg i ein utfordrande austavind.
Og Eirik meistra vinden best denne dagen og klarte runden på glitrande 30 kast (+2). Så følgde me "gamlingar" som perler på ei snor. Herleg vêr, herleg gjeng, godt humør. Kjekt at både spinne- og sverdsida og ungdom i alle aldre kan ha det kjekt i lag...sånn skal det vera :) Og etterpå tok nokre av oss like godt 18-korgsrunden. Kjempegøy og ein fantastisk tur det også :)

Haustkast 2016, runde 3

Publisert 09.10.2016 av Kjell Mongstad

Ein skikkeleg artig haustkastrunde er over... og du verden så flott vêr det var og kor jamnt det vart. Endre trakk det lengste strået denne gongen 31 (+3). Grattis !!! Så følgde Mark, Tor Arne og Tommy / Kjell som perler på ei snor. Og ein skikkeleg irriterande rulledisk øydela for Gaute på å klare 3 kast på siste korga. +10 er likevel supert   Og ein flott personleg rekord på Ole Jørgen 
Så det vart altså flotte resultat på alle samandenne strålande dagen.
18-bana fekk vi også teste ut etterpå. Anbefaler å ta dykk ein runde der. Kjempegøy og mykje lettare å gå no enn tidlegare i sommar.

Haustkast 2016, runde 2

Publisert 02.10.2016 av Kjell Mongstad
Haustkast`16 runde 2 er unnagjort. Og denne gongen i strålande haustvêr. Heile 11 stk. var med og av desse var det 6 damer !
Og våre nye voluntører stilte opp og satte sitt preg på runden.
Både May-Brith og Aron suste gjennom runden på 38 kast (+10).
Elles er Bjarte i siget (+8) og Kjell fekk til ein rimeleg god runde (+4).
 
Men dette vart først og fremst ein sosial runde og ei finfin trimøkt.
Satsar på det blir fleire slike flotte søndager frametter
Vil du vera med så heng på !

Haustkast 2016, runde 1

Publisert 25.09.2016 av Kjell Mongstad

Haustkast 2016, runde 1 er ferdig. I sol, 20 grader og kuling frå sør!  Og du verden for ein artig runde :) For fort viste det seg at den som klaret å spele på lag med vinden og dermed skape ein såkalla "vind-vind"-situasjon, ville bli best.
Og der var Fanni heilt suveren...,med 37 kast (+9) så knuste ho alle oss andre...Endre var nærast...men med 21 kast på korg 4 (maks 12 = parx4 vert liggande i resultatlista) og +17, måtte han også gje tapt...Imponerande av Aron, som fekk 3. beste og hakk i hæl på Endre.
Ser fram til desse haustkast-rundane frametter. Det er sosialt og det er god trim, for både legg- og lattemusklar !

Sommarkast 2016, runde 13

Publisert 11.09.2016 av Kjell Mongstad

Sommarkast 2016 er over. Og det med ein nydeleg sisterunde med 15 små og store sommarkledde diskgolfentusiastar rundt på 9-korgsbana. I ein litt lumsk vind klarte Eirik ein imponerande 31-runde (+4). Og artig var det at dei 4 neste hadde alle ein 37-runde kvar (+9). Damene imponerte også, med Fanni i spissen på 38 kast.
Gøy at desse minste kan lære oss gamlingar nye teknikkar. Dei roller så dei aldri skulle ha gjort noko anna ! 
Samanlagt på Sommarkast var det ikkje noko å få gjort med Håvard, men om Tarjei hadde fått tatt nokre rundar til, så skulle det blitt kamp :)
Gøy at heile 55 personar har vore med å tatt ein eller fleire rundar på 9-korgsbana denne sommaren.

Første offisielle diskgolfrunde er gjennomført på 18-korgs bana

Publisert 28.08.2016 av Kjell Mongstad
To kjempeflotte Solunddagar er over.God stemning kor du enn snudde deg :)
Første dag vart Solund sin puttarkonge kåra; - Tor Arne Hauge...etter jamnbyrdig fight og omkast med May-Brith....imponerande 14 av 15 diskar i rett i korga!!!
Første offisielle 18-korgsrunde vart gjennomført med heile 24 deltakarar på startstreken...og 21 kom imål etter ein fantastisk runde / tur i strålande sol. Kjell drog i land sigeren med 58 kast (+1), sikkert fordi han kjenner kvar krik og krok av bana.
Så følgde Endre på, og deretter kom dei andre tett som hagl.
Sjå resultatlista her:
http://sendebrettlauget.no/turneringar/solunddagen-2016/

Gøy med Truls og Gaute som hamna på 97 kast begge to.
Gøy at det var debutantar på frisbee med, og at damene / jentene stilte så damesterke!!!
Tusen takk til Turlaget for godt samarbeid og til Idrettslaget elles som stilte med herleg mat og forfriskande drikke .

Sommarkast 2016, runde 12

Publisert 21.08.2016 av Kjell Mongstad

Endeleg...mellom all tidlegare ferieavvikling, regn- og knottebyger og sinnsvakt med dugnadsjobbing, fekk vi endeleg avvikla Sommarkast runde 12. Og endeleg i eit strålande vêr...
Ikkje så mange men det let seg gjere når vi kan kose og leike oss saman heilt frå 7-åringar til 56-åringar (hjelp, er eg så gamal).
Om nokon brukar 33 kast eller + 33 kast er ikkje så nøye, berre vi har det gøy saman ! Drikkestasjonen ved utkast 7 gjorde susen; - det gav ny energi i varmen. Endre og Kjell fighta som løver til siste korg og enda likt (+5), og Thilo hang tett på heile tida.
Det var gøy å endeleg få gått ein runde igjen. Gjer dykk klar til Solund-søndagen...då trøkker dei som vil til med den første 18-korgsrunden...kjem tilbake til dette !

Sommarkast 2016, runde 11

Publisert 07.08.2016 av Håvard Mongstad

Ikkje da finaste vêiret dinna søndagen her, men det var likevel ein god gjeng som bestemte oss for å ta dein 11.runden i Sommarkastserien!

Tarjei var den som takla forholda best og låg lenge på minustallet, men endte på +3, med Asle like bak på +5. Korgene er lei å treffe oppå høgdene med vinden imot. Stian slo likevel til med ein birdie fra vel 30m på hål 3! Jonar sin teknikk vert bedre og bedre og seier sjølv at han får meir fjong i discen no. Skal seiast at han satt ein sterk førsterunde på +12 i går!

Bra kasta!

Sommarkast 2016, runde 10

Publisert 03.08.2016 av Kjell Mongstad
Sommarkast runde 10 er gjennomført...og når endeleg Håvard fekk sin 5. runde registrert (på strålande 26 kast (-2), så seilte han opp på toppen av den samla resultatlista...
Frå Spania er det vanskeleg å kommentera runden, men konstanterer at det er aktivitet midt i ferien på bana.
Fortsett med det!
Vel møtt søndag kl. 15:00 til runde nr. 11.
 
PS! Øyvind er ferdig med designet på 18-korgs bana !!!

Sommarkast 2016, runde 9

Publisert 31.07.2016 av Kjell Mongstad

5 av oss fekk til ein kjapp Sommarkast-runde medan det endeleg var litt opphaldsvêr.
Og det var gjestane våre som fekk det best til denne dagen. Ronald fekk til ein strålande 29-runde (+1).
Og trur du ikkje han tok ein perfekt ACE på korg 7 (14 på 18-korgsbana). Flaug som ein falk gjennom manden, for så å lande med eit plingggg rett i korga GRatulerer med ACE nr. 2 på bana
Og grattis May Brith, med ein strålande runde og ny pers på 9-korgsbana.

PS! Vi endrar tidspunkta for våre resterande Sommarkast-rundar, slik at det høver betre for returreise med ekspressen på søndager (kl. 15:00) og i høve jobb på onsdagar (kl. 19:00) ... 

Sommarkast 2016, runde 8

Publisert 27.07.2016 av Kjell Mongstad

Jommen trossa 5 av oss sip-regnet og kom oss gjennom den 8.de Sommarkast-runden med glans!
Det blir feil å seie at vi var tørre etter runden, men humøret var i alle fall tipp-topp heile vegen.
Løypa er faktisk lagt slik at vi korkje vassar i vatn eller gjørme. Både bane og folk tørkar opp, så snart det det vert opphaldsver.
Og resultata; - når både Åsmund, Sigve, Tone og Magnus gjekk på nokre små og store smellar, så kunne Kjell safe inn ein 32-runde (+4)... Denne "heilt bak mål"-korga er irriterande gøy, men vrien i vind...dei som fiksar den bana, kan gjer det godt. Idag fauk dei fleste diskane dit vi ikkje ville ha dei. 
Vi må ha oss ein runde i morgon også, medan vi ventar på den 9. runden på søndag :)
 

Sommarkast 2016, runde 7

Publisert 24.07.2016 av Kjell Mongstad
Jommen var vi 12 stk.som var med på Sommarkast 2016, runde 7...og i den heten då...!
Den jamnaste runden som har vore...og når Endre gjekk på ein smell på korg 2 så låg vegen open for Bence of Kjell som begge fekk 29 kast (+1). Kjekt med så mange ungdomar med på runden...og nokre gjekk runden for første gang.
Gleder oss til resten av sommaren og Sommarkastrundane..:)
Bli med på onsdag !

Sommarkast 2016, runde 6

Publisert 20.07.2016 av Kjell Mongstad

Sommarkast 2016, runde 6 er unnagjort. Og denne gongen i strålande sol og knallvarme...sp varmt at diskene kom godt med som drikkekar :) !3 stk, med meir eller mindre klede...klaska etter kleggene kom tett og ljoma i fjellveggen. Her var både sommargjestar og fastbuande med. 
Tarjei slo til med ny banerekord i Sommarkast-runden på sterke 23 kast (-5) og slo Håvard med 1 kast. Endeleg tok han den etterlengta skalpen ! Kjempegøy runde, akkurat passe uformelt og jamnt nedover i rekkene mellom oss som likar litt konkurranse.
Hiv på deko joggeskoa og kom deko ut på bana, folks!

Sommarkast 2016, runde 5

Publisert 17.07.2016 av Kjell Mongstad

Sommarkast 2016, runde 5 vart gjennomført på søndag med 9 stk. på startstreken, og med ei salig styrtregnbyge, som ingen skjønte vitsen med, i det vi skulle kaste på korg 2 .
Denne runden var det Asle som imponerte mest, men surra det til på siste korga og dermed friviljug overleverte sigeren til Håvard.
Bana fungerer veldig godt, for både små og store, nybyrjarar og garva diskgolfnerder. Og skal seie Truls køyrde på med ein runde med stort sett berre forehandkast...her har vi noko å lære noko og einkvar !
Dugnaden held fram på 18-korgsbana...vi stryk stadig element på "To-do"-lista...kl. 17:30 køyrer Håvard og Tarjei på. Vil de vera med så heng på :)

SOMMARKAST 2016

Publisert 16.07.2016 av Kjell Mongstad
Årets Sommarkast-rundar er i full gang :)
Og denne turneringa fungerer slik:
Alle som møter opp ein onsdag og/eller søndagar kl. 17:00 heilt fram til Solunddagane, kan vera med.
Dei 5 beste rundane fram til Solunddagane tel med på resultatlista. Følg med på http://sendebrettlauget.no/turneringar/sommarkast-2016/  . Alle er velkomne til å delta, anten dei vil vera ein del av turnering eller ei.

I en grad det er mogleg, vert scorecardet ført av ein av deltakarane i appen "udisc", og eksportert til csv til post@sendebrettlauget.no , når runden er over. Om ikkje udisc vert nytta, før inn på mobil eller på papir (ta bilete) tal kast pr. korg og send sms til tlf. 908 31 711 eller lever på døra / legg i gangen.
 
Nokre reglar må vi ha:
Min. 3 stk. må gå saman for at resultatet skal telje i Sommarkast-turneringa.
Om de vel å gå fleire rundar så er første runden teljande, om ikkje anna vert avtalt på førehand.
Laget skal alltid stå bakom kastaren (utanfor kastesektoren). 
Disken som er lengst unna korga skal alltid kastast først. 
Resultatet på førrige korg, avgjer rekkefølgja for gruppedeltakaren på neste utkast.Beste først.
Alle ikkje-spelarar og turgåarar har forkøyrsrett. Vent med å kaste til bana er klar. 
Dei som kastar på ei bane, har alltid vikeplikt for dei som kastar på ei korg med høgare nummer.

Det er ikkje lov å vera negativ- Hugs å alltid skryte, oppmuntre og om naudsynt trøyste kvarandre :)
Boss skal aldri ligge igjen i naturen. Plukk med deg det du finn.

Skrid til bana med liv og lyst. ukke til alle saman.

Laugsdiskar for salg !

Publisert 16.07.2016 av Kjell Mongstad

Solund Sendebrettlaug har kjøpt inn 200 Lattitude-diskar som er påtrykt både Solund Sendebrettlaug-logo og vår web-adresse:

-  50 stk. PURE-Puttere                 ( 3, 3,   0, 1)

-  50 stk. CLAYMORE - Mid-Range  (  5, 5, -1, 1)

-  50 stk. MAUL - Fairway-drivere   (  7, 7, -2, 1)

-  50 stk. BOLT - Distance drivere   (13, 6, -2, 3)

For medlemene vil desse koste kr. 150,- pr. stk.
For ikkje-medlemer kr. 175,- (for kjøp av 2 stk. kr. 325,-).

Løp og kjøp :) - førebels på terassen hos Gunn og Kjell.
Vi vil prøve å få seld dei vi måtte ha igjen på Turistinfomasjonen. Meir info om dette kjem seinare.

 

Ny 18-korgs bane - "To-do"-liste

Publisert 15.07.2016 av Kjell Mongstad

Det er full rulle med finishen på den nye 18-korgsbana på Hardbakke.
Den er absolutt spelberr, men vi vil prøve gjere den best mogleg til offisiell opning på Solunddagane.
Laugsrådet har difor laga ei "To-do"-liste for å få ei samla oversikt på kva som skal gjerast.

Kven som helst kan berre skride til verket, når tid dei måtte ynskje det, men vi kjem til å arangere nokre felles dugnadsdagar dei komande vekene. "To do"-lista krympar stadig, og ser no slik ut:

Bane 1 - Bakkegropa:
Utkast: Legge matte - ein trekant (mellombels)
Utkastskilt: Jord-eller Fjellfeste?
Trasé: Vurdere fjerne nokre greiner eller eit lite tre.
Kun vedlikehalds svirring
Sette ned OB-pinner
Korg: Svirre større omkrets (særleg mot nord) 
1 bøtte sand - for å feste korg permanent
Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg?

Bane 2 - Skaret:
Utkast: OK
Utkastskilt: Fjellfeste
Trasé: Rydde / svirre - noko igjen !
Sette ned OB-pinner
Lage bru ved overgang til flate?
Korg: Kun vedlikehalds svirring
Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg?

Bane 3 – Moldmyra (Cotton Field):
Utkast: Bygge / Legge matte - vurdere å flytte utkast litt bak
(Re-tee ved bom på mando)
Utkastskilt: Fjellfeste
Trasé: Kun vedlikehalds svirring
Sette ned OB-pinner
Korg: Svirre ned mot OB-linje
3 bøtter sand - for å feste korg permanent 
Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg! 
Markere korg med forlenga flagg

Bane 4 - Draumeplassen: 
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Jord- eller Fjellfeste ?
Trasé: Kun vedlikehalds svirring
Sette ned OB-pinner
Lage bru - frå OB-halvøy til "fastlandet"?
Korg: Rydde / svirre bak korg og mot OB-linja
Vurdere å løfte korg?

Bane 5 - Kystarboretet:
Utkast: OK!
Utkastskilt: Fjellfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: Rydde / svirre OB-område sør for OB-øy 
Vedlikehalds svirring elles
Sette ned OB-pinner
Markere sti mot fjellhammar
Lage bru over myr?
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent 
Vurdere å løfte korg?
Meir bark rundt korg?

Bane 6 - Fredsplassen
Utkast: Bygge / Legge matte
(Re-tee ved bom på mando)
Utkastskilt: Fjellfeste?
Trasé: Svirre og rydde i under«skog» første del.
Vedlikehalds svirring elles
Lage småbruer?
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent 
Vurdere å løfte korg?
Meir bark rundt korg?

Bane 7 - Langbakken:
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Jordfeste
Trasé: Rydde under«skog» mot aust
Svirre - særleg frå dalsøkk og nordvestover
Lage bru - etter utkast?
Korg: Vurdere å løfte korg?

Bane 8 – Edens hage:
Utkast: Bygge / Legge matte - klargjort
Utkastskilt: Jordfeste?
Trasé: Rydde / svirre
Rette opp hjortegjerde (OB mot sør)
Lage ny port gjennom hjortegjerde?
Korg: Vurdere å løfte korg?

Bane 9 - Klatreveggen:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Fjellfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: Rydde / svirre
Sette ned OB-pinner
Lage OB-linje 2 diskbredder frå gjerdet på OB-øya
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent 
Bark rundt korg
Løfte korg

Bane 10 - 1000-års staden:
Utkast: Bygge / Legge matte? - teste nytt utkast på stein
Utkastskilt: Fjellfeste
Trasé: Vedlikehalds svirring
Korg: Vurdere å løfte korg?

Bane 11 - Utsikten:
Utkast: OK!
Utkastskilt: Fjellfeste
Trasé: Vedlikehalds svirring
Svirre siste del av trasé
Sette ned OB-pinner
Korg: Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg

Bane 12 - Lerkesvingen:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Jordfeste?
Trasé: Vedlikehalds svirring
Sette ned OB-pinner?
Korg: Rydde / svirre i ein større omkrets?
Bark rundt korg?
Vurdere å løfte korg?

Bane 13 - Ravnenipa:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Jordfeste
Trasé: Rydde / svirre ytterlegare 
Sette ned OB-pinner
Korg: Vurdere å løfte korg?
Bark rundt korg

Bane 14 – Uren, luren:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Jordfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: Vedlikehalds svirring 
Sette ned OB-pinner
Korg: OK! 
3 bøtter sand - for å feste korg permanent
Bark rundt korg?

Bane 15 - Himmelturen:
Utkast: Bygge / Legge matte?
Utkastskilt: Fjellfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: Vedlikehalds svirring 
Korg: Svirre ein større omkrets rundt korg
Bark rundt korg?

Bane 16 – Ørneflóget:
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Fjellfeste
Dropsone: Markere / Lage dropsone
Trasé: OK! 
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent
Bark rundt korg?

Bane 17 - Vollen:
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Fjellfeste?
Trasé: Rydde / svirre frå dalsøkk og opp mot korg 
Korg: 3 bøtter sand - for å feste korg permanent
Bark rundt korg?

Bane 18 - Laugskorga:
Utkast: Bygge / Legge matte
Utkastskilt: Fjellfeste?
Trasé: Svirre mot OB-linje vest 
Korg: Bark bakom korg?

 

 

 

 

 

 

Sommarkast 2016 - runde 4

Publisert 13.07.2016 av Kjell Mongstad

Sommarkast 2016, runde 4 vart gjennomført på onsdag av 10 glade diskgolfarar, i ein utfordrande og uføreseieleg (men ikkje uvanleg) vind. Gøy runde og veldig jamnt, men det vart langt mellom birdiene i vindkasta. Men Håvard meistra tilhøva best og enda på par (28 kast). Gøy med ungdomane som synest det er kjekt å kaste, både i- og utanom desse Sommarkast-rundane.
Bana(ene) fungerer godt og det er endå kjekkare no når utkastmattene og dropsonene no kjem på plass ei etter ei. Supert jobba! 
Ha det gøy og bruk banene så mykje som mogleg!

Sommarkast 2016 - runde nr. 3

Publisert 10.07.2016 av Kjell Mongstad

Så har det skjedd...i dag har juniorane satt seniorane definitivt på plass :)
I ein regnfull 3. runde av "Sommarkast 2016", drog Åsmund til med ein strålande 30-runde (+2). Av oss 11 som deltok, var det berre Tor Arne som hang sånn nokonlunde med i svingane (+4).
Men dette lovar jo igrunnen bra for Sendebrettlaug-framtida !
Og berre vent, vi seniorane skal nok ta trona tilbake ;)

I morgon legg vi opp til å starte øverst på vår "To-do"-liste for å få ferdiggjort 18-korgsbana...eg kjem tilbake til dette.

Sommarkast 2016 - runde nr. 2

Publisert 06.07.2016 av Kjell Mongstad

Så var vi skikkeleg igang; - 17 stk. i alle aldre... og alle kjønn ;)
i runde 2 av Sommarkast 2016. Ei gøy og velpreparert bane, så dette blir ein gøy sommar!
Håvard var som vanleg i det umoglege hjørne, men han skal få kamp utover sommaren. For avstanden bakover har krympa det siste året og det grør godt på rekruttsida.

Gleder meg allereie til søndagen...enn så lenge...bruk både 9- og 18 korgsbana flittig 
:) 
Dugnaden er i full gang!

9-korgs sommarbane er på plass - "Sommarkast" runde 1

Publisert 03.07.2016 av Kjell Mongstad

Sommardiskgolfbana er klar og det vil skje ei "Sommarkast-turneringa" i diskgolf på onsdagar og søndagar fram til Solunddagen.
For dei som vil delta; - min. 3 må gå runden i lag, og dine 5 beste rundar i løpet av sommaren tel med på resultatlista.
Turnering eller ei; - 9- eller 18-korgsbana ; - KOS DEKO :)

Her er baneforklaringa:

For alle baner; - Alle bom på mandoer og diskar som går OB, gjev 1 ekstra kast.

Bane 1 - Par 3, 60m oppover
Utkast frå asfaltkant oppkøyrsel til fam. Stine og Kim.
OB-linje langs venstre grøftekant på veg opp mot Idrettsbana, og langs parkeringsplass ved fotballbana. Ved OB, kast disken frå der den sist var god.

Bane 2 - Par 3, 49 m svakt nedover
Utkast frå hjørne parkeringsplass mot OB-øy.
Om disken kryssar OB-linjene på OB-øya, kast frå drop-sone.
OB-rektangel fram mot veg / bom. Vanlege OB-reglar gjeld og disken skal kastast frå der den sist kryssa OB-linja.

Bane 3 - Par 3, 46 m, oppover
Utkast frå flatt parti ovanfor elv.
OB følger gamalt tomtegjerde mot vest, og bakom korg som står på ei høgd. Ved OB, kast disken frå der den sist var god.

Bane 4 - Par 3, 66m, oppover
Utkast frå hjørne av Idrettsbana, bak skateboardparken.
Mando til høgre, som styrer kastet langs Idrettsbana og hindrer konflikt ved kast på bane 5 (her må gruppa følge med på kvart kast og vurdere om det blir mando). Ved bom på mando, dropsone ved mando.
OB bakom korg, nede på vollen. Ved OB, kast disken frå der den sist var god.

Bane 5 - Par 3, 55 m , nedover (Ørneflóget)
Utkast frå platå over Idrettsbane. (Før trappa er på plass vert utkastet frå platå på vollen nedanfor fjellplatået).
OB på Idrettsbane, bakom korg, og nedanfor vollen mot nord.
Ved OB på første kast, drop-sone på platået nedanfor fjellplatået (re-tee inntil trappa er på plass).
Ved OB ellers, kast disken frå der den sist var god.

Bane 6: - Par 4, 170 m, svakt nedover
Utkast frå platå på vollen nedanfor fjellplatået.
Heile Idrettsbana er OB. Vollen heilt søraust for bana er OB. Korga står på ei OB-øy der eit elveleie gjev naturleg grense mot sør og aust.
Ved OB, kast disken frå der den sist var god.

Bane 7 - Par 3, 40 m, svakt oppover
Utkast ovanfor elv, mellom kampesteiner.
Dobbelmando mellom to tre. Ved bom på mando, dropsone på grasflate aust for mando.
OB mot Idrettsbane. Ved OB, kast disken frå der den sist var god.

Bane 8 - Par 3, 73 m, svakt oppover
Utkast frå hjørne på Idrettsbana. Ingen mando eller OB

Bane 9 - Par 3, 95 m, ingen høgdeforskjell
Utkast på platå ved midten av Idrettsbana.
OB markerer Parkeringsplassen ved Idrettsbana.
Ved OB, kast disken frå der den sist var god.

Vinterkast 2015 / 2016 - Runde 33 (siste runde)

Publisert 20.03.2016 av Kjell Mongstad
Vemodig; - men så var altså siste Vinterkast-runde over.
Men 13 glade kastarar avslutta verkeleg med topp energi og stil !...godt anført av Nikolai som persa med heile 10 kast !
 
Fanni drog også til med ny pers og ein knallsterk +3-runde. May-Brith og Anne Brith varkje mykje dårlegare og desse tre utgjorde pallen i dameklassen. 
Tarjei avlutta med +1 og kneip dermed 3. plassen samanlagt rett foran nasapå Torstein.
Og samanlagt var det som venta ingenting å gjere med Håvard og Mark mellom seniorane. Heller ikkje Eirik, Åsmund og Aron for juniorane.
 
Sidan dette var ein turnering blott til lyst og gøy, så skjedde premieringa i form av loddtrekning. Gaute og Tarjei vant kvar sin laugsdriver, og alle juniorane får kvar sin markeringsdisk til odel og eige (det er berre å kome innom for å hente den).
Det har vore heile 76 deltakarar med på dei tilsaman 33 Vinterkastrundane som er gjennomførde.
Gratulerer til oss alle saman med vel gjennomført turnering!
Kjempegøy og fantastisk innsats.
 
Samstundes har vi altså fått på plass ei 18-korgs diskgolfbane som i går kveld og idag vart gjennomført ein første testrunde på !
No handlar det om å teste kvar einaste bane / korg så mykje vi, klarer og melde tilbake på denne FB-gruppa ting som både fungerer og som ikkje fungerer.
 
Håvard, Tarjei og fleire vil i veka som kjem, arbeide med å få på plass første utkast til OB-linjer og mandoer. Bence vil lage trapper og Kim vil etterkvart svirre på...(Mark svirra i veg idag). Heng dykk på og ta gjerne med ei sag, så vil bana verta meir og meir spelberr ettersom vekene går.

Vinterkast 2015 / 2016 - runde 32

Publisert 13.03.2016 av Kjell Mongstad

Ein god helg, ein god søndag og ein strålande Vinterkastrunde er over. Heile 8 personar tok like godt runden i dag, i sippande regnvêr på tvers...medan Kim monterte korga på nye hól 1 og 16, og Kalle svirra fairwayen på nye hól 15.
Og medan den nye bana møysommeleg tek form, så knalla like godt Truls til med ny pers.
Og resultata vart jo veldig gode på dei andre også. Så med tanke på resultata under slike forhold, så betyr det rett og slett at vi er blitt litt gode også, her heilt lengst vest ;)
Då har vi det både veldig gøy og så er vi av og til veldig gode... og då har vi no oppnådd fleire ting av det vi ville med denne nye diskgolfaktiviteten :)

I morgon og dagane som kjem skal vi montere nye korger...og svirre litt,
Vel møtt... kanskje med ein spade, ei handsag, ein skiftenøkkel/vater og/eller, ein disk...men i alle fall med godt humør.
Vel møtt også til siste Vinterkastrunden neste søndag :)

Vinterkast 2015 / 2016 runde 31

Publisert 06.03.2016 av Kjell Mongstad
Medan eg sit her med foten i fatle, ramlar det inn scorecard etter denne Vinterkast-runden. Du verden som eg misunner dykk...
Scorecard med deltakarar i alle aldre, med begge kjønn og nokre med resultat som eg måtte sjekke om det verkeleg var rett :)
Eirik er i siget og tydeleg klar for Oslo Amatør Open. Det står respekt av ein runde på 28 (-2) . No må Håvard passe på, så ikkje han mister banerekorden sin.
 
Igjen; - det er ikkje resultata som er viktige. Dette skal jo berre vera moro...for store og små. Men det er no veldig moro å slå sin eigen rekord :)
 
2 rundar igjen av vinterkast turneringa....Så gøy at så mange har vore med og hatt det moro...og det før våren har tatt skikkeleg tak.
Vel møtt neste søndag.

Vinterkast 2015 / 2016 - runde 30

Publisert 28.02.2016 av Kjell Mongstad
Medan halve Sula anten er på førstehjelpskurs, teatersportkurs, YST-tur i Stordalen eller simpelthen berre nytte vinterfjellet på ei hytte...og underteikna sit i sofaen med ein knekt fot i véret :( , så kosa nokre diskgolfarar seg oppe i Idrettsparken. 
Kunne sjå ut som det var ein triveleg runde, der dei yngste fekk spele seg med dei litt eldre.Likar nettopp denn generasjonsgrensesprengande aktiviteten :)
Ikkje dagen for topp resultat, der det vrange hól 7 spelte både Mark og Fanni eit puss. Moro var det likevel...og det er endå mange rundar igjen til vi skal skru klokka fram... :)

Teknikk-kurs i diskgolf / Vinterkast 2015 / 216 del 29

Publisert 21.02.2016 av Kjell Mongstad

Ei hektisk men kjempegøy helg er over, og det er tid for refleksjon. 
Men slapp av; - skal ikkje ta heile den her!

Oppsummert:
32 personar deltok på heile eller delar av helga (dag 1: 22, dag 2: 24 og dag 3: 23 på den avsluttande VInterkast-runden.
Og hugs at dette skjer i midten av februar der haglbygene i sanning kom tett som hagl!
Men Espen inspirerte oss med både teoretisk og praktisk input. Og innimellom bygene demonstrerte han nokre utenomjordiske kast. Så no har vi dødelege fått litt å strekke oss etter!

For nokre av oss var nok Espen sine konstruktive tilbakemeldingane på vår planlagde løypetrasé for 18-hóls bana eit høgdepunkt. For vi er tydelegvis på sporet av å lage ei bane som både skil seg ut frå andre, er krevjande, men som likevel vil verte gøy å ta seg ein runde eller to på...eller jamvel berre ein halv!
Og vi har no fått gode tips til korleis designe bana vidare slik at den vil dekke både ulike ambisjonsnivå, og der både små og store kan trivast godt; sjølv om dei fleste av Kjell sine par 4-hól gjekk fløyten!

Årslaugsmøtet vart også vel gjennomført fredagen. Eit nytt og godt laugsråd er klar til dyst, og det er oppretta ei ny og spanande fag-/referansegruppe der Espen også er med for å kunna gje oss gode råd i vår vidare utvikling av 18-hóls bana. Protokoll vert sendt medlemene på mail om kort tid.

Og kva så med Vinterkast 2015 /2016 -runden?

Joda, den satte eit verdig punktum på ei minnerik helg.
Håvard knalla like godt til med ein 27 (-3) runde, med Tarjei, Asle og Mark hakk i hæl med +3 og +4 rundar...!
Og Fanni kunne fort ha hamna der også, men ho mista visst fokus på siste hólet; - 4 ekstra kast der og dermed +8 totalt; - sannsynlegvis grunna teften av Gunnlaug si framifrå betasuppa!

Tusen takk for suppa Gunnlaug; - den gav liv til mange slitne hjerner og forfrosne kroppar, etter ei intensiv diskgolfhelg som vi alle seint vil gløyma.

Og tusen takk Espen; - no ser vi verkeleg fram til fortsetjinga...

Vinterkast 2015 / 2016 - del 28

Publisert 14.02.2016 av Kjell Mongstad
Vinterkast runde 28 er unnagjort!
Ein nydeleg dag til å gå på ski og ein nydeleg dag for å kaste frisbee...
Og når finavéret fell saman med vinterferie, så blir skia prioritert for dei fleste Sulingane. Men 7 av oss fant aldri skia igjen i bakkjellaren...:)
 
I dag testa Aron ut ein ny forehandkasteteknikk...og "den satt midt i sikringsboksen":) Om ikkje han hadde gått på ein smell på siste hólet, så hadde det kanskje blitt pers idag!
Fanni er det som vanleg få som klarer å hamle opp med. Sjølv om Benze starta med birdies på hól 2 og 3 og tangerte persen sin, så holdt det ikkje mot Fanni sine 38 (+8). Kjell klarte til slutt ein knepen siger med ein birdie på sistehólet.
Det må nemnast at Andreas debuterte idag :) Frå aldri å ha tatt i ein disk før, så bar det rett i Vinterkast-runden. Og der satt teknikken betre og betre, og det heile enda med ein flott debutrunde på 65 for Andreas!
 
Merk dykk neste helg!
Bli med på heile eller delar av helga. Starter med eit raskt årslaugsmøte i Gymsalen og så ber det rett over i teknikk-kurs med Espen Møkkelgjerd.
Har kjøpt inn 2 putterkorger til innandørs bruk.
Helga vert avslutta med Vinterkast 2015/2016 del 29.
 
Vel møtt!

Vinterkast 2015 / 2016 - runde 27

Publisert 07.02.2016 av Kjell Mongstad
Dette var friskt...og kjempegøy!
9 innbitte diskgolfarar trossa regn på tvers og gjennomførte runde 27.
Og idag imponerte Bjarte verkeleg. Han tangerte faktisk sin eigen personlege rekord på 35 (+5); - og det under slike elendige kasteforhold.
Han skal verte ei hard nøtt utover vinteren/våren.
Det var elles ikkje dagen for rekordkast for oss andre dødelege-
Riktig så romantisk var det at Bence og Fanni enda på same poengsum.
 
Kjenner det skal bli gøy å kaste frametter...og det er jo ikkje slik at man må begrense rundane til søndagane.
Kjenner også at eg gleder meg til helga den 19.-21. Då kjem Espen og saman skal vi ha ei heidundrande diskgolfhelg i Solund. Hugs å klikk "delta" på hendinga, slik at eg får oversikt over kor mange som blir med i løpet av helga.
 
Ha ein finfin søndag vidare!

Vinterkast 2015 / 2016 - runde 26

Publisert 31.01.2016 av Kjell Mongstad

Så var runde 26 av Vinterkast 2015 / 2016 unnagjort.
19 glade diskgolfarar såg ut til å berre nytte livet denne runden, - i alt frå strålande vintersol, til skikkeleg snøkave. Moro at så mange er med, i alle aldersgrupper.

Damene er skikkeleg i siget !
Godt inspirert av "umoglege" Fanni, knalla Anne Brith til med ein ny pers med 53 (+23) :) Også Gunn sneik seg såvidt under persen sin...og etteri ein episk og uhyrleg jamn kamp der Mona tilslutt generøst forærte Gunn det lengste strået...og det på dei 2 aller siste kasta på siste hól 9 (61 vs. 62 kast).
Takk, Mona...kvelden min er redda ;) .

Gode resultat også på juniorsida, der dei fleste betra sitt samanlagtresultatet for Vinterkastturneringa.
Dorthea klarte også runden på 61 kast og drog like godt til med ein birdie på hól 3 ! Åsmund fekk 41 og grunnlaget for rundesigeren la han på dei første hóla og særleg på det vanskelege hól 4, der Eirik like godt sette personleg baklengsrekord :)

2 sterke birdies på Endre; - herunder på vanskelege hól 9 :), der også Mark klarte par...Men for begge desse holdt det akkurat ikkje til siger...Kjell kneip den med fattige 1 poeng...(35,).

Men det skal seiast at hadde Geir Kåre "seifa" på hól 7, i staden for berre å måtte gå "all in" og "out of bounds" gong etter gong, så kunne det lett vorte han som fekk beste runderesultat denne dagen!
Men her må stolte manns- og farsgener ha tatt overhand, for å pingle seg fram mot korga når sønene følgde utviklinga med argusauge, var visst neppe aktuelt. Og som far så sønn; - Kristoffer må ha fått ein stor dose gener derifrå, i alle fall dei som kan knytast til utfordringar på hól 7 ;) .
Den andre, Morten som man skulle tru hadde fått dei same genene, sidan han er fødd på same dag, må ha fått ein større dose meir Mona-gener...Ein debutrunde på +16, er godt gjort midtvinters!

Vi gleder oss allereie til neste runde og ikkje minst til Espen kjem og då gjev oss nokre leksonar teknikk om 14 dagar.

Vinterkast 2015 / 2016 - runde 25

Publisert 24.01.2016 av Kjell Mongstad
Ojoj for ein stil! Av 2 komande diskgolfstjerner Truls og Viljen !
Med Trond som mentor, måtte det jo også bli strålande resultat på dei to (+32 og +33) !
Men korleis gjekk det barnepasset, Trond??? Hmmm...
Sjekk ut videoen, Ingvill og Endre !
 
Ikkje dagen for dei store resultata elles, men Fanni imponerte stort igjen, og klarte tangere sin personlege rekord på +6, sjølv om vinden ylte rundt novene.
Må også trekke fram Anne Brith sin debutrunde, der ho lurte seg rett foran Gunn på resultatlista...også det imponerande i den lure sidevinden!
Og det var då nære på at både Therese, Kari, Guro og Tuva fekk gjennomført ein heil runde.
 
Det viktigaste med denne runden var at det var heile 18 stk., små og store, kom oss ut av det lune reiret vårt og fekk ha det gøy saman, midt i Guds frie natur, anten vi kom oss gjennom runden eller ei.
 
Me sjåast neste søndag!

Vinrekast 2015 / 2016 - Runde 24

Publisert 17.01.2016 av Kjell Mongstad
Strålande vintervêr.
Strålande kasteforhold.
Strålande runde; - 18 personar, med deltakarar like frå Serbia, Syria / Kurdistan, Ungarn og til Flaktveit!
May Brith viste storform (+11), men likevel er det vanskeleg å hamle opp med "umoglege" Fanny (+7).
Og Håvard har no laga ei skikkeleg utfordring for alle oss andre lokale i Vinterkast-turneringa, Med ein -1 runde idag, så blir det vanskeleg å slå han samanlagt der. Men ingenting er umogleg...og det er no over 10 rundar for oss andre å gjere det på!
 
Mona sette personleg rekord, Erlend tangerte sin og Aron klarte det nesten...og alle oss andre strålte om kapp med sola...og etterkvart om kapp med snøen som byrja lava ned!
Skikkeleg vinter i Solund; - finst vel ikkje så mykje som slår den naturopplevinga.

Vinterkast 2015 / 2016 - 23. runde

Publisert 10.01.2016 av Kjell Mongstad
Så var vi igang igjen...i eit heidundrande snøkav denne gongen.
Men med Viljen i spissen, lot ikkje snøen og vinden oss stoppe.
 
Det vart jamnt i toppen :)
Etter seiande blodfattig i fingrane og med meir eller mindre naglebit på tærne, varta Mark opp med ein strålande 31 (+1) runde. Og når Håvard avslutta med både ein out of bounds og ein disk som gjekk tvers gjennom korga, på siste hólet, så sikra Mark sigeren med 2 kast.
 
Fanni fortsetter storspelet sitt og Kalle gjekk sin første Vinterkast-runde. Han viste så absolutt at han har noko på gang.
Alle oss andre surra godt og skuldar gjerne på at korga var så vanskeleg å få auge på i snøkavet. Men vi var då alle samde om at vi eigentleg er kjempegod :)
 
At Viljen fullførde denne snøkavrunden, er intet mindre enn imponerande og største prestasjonen denne dagen.
 
Så når vi endeleg var ferdige med dei 9 tradisjonelle hóla, så tok nokre av oss beina fat for å besiktiga dei nye foreslåtte hóla til 18-hóls bana.
Og joda; - her var det mykje gøy og mykje utfordrande, både sportsleg og reint rydde-lyng-og-skog-og-hei messig.
Men vi var samde om at det utgangspunktet som var laga til, ville kunna fungere veldig godt.
Sjå resultatlista under turneringar og Vinterkast 2015 / 2016 
Dette var moro, sjølv med kulde, snø og vind midt imot!
Så vel møtt til nye Vinterkast-dystar kvar søndag frametter.

Rist av juleflesk-turnering 20/12 - 3/1

Publisert 23.12.2015 av Kjell Mongstad

Under følgjer ein dag-for-dag kommentar knytt til Juleflesk-turneringa:


Dag 15 - 3/1  10. dag jul
 - Avslutningsrunden

"Rist av juleflesk"-turneringa er endeleg ferdig :)
Det vart rekorddeltaking med 30 personar på sisterunden. Ein isande kald vind forhindra nok topp resultat, men hindra ikkje ein topp innsats.
Og sola og finavêret sette verkeleg prikken over i-en på avslutningsdagen.
 
Eit av dei mange høgdepunkta, vart Mark sin eviglysegrøne disk som suste ut i minst 100 km i timen frå hól 5, flaug i ein S-bane rundt berghamar, spraker og jordvoll og omlag 90 meter seinare suste den rett ned i den pikyrande små korga...Pliiinggg...spratt så 30 cm opp igjen, for så å falle til evig ro, djupt og trygt planta nede i korga.
Mark kunne jo ikkje vera dårlegare enn Kjell dagen før :)
Og så for liksom å markere; - ACE på hól 5 :) :) :)
Så starta den hemningslause jubelen...og det var nok ingen som lurte på om Mark var i Idrettsparken denne dagen!
Alt skulle sjølvsagt vore festa på film, men som for Kjell dagen før; - no må dette dokumenterast på nytt, ved å gjenta bedrifta live...
 
Mark var også best denne avslutninngsdagen (33-runde), men det var ikkje dagen for nokon av deltakarane for å slette rekordar.
Gøy at så mange nye debutantar heng seg på. Upåklageleg innsats og det fine er at rekordar som vart sette i dag, let seg lett forbetre på ein vindfri dag!
 
Litt jukeflesk-statistikk:
64 deltakarar har svidd av tilsaman heile 47,4 mil sidan 20. desember.
Det vil seie at vi samla sett har tilbakelagt ein strekning tilsvarande Hardbakke - Hønefoss.
Av desse 64 som deltok, var 18 jenter / kvinner, og heile 19 av deltakarane var under 16 år.
 
Premiering (berre dei som betaler kr. 25,- til konto 3705.29.38016, får vera med i trekninga - vi trekker fleire capser om vi får nok innbetalt)
 
1. Mest avsvidd juleflesk totalt - Solund Sendrettlaug-hettegenser:
Kjell gjekk lengst med 2,6 mil i denne "søde juletid", og han hadde nok mest bruk for det...men som arrangør vert ikkje dette resultatet med.
Dernest gjekk Åsmund og Torstein 2,2 mil kvar.
Premien vert trekt mellom desse to.
 
2. Min. 5 rundar gjennomført - Solund Sendebrettlaug-sportsbag
Det er 20 personar som har tilbakelagt min. 1,0 mil og er med i trekninga
 
3. Min. 3 rundar gjennomført - 1 stk. Kvalitetsdriver
Det er 33 personar som har tilbakelagt min. 0,6 mil og er med i trekninga
 
4. Min. 1 runde gjennomført - 1 eller fleire Solund Sendebrettlaug-capser
Heile 62 personar har tilbakelagt min. 0,2 km og er med i trekninga
 
5. Familiar som har gått rundar - Solund Sendebrettlaug-caps / kopp
Eg har registrert fleire familiar som kan seiast å ha hatt dette som ein familieaktivitet...(vert kontakta for å stadfeste kandidaturet)
 
Trekninga vil foregå så snart innbetalingane oversikta over innbetalingane er på plass.


Dag 14 - 2/1  9. dag jul
 

Litt av ein runde denne 2. nyårsdagsrunden :)

For det formeleg myldra med diskgolfarar i Idrettsparken; - 25 stk., små som store, debutantar såvel som hardbarka laugsmedlemer, og her var både sverd- og spinnesida veldig godt representert.
Ingen lunefull vind denne dagen; - den var berre lun og medgjerleg.
Humøret var difor på topp, og det vart også resultata.

Tarjei drog like godt til med ein nesten feilfri 27-runde (-3) og er no på tredje plass på "adelskalenderen" for bana vår !
Gratulerer, Tarjei. Og sidan du måtte reise allereie i dag, så har sikkert Silje ein liten premie til deg :)
Og både Mark, Torstein og fleire med, haler sakte men sikkert innpå Håvard i samandraget. Langt igjen til sist i mars, då Vinterkast-konkurransen vert avslutta !

54 nye avsvidde kilometre med juleflesk denne dagen, 40 mil totalt fordelt på 59 personar, så no har vi passert Nesbyen med god margin :)
Flå i sikte...

Siste runde i "Riv av juleflesk"-turneringa i morgon; - alle som deltek på turen med Barnas Turlags, kan ta sin runde etterpå. No er jo alle i form til å klare begge deler :)

Eg legg med eit historisk videoklipp...ein merkedag for artikkelforfattaren :)
Strålande vêrmelding for morgondagen.
Livet er godt å leve!


Dag 13 - 1/1  1. Nyttårsdag
 

Betre start på året var det vel ikkje mogleg å få!
Strålande vér og vinden stod oss bi. Det var dagen for gode prestasjonar.
Og jubelbrøla kom tett denne dagen...også eit anna brøl, men det var litt annleis og kom straks etter at Mark hadde eit svært så irriterande bomkast på hól 7 ;) .

Torstein klarte ein strålande 29-runde (-1) og Eirik satte juniorrekord med ein like sterk 32-runde (+2). Og på spinnesida ser det ut til at Tone held på å ta opp kampen om troféet i Vinterkast-tureneringa.
No er ikkje fokus på resultat, men dei fleste synest det er kjempartig å setje eigen personleg rekord...og det vart ein del av desse denne dagen.

Sjå resultat både under arkfana Turneringa (Vinterkast 2015/2016 og under arkfana Banerekordar.

Det vart svidd av 4 nye mil med juleflesk denne dagen, og det er heile 51 personar som har bidratt til det. Alle desse er såleis med i trekninga av Sendebrettlaugs-capsen.
Og så langt er 27 stk. klar for trekning av kvalitetsdriveren, sidan dei har gennomført min. 3 rundar.
Heile 16 personar har tilbakelagt 5 rundar og minst 1,0 mil. og kvalifiserer til trekninga av Sendebrettlaug-sportsbagen. Og 5 av desse kan ha tilbakelagt minst 2,0 mil når vi skriv søndag den 3. januar.

Hugs å sett inn kr. 25,- inn på konto 3705.29.38016 for å vera med i trekninga av premiane

Det er 2 nye sjansar til å bidra i "Rist av juleflesk"-turneringa. Begge dagar er det meldt strålande diskgolfvér og turvér. På søndag kan de trygt melde dykk på tur med Barnas Turlag, for så å ta sisterunden av turneringa etterpå :). Vel møtt til innspurten i morgon!


Dag 12 - 31/12  Nyttårsafta 

Ein rask kommentar om dagens runde, før siste måltidet skal fortærast for året:

Vi var 9 stk. som fullførde runden, i det vi kan kalle eit rimeleg surt vêr!
Men det finst visst ikkje surt vêr, berre sure klær, meiner Tarjei ! Og etter 12 rundar på bana i allskens vêr, stemmer nok det...i alle fall for sokkane sin del ;)
 
Torstein knalla til med ein +1 runde i dag, i det vi må kunna kalla ein skikkeleg lurevind! Med ein god runde før han reiser i morgon, så ligg han godt an i den totale Vinterkast-turneringa.
Og våre ungdomar som iherdig trassar både vêr og vind, gjekk idag rundar som det verkeleg står respekt av.
 
18 nye kilometer juleflesk avsvidd og Åsmund er no den som ligg best an til å få svidd av mest juleflesk totalt sett sidan 20. desember (her held vi Kjell som arrangør utanom...han er jo kommandert til å stille kvrar dag av Gunn :) 
 
I morgon er det nytt år og nye moglegheiter. Fram til og med søndag kan vi riste av siste restar av oppsamla juleflesk.

Eit riktig GODT NYTT ÅR til alle Solund Sendebrett-vener !


Dag 11 - 30/12  6. dag jul
 

Med storm frå vest, aust, sør og nord, nedanfrå og oppanfrå...starta 8 forventningsfulle laugsmedlemer sin runde...og etter omlag 1 time var vi komen halvveges på hól 4... :) .
Og lenger var det så vidt vi kom, for om disken ikkje landa paddeflatt, så rulla den heilt frå målet ved hól 4 og tilbake til utkastet på hól 2 . Berre spør Mark. Og Åsmund sin disk fauk like godt heilt heim.
By the way; - Randi Larsen må sjekke i hagen sin om ho finn nokre herrelause diskar! ;)
 
Difor bøyer vi oss i ærekjensle og langt ned i støvet over Tarjei sin formidable 40-runde denne dagen.
Han må simpelthen ha fått heftige stormkast midt i mot, då han kom til verda i år 1986...og broren kan´kje hatt så mykje mindre vind i mot, sidan han klarte runden på 47 kast.
 
Elles var det vel ikkje så mykje meir å skrive heim om, anna enn at vi var 8 stk. som hadde det både gøy og var frustrerte, Og vi svidde no av minst 16 km juleflesk...og trur ikkje eg overdriv om eg seier vi gjekk nærast det doble i dag...og det triple i avsvidd flesk.
 
I morgon løyer vinden og då dreg vi til med ein runde som det luktar svidd av! Vel møtt.


Dag 10 - 29/12  5. dag jul
 

Så var nok ein runde unnagjort...og det under rimeleg utfordrande og ustabile vindforhold.
Av oss 9 som valde ta opp kampen mot t.d. sidevinden på hól 2, var det Geir-Kåre som verkeleg knalla til. For etter ein lang julepause og med ein kropp som fortsatt må ha vore stinn av julemat (dette er jo berre hans 3.runde i turneringa), så står det stor respekt av ein runde på 41 kast.
Og med sine 7 kast på hól 4 markerte Geri-Kåre sin stoiske ro denne dagen. For alle andre måtte springe som gal etter uregjerlege out-of-bounds-diskar nettopp på dette hólet.

Vi andre følgde etter på sluttresultatlista, som perler på ei snor... sjå http://sendebrettlauget.no/turneringar/vinterkast-2015-2016/ for resultatdetaljane.
Nye 18 km avsvidd juleflesk denne dagen, og så flott at Aleksander stilte opp og bidrog til å sette ekstra fart kilometerteljaren :)

Mange artige situasjonar og diskar som fór ii alle slags himmelretningar... jamvel i eit og same kast!. Dette var både irriterande, gøy og fasinerande. Og ekstra gøy vart det når ein såg at vinden måtte gje tapt!

Vel møtt til ny dyst i morgon.
Då har vinden lova å gje oss ei endå større utfordring enn i dag.
Bli med; - dette vert gøy :)


Dag 9 - 28/12  4. dag jul
 

Som oppvarming til SulaHula-cupen tok 15 av oss mest ihuga diskglfarar ein runde...eller to...ja, jamvel tre rundar vart det på nokre. :)
Men berre den første var teljande i Vinterkast- og Julefleskturneringa.
Dei neste to; - berre blott av lyst og glede!
 
Den lumske vinden spelte oss eit puss denne dagen, sjølv om både Torstein og Erlend klarte ein 34-runde. Etterkvart som klokka gjekk, løya vinden og det vart sett nokre sterke personlege rekordar for både Gaute (39) og Endre (31). Og deira rundar gjekk i tillegg i ekspressfart for å rekke solnedgangen. Oss andre gjekk vel rett inn i solnedgangen sånn reint resultatmessig! Kjem sterkt tilbake  i morgon!
 
Så då er det tilbakelagt 30 km og det ligg tilsaman 26,3 mil avsvidd juleflesk igjen på bana til no frå 49 personar.
Grethe Roede og Fedon Lindberg er ikkje i nærleiken eingong! ;)
Nye kilo-meter vil forsvinne i morgon.
 
Bli med i morgon, og sjå om vi kan klare Solund-Oslo innan 3. mars!


Dag 8 - 27/12  3.dag jul
 

Ut av snøkavet dukka det 21 deltakarar opp til dag 8 i "Rist av juleflesk-turneringa".
Og det var sånn at vi som stilte denne dagen formeleg kjente ein eim av friskheit og sunnheit som osa rundt oss. Ein slags aura eller glorie som likna ein avstøypning av ein driver-frisbee i fart...slik ein del av logoen vår symbolisererer; - vel vitande om at det låg ei mengd med Sulingar i si lune seng og vralta seg rundt i sitt eige julefeitt etter gårsdagens utskeiingar!

Dette var ikkje meint for å gje nokon dårleg samvit, ei heller om vi forsiktig nemner at medan folk elles inntok sin egg-og-bacon frukost, så svidde vi av 42 nye kilometer med juleflesk denne dagen!

Og Eirik er komen i siget (+4)...Endre også (+6)... så no må Håvard passe seg! Gøy at nokre av våre nye naboar frå Syria (Kurdistan) også vart med. Flott at alle tok så godt i mot dei. Ypparleg måte å bli kjent på.

Mark, Endre og alle oss andre elles, har ellers fått ei utfordring: Korleis hente inn forspranget til Håvard i Open-klassen?

Vel møtt i morgon til både Juleflesk-turnering og SulaHUla-cup. Finn sjølv eit eigneleg tidspunkt mellom volleyballslaga, for å gå din daglege runde!


Dag 7 - 26/12 2. juledag

"Jingle basket, jingle basket...åååå så deilig lyd !
Når ein disk går dit den skal, då er det berre fryd!"
 
For dette var så absolutt dagen då disken berre traff der den skulle.
Mange jubelrop, mange personlege rekordar...massevis av humørfylte folk! Og så artig at det møtte opp så mange debutantar då :)
 
Det vart svidd av heile 58 km juleflesk denne 2. juledagen; - ergo var det heile 29 stk. , små som store som stilte til start.
44 personar har samla sett tilbakelagt 17,7 mil. sidan 20.desember (det hårete målet fram til 3. januar er 50 mil)!
 
Nokre sterke resultat denne dagen:
27-runde (-3) på Håvard, Tarjei på 30 (par) og Erlend og Jørn Otto på 32 (+2). Og merk dykk Eirik sin nye juniorrekord 33 (+3). Så følgde mange som perler på ei snor !
May Brith knalla til med ein 42-runde og byrjar nærme seg Fanni sin banerekord med stormskritt!
Dette blir berre gøy å følge opp!
Hugs:
Bruk rullegardina under "Turneringar" og klikk på "Vinterkast 2015 / 2016" og sjå resultata; - samanlagt, enkeltrundar eller klikke på eige namn og få opp alle dine registrerte rundar.
 
Vel møtt til ny dyst i morgon...i strålande rekordvintervêr!


Dag 6 - 25/12 1. juledag 

Ei riktig GOD JUL til alle saman!
Og vel overstått runde til alle dykk 22 stk. som trossa den sterke kulingen og stilte frisk og tidig til start.

Om ikkje resultata vart dei aller beste denne dagen, så vart det mange gøye situasjonar, der både komiske utkast, innkast og putterbommar skulle vore filma! 
Mellom anna har Erlend eit 25 minutters videoklipp, tatt opp frå bukselomma....altfor langt til å legge ut...men sjekk heller eit anna som vert lagt ut!

Asle og Erlend vart til slutt ståande att med besterunden denne dagen. 37 kast er veldig bra i den harde vinden!

No er det svidd av 11,9 mil. med juleflesk.
Og heile 33 stk har no deltatt 1 runde, og kvalifiserer dermed til trekninga av Sendbrettlaug-capsen.
9 stk. har fullført 3 rundar og er så langt med på trekninga av 1 disk av beste kvalitet.
Berre Håvard har så langt vore med alle 5 rundane som er gjennomført; - ergo tilbakelagt 1,0 mil.
Men klarer fleire å gjennomføre 5 rundar før 3. januar, vert desse også med i trekninga av ein Sendebrettlaug-bag


Dag 5 - 24/12 Julafta

Sterk storm ved Stad...og tydelegvis også for dalstroka innafor.
For sjølv med ballast, streva vi hardt med å få korgene til å stå oppreist.

Men du verden for ein start for Håvard; - eagle på hól 1...disken flaug att og fram som ei skadeskoten ørn og landa på mirakuløst vis tett ved sidan av korga. Og like mirakuløst kom han seg gjennom bana på 35 kast.
Tarjei var den som følgde nærast på med sine 43 kast.
13 kast på Kjell på hól 4...der han ufrivillig tok i bruk heile Idresttsbana, og Torstein måtte av og hente ein disk heilt nede i hagen til Kjetil...dette seier vel alt om tilhøva.
Erlend har gjort det for vane å rota det godt til mot slutten...mista ein god plassering i dag også, om ikkje det er av rein godhet for oss andre då!

12 km avsvidd juleflesk denne runden.
Verre runde er det ikkje mogleg å gå, reint vermessig...'
Men på same tid var dette den desidert artigaste runden vi har vore med på. 
Dette vil vi gjerne gjenta...allereie neste dag helst!


Dag 4 - 23/12 Litlejulafta 

Regnfritt, vindfullt!
Masse folk - faktisk 17 stk.- heiv av seg forkle, forlot bøtte og skurekost for så å skape god førjulsstemning på vår eminente diskgolfbana!
 
Håvard gjekk beste runden (+1), men viser at han langt frå er uslåeleg! Uhyre jamnt etter det. Mange gode resultat elles, men det er jo tal kilometer som er greia i denne juleflesk-turneringa.
 
Tone sin skritteljar viste 5.128 skritt...det vil seie at ho tilbakela minst 2,5 km...Men her reknar vi 2,0 km pr. person, uavhengig av kor mykje ein lyt trakke i skog og mark.
 
Altså er 34 nye kilometer med juleflesk svidd av sidan søndag.
Til saman avsvidd juleflesk = 7,4 mil .
 
Nokon som blir med i morgon også...for å lage plass til pinnakjøtet?


Dag 3 - 22/12 Pittelitlejulafta

Var det mogleg å spele diskgolf i dette vêret???
Nei, meinte visst alle...prioriteten gjekk nok mot hyggelege innejuleaktiviteter som diskvask og bossputting.
Full rulle neste dag!

Dag 2 - 21/12

8 personar og 16 nye kilometre juleflesk avsvidd!
Endre kom som ein driverdisk ned på jorda igjen, etter gårsdagens himmelferd. Men hans gode sønn Viljen reiste kjerringa for familien, og knalla like godt til med ein glitrande 71-runde.
Mark var elles suverent god i vinden og enda på vinterens nest beste runde; - Par (30)


Dag 1 - 20/12

12 personar og 24 kilometer juleflesk avsvidd!
Sjå eige artikkel om Vinterkast 2015 / 2016 - under.
Juleflesk-turneringa inngår i denne større turneringa 

 

Vinterkast 2015 / 2016 del 9 - Start Juleflesk-turnering

Publisert 20.12.2015 av Kjell Mongstad

Makan til møkkavêr...
Men makan til diskgolfgjeng også då !!! 

For det var vel ikkje ei fille som var tørr på desse 11 ekstremt sportye og humørfylte golfarane, etter at runden var unnagjort.
Førebels er desse første 11 kvalifisert til å vera med i trekninga om ein Solund Sendebrettlaug-caps! Og vi vil ha mange fleire med i trekninga.
Og tek du 3 og jamvel 5 rundar, så vert du med i fleire trekningar.

Og no er altså dei første 22 kilometrene tilbakelagt av julefleskturneringa.
Kiloene berre raser...
Med 10 slike dagar frametter, så kjem det til å verta tilbakelagt 22 mil med juleflesk i Solund i jule- og nyttårshelga...torer ikkje tenkje på kor skrinne innbyggjarane i Solund vert om veret vert sånn nokonlunde dei neste 14 dagane ;)

Sjølv om vatnet og juleflesket rant i strie straumar, så klarte altså Endre det utrulege; - å sette personleg rekord med sterke 34 (+4) runde. Både Håvard og Mark (som leder Vinterkast-turneringa) måtte bite i graset... eller bøye seg i støvet, heiter det vel :) .
Og generelt sett må ein jo kunna seie at nivået på prestasjonane verkeleg er høgt. Både kvinner og menn, juniorar som seniorar går alle rundar som det går an å skrive heim om.
Og rekrutteringa går som smurt...Det er berre eit tidsspørsmål kor tid lille Daniel tek opp kampen med store Daniel !!!

Og følg godt med på http://sendebrettlauget.no/turneringar/vinterkast-2015-2016/ . Der kan du følge kordan resultatlista vil forandre seg etterkvart som folk klarer å fullføre 5 rundar.

Bli med å riste av litt juleflesk!

Publisert 19.12.2015 av Kjell Mongstad

No har vi eit opplegg klart for ei triveleg og helsesam diskgolfjul:

Temaet vert "Juleflesk"; - og det vert om å gjere å legge av seg mest mogleg juleflesk på diskgolfbana, frå og med i morgon og fram til og me 3. nyttårsdag. Ein runde utgjer omlag 2,0 km. med juleflesk. 
Her er opplegget:

Reglar:
- Alle som vil vera med, betaler kr. 25,- til 3705.29.38016 (til premiar)
- Du velger sjølv kor mange julefleskrundar du vil gå og kor tid
- Men det er nøydd å vera med 3 deltakarar for å få registert runden
- Ein av deltakarane vert peika ut som ansvarleg for runden
- Den ansvarlege må kunna banereglane
- Den ansvarlege sender resultatet til post@sendebrettlauget.no 
- Det kan berre registrerast 1 julefleskrunde pr. dag

Premieringa vert slik:
1. Alle som går 1 julefleskrunde er med i trekninga om ein Solund 
Sendebrettlaug-caps (verdi kr. 138)
2. Alle som går 3 julefleskrundar vert med i trekninga om ein driver av beste
kvalitet (verdi kr. 200)
3. Alle som går 5 julefleskrundar vert med i trekninga om Sendebrettlaug-
sportsbag (verdi kr. 257).
4. Den som går flest julefleskrundar, vinn ein Solund Sendebrettlaug -
hettegenser (verdi 275)
4. Familiar der alle har vore saman om å riste av seg 3 rundar i julflesk- 
perioden, får ein Solund Sendebrett-kopp eller caps.

Vel møtt til første runde i morgon kl. 13.00...vi er ferdig i god tid før julekonserten!

PS!
Alle rundar som vert registrert i julefleskperioden, inngår i "Vinterkast 2015 / 2016". Denne turneringa har pågått sidan november og det vert premiering også i denne turneringa. Der vil dei 5 beste rundane i perioden november til og med mars telja med.

Sjå resultatservice for Julefleskturneringa under Vinterkast 2015 / 2016 - http://sendebrettlauget.no/turneringar/vinterkast-2015-2016/
Korleis poengsystemet for denne overordna turneringa fungerer, kan du lese der.

 

Vinterkast 2015 / 2016 del 8

Publisert 13.12.2015 av Mark Elvevåg

Søndagen baud på perfekte vinterforhold, +1 grad og vindstille. Med Kjell og halve Sula vekke på julehandel, vart det fem deltakarar igjen på startlinja.
Det vart ein uhyggeleg jamn runde der alle fem deltakarane var innan fem kast.

Det store utropsteiknet for dagen var Gaute som gjekk runda på +10, ny personleg rekord med 4 (!) kast. Gaute hadde ein birde på vanskelege hol 7, og i tillegg så nær ein birde på hol 3 der discen landa oppe på korga. Det er berre eit spørsmål om nokre veker før Gaute går bana på under 40 kast.

Kim spelte som vanleg stabilt og hadde eit kast forsprang før siste holet. Der vart det diverre 2 out-of-bounce og Mark kunne gå forbi med par og resultatet +6. Kim fekk dermed same resultat som både Fanny og Tor Arne, +8.

Ny samling neste søndag kl. 13.00. Bli med!

Vinterkast 2015 / 2016 del 7

Publisert 07.12.2015 av Kjell Mongstad

Jommen vart Vinterkast 2015 / 2016 del 7 gjennomført med 6 ukuelege deltakarar på plass + Daniel og "Synne"...eller restane av henne i alle fall...

Men her vil eg då seie at "Synne" måtte gje tapt for både Mark og Fanni. 
+2 og ein birdie på hól 5 på denne dagen; - Jo det hadde Mark fortent ein eigen premie for... også Daniel med 24 kast på hól 1.
Ingrid, du får følge opp her!
Og Fanni likeså, som berre var 1 kast i frå å tangere sin personlege rekord.

Det som no er blitt morsomt, er å sjå på samanlagtlista. 
Erlend har lagt ned ein sværandes jobb med å få resultatservicen til å verte både brukarvenleg og gøy. Sjå nærare under arkfana turneringar.

Fleire har no gått 5 rundar og det er enkelt å sjå om det er eit forbetringspotensiale å hente ut for dei neste 12 rundane som er med i Vinterkast-turneringa (søndagar t.o.m. mars).
Og alle kan no sjå at om dei kjem heim ei helg, så kan dei henge seg på og etterkvart sanke anselig med poeng.

Det må presiserast at denne vinterkast-konkurransen er veldig uformell. 
Vi i Sendebrettlauget vil at fok skal ha det gøy først, og dernest kan ein ha fokus på resultat og konkurranse; - med seg sjølv og andre.

Vel møtt til Vinterkast 2015 / 2016 del 8 neste søndag.

Vinterkast 2015 / 2016 del 6

Publisert 29.11.2015 av Kjell Mongstad
Snakkar meg om for ein gjeng; -
For her velger 9 stk. evige diskgolfentusiaster å jumpe ut av den lune senga si medan dei høyrer regnet piskar på tvers på ruta.
Så hiv dei innpå ein energifull frukost og set kursen mot Solund Idrettspark.
Og nøyaktig kl. 12.59 legg altså den siste regnbyga seg...!
 
Og dermed så var vi igang...Vinterkast 2015 / 2016 del 6...friske og uforskamma opplagte, med mange gode kommentarar på lur, og med nokre coming diskgolfere i kulissane.
 
Vinden stod oss bi og resultata vart jo riktig så greie. Imponerande, sidan alle kom seg under 10 kast på hól 4, men like fullt deprimerande med dette hersens hól 7; - kordan skal vi en gong for alle fikse den lunefulle OB-øya?
 
Det vart jamnt heilt til siste hól, men så rulla disken til Mark så vidt ut i det djupe sivet ...som ei slags rein gåve til Kjell, som dermed bokstaveleg talt trakk det lengste strået denne runden.
Og Mona knalla til med ny pers, og både Eirik, Bjarte og Endre var berre eit lite poeng bak sin eigen pers. Dette vart noko å skrive heim om...!
 
Veldig gøy runde...takk for laget! Me sjåast igjen neste søndag!

Vinterkast 2015 / 2016 del 5

Publisert 22.11.2015 av Kjell Mongstad
Jommen blei det ein tidleg søndagsrunde på den absolutte harde kjerne av diskgolfkastarane lengst vest...i riktig så kaldt men likevel aldeles så strålande ver.
Og både folka og diskane holdt stand mot både barfrost og bergnabbar...trass i åtvaringane på førehand.
 
Det vart berre eit skår i gleden; - at den trufaste iphone4-mobilen min ikkje skulle tåle vinterkulden...skulle sjølvsagt ikkje ha testa den mot bergnabben...men no veit i alle fall alle andre som har lurt på det; - kast ikkje mobilar mot bergnabbar i kuldegradar...dei sprekk!
 
Mark og Kim gjennomførte kvar sin strålande 35 runde (+5).
Og det lette snølaget sytte for at hól 7 vart dødens hól...diskane seilte som eit akebrett out of bounds...berre Jan Kåre som klarte brasene supert der!
 
Må jo trekke fram at Ole Jørgen knuste til og slo sjølvaste faren sin på dei siste 3 hóla...så smertefullt var det, at Jørn Otto måtte rett og slett ta ein ekstrarunde etterpå...
 
Igjen vart det ein riktig så sosial og triveleg runde...korkje vind eller kulde kjem til å stoppe denne gjengen :)
Vel møtte neste søndag.

Vinterkast 2015 / 2016 del 4

Publisert 17.11.2015 av Kjell Mongstad

Del 4 av Vinterkast 2015 / 2016 er ferdig
14 stilte til start, med debutanten Viljen i spissen!
Eit eksempel til etterfølgjing. Han klarte runden på under 88 kast...supert !!!

Gratulerer Mark...ny personleg rekord og -1 (29 kast) let seg høyre, og du susar opp på delt 3.plass på adelskalenderen!!! 
Tarjei gjekk på ein smell på hól 4, ellers kunne det blitt jamnt.

I dameklassen virkar Fanni nesten uslåeleg med sine +10...men berre nesten! Her må dei andre damene berre legge seg i ekstra vintertrening. Mange rundar å gjere det på!

I juniorklassen er det veldig jamnt. 
Med sine +7 på Eirik, så trakk han det lengste strået denne gongen.

Frå og med neste runde vert det spanande å sjå korleis samanlagtlista vil sjå ut. Der vil dei som har gått alle 5 rundane naturleg nok ligge på topp, men så vil lista endra seg ettersom den einskilde fyller opp sine 5 rundar.

Og Erlend får ei utfordring - å få resultatservicen påwww.sendebrettlauget.no til å fungere etter resultatreglane som gjeld smile fjes

Vinterkast 2015 / 2016 del 3

Publisert 12.11.2015 av Kjell Mongstad

Ein kort og liten forseinka rapport frå Vinterkast 2015 / 2016 del 3:
Nok ein gong forsvann regnet i akkurat rette tid og 12 hardbarka diskgolfarar troppa opp på bana for å ta ein runde i kulingen!!!

Dette var vi vel enige om at var den mest krevjande offisielle runden, ever !
Diskane tok vegar ingen ante dei kunne finna på å ta.
Det var gøy...og lærerikt... og det var Mark som takla vinden best og vant eit hestehovud foran alle andre (+7). 
I dei andre klassane vant Åsmund og Fanni (+19).

Det er berre dei 5 beste rundane som vert talt med ved Haustkast 2015 / 2016. Og resultata frå denne runden vil truleg verta skubba ut etter som turneringa skrid fram.

Så vel møtt til Haustkasta på søndagane utover vinteren / våren. Her er det opningar for gjera noko på rekkjefølgja i konkurransen smile fjes

Kr. 70.000 til testdiskgolfbana frå Sparebankstiftinga!

Publisert 04.11.2015 av Kjell Mongstad
Til lukke med dagen alle saman...til våre laugsmeldemer, til våre "føresette" i Solund IL og til alle innbyggjarar i Solund!
 
Sparebankstiftinga har tildelt kr. 70.000 til etablering av den testgolfbana, som no er tatt i bruk. :).
Hovudsøknaden for etablering av 18-hólsbana er ikkje handsama hjå Gjensidigestiftinga enno. Vi har med denne tildelinga fått ein flying start på hovuddelen av prosjektet.
 
Tusen takk til Sparebankstiftinga for sjølve tildelinga.
Tusen takk til Solund kommune som har bidrege med kunstgras, sand og transport av blytunge utkastmatter og lass etter lass med regntung sand.
Tusen takk til alle som har bidrege med dugnadsinnsats...og særleg til nokre flotte ungdomar som kjempa kveld etter kveld med gjenstridige kunstgrasmatter...
...og til sist, men ikkje minst...
 
Tusen takk til alle som har brukt testbana, og på den måten har dokumentert at diskgolforprosjektet var meir enn liv laga!
 
Dette har vist seg, og vil framleis vise seg å vera vel anvende pengar :)

Vinterkast 2015 / 2016 - runde 2

Publisert 01.11.2015 av Kjell Mongstad
Vinterkast 2015 / 2016 runde 2 er ferdig.
 
Ikkje gale med 14 stk. som valgte å utfordra vinden denne søndagen...:)
Og vinden kjempa så godt den kunne imot oss, særleg på hól 4, men måtte stort sett gje tapt for Sendebrettlauget sine vestegaste kastarar.
 
Resultata talar for seg. Sjå under arkfana "Turneringar".
 
Fanni held fram med å imponere, men May Brith byrjar snart å puste henne i nakken...
Og pass på Eirik, juniorrekorden kan stå for fall, no er Åsmund også i siget!
Torstein var vel å rekne som ein favoritt, men det blei rett og slett 2 "bærturar" for han på hól 8 (skogshólet), og dermed så delte han 2.plassen med Geir-Kåre og forærte rundesigeren til Kjell...Treningsrunden i kulingen dagen før gjorde visst nytten!
.
Vått?...Neida!...
Sjølv om det bøtta ned dagen før, så går man tørrskodd denne runden.
Bana er super!
 
Dette blir ein gøy og sosial søndagssyssel gjennom vinteren.
Vel møtt neste søndag også!

Om "Vinterkast 2015 / 2016"

Publisert 28.10.2015 av Kjell Mongstad

VEL MØTT TIL VINTERKAST 2015 / 2016 del 2:

Vi er no enige om at det vert set opp ein liten premie i kvar klasse på "Vinterkast 2015 / 2016"...

Her er måten vi gjennomfører denne litt uformelle turneringa på:

- Moroa går føre seg på dei søndagar det er mogleg, fram til vintertid slutt (slutten av mars).

- Det vert berre dei 5 beste rundane som skal teljast med for å finna sluttresultatet.

- Berre ein runde kan teljast med pr. søndag.

- Min. 3 personar må gå saman på ein runde og min. 2 personar skal kontrollere sluttsummen.

 
Her er poengsystemet vi følgjer (det er om å gjere å få mest mogleg poeng):

- Alle får 100 poeng utdelt pr. spelte runde.
- Deretter vert det trekt frå tal kast du brukar på runden (35 kast=65 poeng, 40 kast=60 poeng, etc.)

Er du kjapp i hovudet, så vil 5 rundar på par (30 kast), gje 350 poeng som samla sluttresultat.


Dette betyr at det er fullt mogleg å gjennomføra vekentlege Vinterkast 2015 / 2016, sjølv om både eg og andre er fråverande ein og anna søndagen.

Resultata pr. runde vert registrert, og poengscoren alltid oppdatert her på denne heimesida (sjå systemet og resultata frå Haustkast´15).
Bruk export til CSV via Udisc-en, eller send bilde av papir-scorecardet ditt etter fullført runde.

Det var 9 personar som gjekk første Vinterkast-runden...og dei toppar difor resultatlista så langt.
Dette kan du gjera noko med allereie førstkomande søndag.

NB! Hugs at dette skal vera gøy og at vinden spelar oss ein del artige puss undervegs, så ha eit avslappa forhold til denne litt uformelle konkurransen.

Meld gjerne inn forslag til ein premie; - premiar utan for store kostnader!

Vinterkast 2015/2016

Publisert 25.10.2015 av Kjell Mongstad

Så har vi fått testa det også...
Vinterkast 2015 / 2016 = mykje vind...og joda, bana fungerte i frisk vind også...

Særleg for Fanni og Håvard.
Fanni satte både personleg rekord og ungarsk rekord, samt bestnotering for damene på denne testbana nokonsinne, med ein kanonsterk runde på 35 (+6).
Og Håvard var ikkje så verst han heller med sin runde på 27 (-3) .

Vi 8 andre var no glad disken gjekk på fram i det heile...

Denne dagen har vist oss at vinden ikkje treng vera noka hinder for å fortsetje med vekesdiskgolfen utover vinteren...heller tvert om...det vart mykje sosialt samvær og mykje lått og løye.
Deilig å ha noko feles utanforliggjande å kunna skulde på, når disken fer til pisis...
Og ja, pisis er vel det rette ordet, for det er ein plass der ingen visste kor var, eller korleis det er mogleg å kome dit.

Så finn fram disken din igjen og bli med neste søndag...og gjerne før det også!
Dette er fortsatt berre gøy!

 

 

 

 

Bli medlem i Solund Sendebrettlaug

Publisert 20.10.2015 av Kjell Mongstad
Heisann kjære laugsvener:
Vi oppmodar dykk no til å verta medlem i Solund Sendebrettlaug.
I staden for å bruke tid og ressursar på å lage ein giro, ber vi simpelthen om at de betaler utfrå infoen som følgjer:

Kontingenten er kr. 100,- for =18+ og kr. 50,- for dei under. Kontonummeret til lauget er 3705.29.38016.

Det vert utferdiga eit elektronisk medlemskort som vert sendt til mobilen din. Dette kan du førevisa på XXL-sport i Åsane om du vil kjøpe diskgolfutstyr med 15% rabatt.
Som medlem i Solund Idrettslag får du 15% rabatt på alle varer ved Sport1 i Førde.
Støttemedlemer er like god som andre, og får same rettigheiter.
Gleder oss til vidare utvikling av lauget og vonleg ei snarleg etablering av ei 18-hóls diskgolfbane.

Vidare følgjer litt positiv statistikkdata rundt Solund Sendebrettlaug sin aktivitet frå den mellombelse 9-hóls testbana vart etablert ultimo juli, og fram til idag:

 • Lauget vart stifta den 28. juni 2015
 • Første offisielle runde vart gjennomført den 31. juli 2015...(då var 9 portable korger utplassert)
 • Lauget vart tatt opp som gruppe i Solund IL den 20. august 2015

 • Det er offisielt registrert at det er gått omlag 300 rundar på testbana (dette tilsvarar ei tilbakelagt lengd tur-retur Solund-Oslo)
 • I tillegg kjem alle registrert eigentrening på bana som fullstendige eller ufullstendige rundar, samt eigentrening med drivere og puttere på sjølve Idrettsbana. 
 • Det er selt omlag 100 diskar til dei som har delteke

 • Det er pr. idag 102 personar som følgjer Sendebrettlauget sin aktivitet. Desse er alle registrert med fødselsdato, tlf.nr. mailadr. (der dette eksisterer). 
 • Lauget har arrangert:
  • Putterkonkurranse m.m. på Solunddagen
  • Diskgolfmoro med skuleelevar (i samarbeid med NIF sitt nettsideprosjekt)
  • Solund Open 2015
  • Vekesgolf kvar veke med diskgolfmoro med innlagt uoffisiell konkurranse:
   • Sommarkast´15
   • Haustkast´15
   • Vinterkast 2015 / 2016 startar opp førstkomande søndag
  • Diskgolfmoro på Idrettsdagen

 • Det er registrert 69 ulike personar som har gått ein eller fleire fullstendige rundar på testbana
 • Desse 69 personane er både damer og menn og alderen er mellom 7 og 60 år og 
 • Beste registrerte einskilde runde har vore på 25 kast (ergo 5 under par)
 • Beste registrerte dobbeltrunde har vore på 53 kast (ergo 7 under par)

 • Det vert i desse dagar oppmoda brukarar / følgjarar til å verte medlem av Noregs vestlegaste Sendebrettlaug - Solund Sendebrettlaug. 

 • I skrivande stund har 35 personar betalt (hhv. kr. 100 for 18+ eller kr. 50 for dei under). Mange fleire har signalisert at dei vil betale. 

 • PS! Ein må også vera medlem i Solund IL for å verta tatt opp som laugsmedlem

Ein strålande Idrettsdag - med diskmoro

Publisert 18.10.2015 av Kjell Mongstad

Ein dag forbi...ein strålande Idrettsdag.
Masse folk...masse aktivitet...masse mat...masse topp innsats!
Tusen takk til Solund IL for strålande innsats for bygda vår...
Borna gjorde ein fantastisk innsats på aktivitetane...og dei fekk sine velfortente medaljar. Og Sparebanken styrte med kongleaktivitet...og delte ut premie til beste konglekastarar.
Og det vrimla med folk i mosjonsløpet...best ever :)

For diskgolfen var dette også ein kjempegøy dag. Det vart ustanseleg med putting...og May Gunn, Helene, Eirik og Bjørn trakk dei lengste strået i LP (Longest Put) i sine klassar...Elias og Mark kjempa om LD (Longest Drive) og trur nok Elias var så vidt lengst på ca. 100-meteren.

Etter ein så lang og innhaldsrik dag, var det naturleg nok ikkje så mange som orka ein runde...men nokon tok likevel beina fat, m.a. Ole Jørgen.
Imponerande!
Jørn Otto surra diverre heilt på tampen og lot Mark og Kjell passere på målstreken...og Kjell fekk liksom fekk alt til å klaffe denne runden (-1).
Det vart personleg rekord på alle desse tre, så kånene får garantert fornøgde og medgjerlege ektemenn heim denne kvelden.

VEL BLÅST!
Neste søndag vert det Vinterkast´2015/2016 del 1.

Neste putterkonkurranse kan vi j o ta nede på Næringsbygget ein laurdag.. :) , slik Anita så kreativt foreslo...kanon ide!

Oppdatering ev registrerte opplysningar

Publisert 17.10.2015 av Kjell Mongstad

Har gjort ein oppdatering av registrerte opplysningar knytt til Sendebrettlauget sin aktivitet.

Har i den samanheng fått nokre spørsmål som eg prøver gje svar på her:

1. Alle kan bruke bana og kaste diskar fritt utan medlemsskap i Solund IL og Solund Sendebrettlaug... dette skal jo vera aktivitetsskapande for flest mogleg, men...

2. Ein må vera medlem i Solund IL for å kunna ha eit gyldig laugsmedlemsskap....dette fordi...

2. Utan medlemsskap i Solund IL er ein ikkje forsikra om det går ein disk rett i skallen på ein forbipasserande / inn vindauge på ein parkert bil / Ottoen sitt stovevindauge (hole in one :) ) m.m.
(uansvarleg / uvøren oppførsel er uansett den einskilde ansvarleg for - det er ikkje lov å kaste om nokon beveger seg i kastesona)...det vil seie...

3. Når Sendebrettlauget køyrer sine vekesgolfar som Sommarkast / haustkast / vinterkast / m.m., så er Lauget (ergo SIL) ansvarleg for dei som er idrettslags- og laugsmedlemer

4. Idrettslagskontingenten gjer at du får 15% på alt du kjøper ved Sport1 i Førde.

5. Laugsmedlemskontingenten gjer at du får 15% på alt diskgolfutstyr du kjøper på XXL i Åsane (ved å førevise eit elektronisk laugsmedlemskort som vi held på på utferdiga i desse dagar)

6. Men mest av alt; - medlemsskap gjer at du kan slå deg på brystet og seie at du er medlem av Noregs vestlegaste Sendebrettlaug når du møter t.d. Kongen eller Dronninga på Pollatinden.

7. Pengane går til diskar for utlån / utleige / premiar / m.m. og til å dekke vedlikehald og løpande arrangementsutgifter

8. Vi skal lage ei 18-hóls diskgolfbane og vi treng at flest mogleg av dei som synest dette er gøy, er medlemer. Dette dokumenterer positiv og høg aktivitet...og det utløyser meir aktivitet og tilskot til å få realisert ei slik bane.

Til no er statistikken slik:
Det er gått 320 rundar på testbana (ca. 50 mil)
Det er 69 personar som har gått heile rundar og som dermed har ein personleg rekord registrert. Aldersspreiinga er stor mellom desse; - eit spenn frå 7 - 60 år.
Førebels er det 26 betalte medlemer i Lauget (og det er vel tett på 300 i Solund IL).

...Så...flott om du vil vera medlem i SIL og Lauget vårt!
Klart du kan vera støttemedlem...det er berre topp det :)

Idrettsdag i Solund Idrettspark i morgon 18. oktober - med nokre diskgolfaktivitetar

Publisert 17.10.2015 av Kjell Mongstad

Ver med på ein gøy Idrettsdag i Solund Idrettspark i morgon!
Det blir høve til m.a. springa både kort (60m) og langt (3.000m), kasta kule og hoppa lengde...og det er garantert også lov å stå i ro, sjå på, og ganske enkelt berre nyte livet på din måte!

Vi lagar til nokre uformelle diskgolføvingar / konkurransar som vi kan drive med innimellom.
Men her kan ikkje driverne suse fritt rundt øyra på folk, så vi held oss til dei organiserte øvingane som vert laga til. 
Når Idrettsdagen går mot slutten, kan dei som ynskjer det sjølvsagt gå ein diskgolfrunde.

Ta med deg familie, vener og nokre diskar under armen og bli med på Idrettsdagen!

 

Haustkast´15 del 7

Publisert 11.10.2015 av Kjell Mongstad
Så var Haustkast´15-serien over...og det med eit strålande crescendo :)
Heile 29 stk. deltok; - ergo altfor for mange å nemne med namns nemning - sjå heller under fana "Turneringar".
 
Fokus skal ikkje vera resultat, men det er no litt gøy med desse uformelle Haustkast-konkurransane... å sjå om ein og annan personleg rekord kan ryka.
I dag var vinden litt lei med oss, særleg på hól 2, 3 og 4, så rekordjaget vart ikkje så påfallande denne runden.
 
Likevel; - må nemne Eirik som gjekk ein knall 36-runde.
Og Isabella vant Sendebrettlauget si T-skjorta med sin flotte 61-runde.
Godt å sjå på deltakarlista at det grør godt i rekkene.
 
For damene sin del, så verkar Fanni vanskeleg å slå. Denne gongen vart det ein 39-runde på henne. Anne Mai og Stine kom nærast henne, med høvesvis ein 53- og 54-runde.
 
Tarjei må også nemnast særskilt...
Etter å ha trent og kjempa heile helga med både diskar og jamvel med Stine sine heimelaga "lappar" :)... samt endelause turar i "out of bounds"-en på hól 9, så satt endeleg det vanskelege sistekastet i denne vår uformelle konkurranse.
 
Og for ikkje å snakke om...og det var det mange som var vitne til... nærare ein "ace" (hole in one) på hól 5, er det knapt mogleg å koma.
Pling rett i kassa...men sørgjeleg nok spratt disken ut att!
Knapt eit auge kan ha vore tørt etterpå...
 
Tarjei fekk tilslutt ein 33-runde (+3). Og tett på følgde Kim med +4.
Og for å liksom slå fast kven som var best denne dagen, så tok dei likså godt ein oppvisningsrunde etterpå; - med resultatet +2 på begge to.
Men det byrjar bli tett bak; - for både Øyvind E., Sigve og Geir Kåre gjekk på +5 .
 
Gøy å treffast, gøy med litt uformell konkurranse...gøy å ha det gøy!!!
Gratulerer til oss alle 29 som deltok denne fine Haustkast´15-dagen.
 
 
Neste søndag er det Idrettsdag i Idrettsparken...60 meter, 3.000 meter, lengde, kast...det blir moro! Kan ikkje flyge diskar rundt på bana då!
Men ta med diskane, så vert det høve til å kaste diskar i litt meir siviliserte formar...mot putterkorga. Mange gøye øvingar som kan køyrast der.
Om det høver slik, så kan dei som vil avslutte med ein diskgolfrunde.
 
Og søndagen derpå startar vi opp Vinterkast´15/16...
Ikkje fred å få :)

320 registrerte rundar på vår testbane

Publisert 11.10.2015 av Kjell Mongstad

Har telt opp:

Det er registrert 320 gjennomførte rundar på vår testbane sidan slutten av juli. Med ei snitt tusle-, krype-, klatre-, leite i skog og hei- og rykke tilbake til start - lengde på omlag 3 km pr. runde, er det tilbakelagt ca. 100 mil. på bana desse månadane! Ergo nesten tur / retur Oslo.
Det let seg høyre...

Dei som vil, må sjølv omgjere dette til forbrente kaloriar og tap av fettlag!
Eg er ikkje heilt på den planeten...

Solund Open - for første men ikkje siste gang!

Publisert 04.10.2015 av Kjell Mongstad

No kan dei vel angre; - alle dei som syntes skyene såg litt truandes ut på morrakvisten!
Men "bak de truende skyer der skinner, solen så mektig og klar ennu" sang alltid bestemor mi!

Og det gjorde den...

For heile 23 stk, var vi; - som gjennomførte første Solund Open i sitt slag, i ei salig blanding av både sol og duskregn...Men med Nina sine vaflar som motivajon under første runden; - tusen takk Nina, akkurat det vi trengde som pausefyll!

Og ei salig aldersspreiing var det jommen meg på deltakarane også; - heilt frå nybakte besteforeldre og like til velfødde barnebarn. Sånn skal det vera...dette er Solund på sitt beste!

Så gjekk vi der rundt omkring i skog og mark igjen. Og dette handla om alt frå kos´lig småprat og felles leit etter diskar på videvanke, til ein kjenner det rykker litt ekstra i konkurransearmen...og plutselig så høyrer alle eit pliiinggg, tett etterfølgt av eit gledesbrøl laaangt inne frå den innarste djupe Solund-skogen rundt hól 8; - Desidert "Longest Put" (LP), denne dagen...og så på hól 8 !!! 
Grattis Tone med den...også med 2. plassen! Stine tok 3.plassen rett i hælane på Tone. 

Og damene hadde jammen rangen denne dagen, for Isabella vant damer junior og Åsne klarte Closest To Pin (CTP) på hól 9 i same klasse.
Og sjekk Fanni sitt resultat då; - 1.runde på +8 (ny banerekord for damene) og neste på +12 , og dermed ein velfortent siger i dameklassen.
Til alt overmål vant ho fighten med sin kjæraste også, som er på visitt i Solund i desse dagar.
No handlar det om å ta ein snarleg revansje, kjære Bence !!!

Er det mogleg å få eit jamnare resultat enn det Eirik, Aron og Gaute klarte i juniorklassen på runde 2. Dei klarte +18 alle 3...skulle tru dei var trillingar eller noko sånt!
Men samanlagt trakk Eirik det lengste strået og vant, og han tok også heim "Longest Drive"-trofeet i juniorklassen!
Diverre måtte Jonathan og Nikolai bryte av etter 1 runde...og Sebastian syntes nok andre gjeremål var viktigare etter nokre hól; - men flott innnsats var det av alle 3.
 
Forresten; - gratulerer med 8-årsdagen Gaute!
Bursdagspresang fekk du jo av sjølvaste Roar frå Stormkast i Bergen.


Andre brøl høyrdest også frå den djupe Solund-skogen denne dagen, og det høgste ropet var vel Kjell sitt, i rein og skjær fortviling over at putteren hans ikkje lystra, og valde fyka akkurat der den ikkje skulle fyke.
Og dermed rauk vona om å ta skalpen på Kalle.

For Kalle storspelte i runde 1 (+3) og holdt alle frå livet etter runde 2 ogå... så vidt det var, og dermed vart han best av alle Sulingane denne dagen med +10 samanlagt.
Gratulerer Kalle!
Kjell måtte fint nøye seg med +11 men er nøgd med 3. plassen i ein slik celeber konkurranse.

Men det var fleire som storspelte; - Sigve med +6 på den eine runden og +9 på den andre og dermed 3. beste score samanlagt av Sulingane i konkurranen med +15 samanlagt.
Og både Geir Kåre, Endre og Steven slo til med bestenoteringar på den ein runden med høvesvis +6, +7 og +9 .  Men samanlagt holdt det ikkje til "medalje".
Kim og Tor Arne var ikkje heilt nøgde sjølve denne dagen, men kjem garantert sterkt tilbake.
For omlag 1 mnd. sidan ville dei simpelthen jubla over +8 og+9 rundar, men nivået byrjar å verte høgt, så her må ein vera skjerpa heile tida.!

Må få lov å bli litt imponert over Linda og Ole Christian som for første gang tok i ein golf-disk og som gjennomførte konkurransen med glans.
 

Men kva skal vi seie; - det kom ein særdeles hyggeleg kar frå Bergen, heldigvis med røttene sine frå Sunnhordaland...tok diskane og bana fatt, og fekk fort tilnamnet Roar "den uovervinnelege".

Samme kor mykje me prøvde, så klarte me ikkje ta korkje skalpen hans eller matche driveren hans. På hól 4 så berre flaug og flaug driveren hans av garde...den ville knapt lande. Og når den endeleg gjorde det, så var det ikkje i nærleiken av "out of bounds" eingong!
Her skulle Håvard vøri...

Roar oppnådde nye nestbeste resultat på bana med høvesvis -4 og -3...og dermed fekk han det desidert beste resultatet i konkurransen med -7 samanlagt under Solund Open 2015.
Vi gratulerer Roar så mykje med sigeren.
Premien, som var aldeles velfortent, den donerte han like godt til lauget og etter loddtrekning vart det Kim som fekk seg ein disk med i bagasjen heim.

Roar delte også raust av sin kompetanse, og fordi han syntes det var så positivt med alle juniorane som stilte opp, så fekk dei overrekt ein putter som gåve frå han.

Tusen takk Roar, gratuerer med sigeren og lukke til med ditt vidare engasjement i Stormkast! 

Og takk til alle 23 (berre tell etter i denne artikkelen) som saman var med og gjorde dagen til ei strålande og minnerik oppleving.
Sannsynlegvis har vi starta ein årleg tradisjon med "Solund Open".


No skal me få lagt inn resultata på nettsida...www.sendebrettlauget.no det blir litt arbeid, men det kjem vel på plass i løpet av kvelden.

 

Litt om sikkeheit og reglar for Solund Open-konkurransen

Publisert 03.10.2015 av Kjell Mongstad

I morgon skal vi ha det gøy...samstundes som det også er ein konkurranse.
Førebels er det 15 stk. som har meldt sin ankomst...og det kjem nok nokre for å sjå på. Kult det!

Dette er jo heilt nytt for dei fleste av oss.
Difor nokre ord få ord om sikkerheit og litt om dei mest grunnleggjande reglane:

1. Det er ikkje lov å kaste når nokon er inne i kastesona for aktuell bane.
Vis alltid omsyn og vent til bana er klar. 
Ver særleg merksam på hól 1 og 2. Ikkje overvurder evnene dine.

2. Det er alltid den bakerste disken som skal kastast først...og dei andre ventar med å gå fram til denne disken er kasta...er det "milevidt" unna kastesona, så kan det utøvast skjøn

3. Det er alltid den som var best på forrige hól som startar utkastet på neste hól.

4. Det er alltid dei andre i gruppa som avgjer om det oppstår tvil om noko under runden

5, Det er aldri lov å flytte noko som står i vegen i kastesona (t.d. greiner om du står inne i eit kratt).

6. Når ein disk går "out of bounds", så skal disken tilbake til der den gjekk ut, Du kan stå å kaste 3 fot innafor bounds-linja.

7. Du skal alltid ha ein fot plassert der disken har landa (eller rett under / over)...den andre foten kan ikkje vera framfor normalen på korga du skal kaste mot

8. Drittkasting og nedpsyking skal ikkje forekome. Vi vil berre ha positive / oppmuntrande kommentarar i vårt laug.

OBS! hól 7 og 8:

Hol 7 (Out of bounds-øya) - Du skal kaste frå drop-sona om disken har vore innom OB-øya...ellers skal man tilbake til den bakerste Out of bounds linja.
Ver obs på at det no også er out of bounds på høgre side, bort til bommen

Hol 8 (gjennom skogen) - Her er det ein dobbelmando - dvs. 2 tre er no merka med raud tape. Her må du kaste gjennom med disken. Om ikkje må du tilbake til der du kasta frå; - som regel frå utkastet (tee)

Alt dette tek vi ein info på samla, før vi startar.
Ikkje gløym at dette skal vera moro, midt opp i alt regelverket.

Det er ekstra gøye konkurranseelementa på hól 1 (LP-Longest Put), hól 4 (LD-longest drive) og hól 9 (CTP-Closest To Pin). Dette vert premiert, men vi har ikkje fått tak i markørane enno, så her må nokre vinnarar vente litt på premien sin.
I tillegg så må vi premiere om nokon klarer ein ACE (hole in one) i løpet av konkurransen. Det er vanleg.

Gleder meg til i morgon!

 

"Solund Open" - diskgolfkonkurranse

Publisert 30.09.2015 av Kjell Mongstad

Bli med på historias første diskgolfturnering i Solund

Tidspunkt og stad:
Søndag 4. oktober kl. 13:00 i Solund Idrettspark

Påmelding skjer på eiga "hending"på FB - sjå https://www.facebook.com/events/1502060313450796/ eller til: post@sendebrettlauget.no

Påmeldingsavgift: kr. 25,- til konto 3705.29.38016
Påmeldingsfrist: Innan søndag kl. 13:00

Kven kan vera med: 
ALLE som har betalt påmeldingsavgifta (ein forelder må følgje dei minste)

Inndeling i 4 klasser (justert etter som påmeldinga vert):
Open (16+) for Damer og Herrar
Junior (15-) for Jenter og Gutar

Oppmøte: kl. 13:00 (påmelding er då avslutta)
(for inndeling i grupper / utdeling manuelle scorecard / gjennomgang reglar)

Start konkurranse:
Runde 1: kl. 13:30 (presis)
Runde 2: kl. 15.15
Premieutdeling: kl. 16.45

Gjennomføring / Premiering:
Best samanlagt over 2 runder (lågast score)
Premie - 1 stk. disk (Driver)

Innlagte konkurranseelement (nett so i byd´n):
Hól 1 - LP - Beste Longest Put (siste kast)
Hól 4 - LD - Beste Longest Drive (første kast)
Hól 7 - CTP - Beste Closest To Pin (første kast)
Premie: 1 stk. Markør 

PS! Vermeldingane er gode! 
Men skulle det bli både kuling og regn, kan arrangementet verta avlyst / utsett til helga etter.

Haustkast'15 del 6 - "Jo flere vi er sammen"

Publisert 28.09.2015 av Kjell Mongstad

"Jo, gladere vi blir"

Når 20-25 frisbeearar susar rundt omkring i Idrettsparken, nokre born synest dei innimellom godt kan leike litt saman i Skateboardparken og når nokre turglade vaksne stansar opp og slår av ein prat og sågar prøver kastearmenen sin...og nokre like godt blir "hekta", ja då er det vi kjenner gode vibrasjonar spreier seg...både i kropp og sjel.

Snakkar meg om "fysisk fostring"...det myldra med folk i terrenget rundt bana...ikkje alle akkurat rundt korga, men like mykje opp i skrentar, mellom sprake og lyng, under sitkagran og i ur...    

Det var topp kasteforhold og mange klarte å sletta sine personlege rekordar; - trur både Fanni, Steven, Aron og Celestin gjorde det.
Og familien Lerpold, med Leah, Paul Atle og Sigve gjorde nokre flotte debutrundar.

Kim må trekkast fram igjen. Han imponerte med ein ny og sterk +2 runde. GRATTIS!
Så då var ikkje plasseringa på frisbee-adelskalenderen i Solund tilfeldig likevel :)
Han avgjorde med ein birdie på det vanskelege skogshólet, og vips så måtte Erlend returnere til Bergen utan "vandrepokalen" i bagasjen.

Gleder oss til neste gang vi møtest, for ..."jo flere og mere vi er sammen..."
Skal vi prøve oss med ei lita "Sulakaihulaste"-turnering neste helg?

Haustkast´15 del 5 - diskgolfmoro!

Publisert 20.09.2015 av Kjell Mongstad

Haustkast´15 del 5 - dette var moro!

For jommen tok Truls-en putteren fatt, og slo til med ein imponerande +55-runde.
Noko å vera stolt over; - ein heil 9-hólsrunde med rundt 2,5km klatring i berg og trakking i kratt midt på ein kviledag. Leonard måtte rekke middagen, elles ville nok han gjort ein like imponerande runde.
Her må de følgje opp alle de godt vaksne som berre sit nedsigen i godstolen og berre vert svett av å følgje Premier League!!!

Og Eirik tangerte like godt sin eigen junior-rekord med +6 og dette vart også ein imponerande dagens beste runde (delt). Gratulerer!
Berre en putter for mykje på siste hól.
Men pass deg for Aleksander og Aron…dei lurar rett bak.

«Som sønn så far»…den personlege rekorden til Bjarte glapp bokstaveleg ut av handa og fór ut rett til venstre i bjørnebærhagen...der diskane til Bjarte likar seg så godt :). Altså «out of bounds» på siste hól igjen, og dermed +6! Likevel godt nok til å halde både Geir Kåre, Jørn Otto og Endre bak seg!
Og likevel beste runde i dag saman med Eirik!
Den personlege rekorden står snart for fall.

Og masse puttertrening og lengdekast…dette gjorde at debutanten Celestin vart ein farleg herremann denne dagen!
Og målet kan vel seiast å verta nådd:
«Vandrepokalen» er flytta heilt frå Frankrike til Madagaskar; - med den nye bestenoteringa på bana med berre venstrehandskast.

Gøy at så mange andre born og vaksne tok seg tida å følgje sine håpefulle frå ein aktiv tilskodarplass!
Det er berre å henge seg med på runden neste søndag!

Haustkast´15 del 5 - diskgolfaktivitetar

Publisert 19.09.2015 av Kjell Mongstad

Så er det på´an igjen!

På søndag kl. 13:00 og utover blir det diskgolfaktivitetar i Idrettsparken igjen.
Dei som vil, kan øve litt teknikk og kanskje sette lengdepersar på driver-rangen.
Det er også lagt til rette for å teste ut mange putter-øvingar.
Og for dei som tenkjer å slette banerekordar; - øv gjerne på innspel!...for det er kanskje det viktigaste å få til; - å kome så nær korga som mogleg frå ulike avstandar, slik at du sikrar at siste kastet med putteren sit i korga på første forsøk.

Alle som går ein runde, registrerer vi på heimesida under Haustkast´15 del 5.
Ta med Udisc-appen, så går scoreregistreringa som smurt.
De går også fint å bruke scorecard på papir, men det er litt meir styr med å registrere resultata 2 gonger. 

Det er fortsatt Kim som har beste score under Haustkast´15-rundane med +2 .  
Denne rekorden skulle vi ha forsøkt gjort noko med i morgon! 

Diskgolfaktivteter / Haustkast´15 del 4

Publisert 13.09.2015 av Kjell Mongstad

Nok ein vellukka diskgolfdag er til endes.
Regnet kom idet siste disken til Fanni vart sendt ut på siste hól 9.

Vinden gav ein del utfordringar på driving-rangen.
Men det vart lansert ein ny og artig putterkonkurranse som engasjerte.

12 av oss gjekk runden og det vart mange veldig gode resultat:
Eirik og Åsne gjekk ein knallrunde på høvesvis +12 og +13.
Gaute og Aron følgde opp med ein +17 runde kvar.
Alle desse sette personlege rekordar, i alle fall i høve det som er registrerte av offisielle rundar.

Ole Jørgen og Jørn Otto skal verte tøffe å hanskast med. Dei måtte diverre avbryte runden grunna bursdagsselskap denne gongen.
Det er bra man har vit til å prioritere rett ! Det måtte også Kim...så hans bestenotering på +2 frå forrige søndag, vert fortsatt ståande som beste Haustkast´15 runde.

Våre nye voluntørar, Fanni frå Ungarn og Steven frå Frankrike, hadde sin debut med diskgolf denne ettermiddagen.
Pass deg Karoline; - her kan damerekorden falle kor tid som helst frametter! Med erfaring frå Ultimate-frisbee, så sit teknikken til Fanni som eit skudd.
Steven sette like godt ny fransk banerekord, og fortset han framgangen også gjennom neste runde, kan det fort bli plass mellom topp-10 på han.

Tor Arne hadde ein flott serie, men sigeren glapp på aller siste hól...2 out of bounds, og dermed stakk Kjell av med ein knepen siger. 

Dette var gøy igjen...så vi dreg til med same opplegg neste søndag.

Siste nytt - Haustkast´15 del 4

Publisert 12.09.2015 av Kjell Mongstad

Siste nytt:
Solund Idrettslag har no gjort sine formelle vedtak og Solund Sendebrettlaug kan no gå i full operativ drift som ei gruppe under SIL.
Det betyr også at Solund Sendebrettlaug kan setje i verk medlemsregistrering / betaling, styre sin eigen laugskonto og jobbe vidare med å nå hovudmålet; - å få på plass ei 18 hóls godkjend diskgolfbane.
Føremålet med lauget er framleis både å ha lågterskelmoro med diskar, sosialt lag, og det å kunna drive ein seriøs idrett på nasjonalt nivå i Solund.

Laugsrådet vil koma attende til alt dette, etter at dei har fått halde eit møte.

Aktivitetsdag / Haustkast´15 del 4:
I dag, søndag den 13. september, køyrer vi ein ny diskgolfaktivitetsdag i Idrettsparken med innlagt Haustkast´15 for dei som ynskjer ta del i det.

Vel møtt i 13.00-tida!... til både dei som berre er litt nysgjerrige og til dei mange som allereie har fått smaken på denne artige sporten / aktiviteten.

 

 

Solund og NM i diskgolf

Publisert 06.09.2015 av Kjell Mongstad

Kort sluttrapport frå NM i diskgolf 2015

Håvard gjekk nok ein strålande runde og enda på +2 i finalen.
Frå katastrofehólet 4 (+6) i runde 1 på fredag, så har det berre gått ein veg.
Håvard enda til slutt på ein flott 33. plass, og det med heile Norgeseliten til stades…Han er nok litt misnøgd sjølv, sidan det lett kunne blitt mellom dei 20 beste og pengepremien ville ha dekka flybilletten heim .

GRATULERER HÅVARD – ein fabelaktig prestasjon!

Eirik tok på seg caddie-jobben denne dagen, men same kor mange råd han gav sin far, så hjalp det ikkje. Kjell beholdt sin 4. plass i Grandmasterklassen…(og vi er enige om å ikkje fortelje vidare til nokon at det var berre 4 spelarar med i denne klassen). 
Altså ingen pallplassering…ingen kile innimellom nokre avdanka, men durkdrevne diskgolfspelarar. Det kan vel nemnast at også her vart hól 4 eit av katastrofehóla (eit av mange) for Kjell.

Men, kjære vener;- må jo skryte litt…eg var den einaste Solund Sendebrettlaugspelaren som mottok premie i NM! Slå den!
Beste CTP (closest to pin) på hól 8… ein ny disk til odel og eige som premie …ein disk uberørt av Solund sin beinharde konglomerat (men igjen; - ingen må nemne at dette berre var i konkurranse med grandmasterne).

Men eg fekk då vist fram skjorta med logoen til alt publikummet…og då var jo heile målet med NM nådd for min eigen del…å få promotert Sendebrettlauget og Solund !

Ei uforgløymeleg langhelg er til endes…
Beina er mørbanka...også hjernen...
Sko og sokkar må i vaskemaskina og vaskemaskina bør rensast etterpå.
Norge slo Kroatia og livet berre smilar mot oss.

No skal vi bygge 18 hóls golfbane i Solund…

 

3. statusrapport NM i diskgolf

Nok ein dag til endes:
Fleire nye mil med trakking i skog og hei…regnbyger…ekstremt sure sokkar….har akkurat pakka dei ned i hermetisk lukka plastposer…skal i besøk til svigers til Eirik!

Håvard gjekk ein strålande 3. runde med +1 som sluttresultat for den runden…og det samme som han som leder fekk på denne runden.
Og dermed er han å sjå i finalen!!!
Start kl. 08.00
Fantastisk!

Eirik persa 2 gonger, siste runden gjekk han på +18.
Men det holdt naturleg nok ikkje til finalespel i «Open»-klassen. Der er det forferdeleg trangt om plassen.

Kjell er fornøgd med den eine runden han gjekk i dag på +21. 
Sidan det berre er 4 med i Grandmaster-gruppa, blir det finalespel på han! Så då blir det ein sikker 4. plass. 
Det er noko å slå i bordet med i familien!
Morsomt!

Dette må fleire bli med på neste år!

 

2. statusrapport NM i Diskgolf:

Kjempegøy!
Masse flotte menneske…mange strålande prestasjonar…heile Noregseliten er samla..svært høgt nivå…veldig vanskeleg bane…mange går på tryne…men midt opp i frustrasjonane; - spelarane gjev alltid kvarandre kompliment når noko går godt…aldri kritikk eller nedpsyking!
Vi skal ha gått ca. 1,5 mil i dag…men for oss som kastar i hytt og pine, så vert det i tillegg ekstraturar i skog og mark.

Håvard gjekk diverre på ein smell på hòl 4 på runde 1…elles flott runde.
Runde 2 gjennomførte han med glans.
Han er nøydd å gå ein optimal runde i morgon for å nå finalerunden

Eirik klarer seg godt, men er jo veldig ute av trening. Han kjem meir og meir i siget og vil mest truleg avansere i morgon, men må spele langt over evne for å nå finalen.

Kjell går sine rundar stort sett med damer, og konsentrerer seg difor mest om å vere sosial og sjarmere, framfor å storspele… i tillegg går det mykje tid til å leite etter diskar! 
Nådde akkurat målet sitt med +30. 
På hòl 17 (240m) traff Kjell samtlige tre på vegen mot korga. Dette minnar mykje om gamledagar, der målet var alle lyktestolpane langs vegen i nabolaget.

I morgon skal Eirik og Kjell gå 2 rundar med start 08:00.
Håvard går skjebnerunden ca. 11:30. Den vert gøy å følgje.

 

1. Statusrapport NM i Diskgolf
Ein lang treningsdag er til snart til endes…18x2 hól og det lengste på 240 meter…hjelp…armen min held på å ramle av!

Men Håvard ser ut til å vera i bra form. 
Om ikkje han trynar skikkeleg, vil han truleg klare «cut»-en…ergo går han finalerunden på søndag.

Eirik er eit «wild-card»…ser at han har teknikken inne og at han kastar langt…han kan jammen klare cut-en han også! Dei går i ulike puljer dei to, så Håvard får sjanse til å vera caddie / rådgjevar for Eirik undervegs.
Dette blir spanande!

Kjell har knapt ingenting inne…men skylder på «enorme» smerter i skuldra…ei plagsom idrettsskade…sånn som berre toppidrettsfolk får...det er kult!
Og med ein birdie på eit hól der Håvard berre fekk par, så er treningsdagen redda.

No er det straks spelarmøte og i morgon blir det «blodig alvor».
Om armen heng fast skal eg prøve kome meg gjennom løypa i alle fall…målet mitt blir under +30 !!!

Diskgolf med Idrettsforbundet og ungdom i Solund Idrettspark

Publisert 31.08.2015 av Kjell Mongstad

Heile 16 stk. i sin beste ungdom + ein heil del i sin nest beste ungdom...foto, film og reportasje.
Kanondag i Idrettsparken! Det vrimla med folk og aktivitet!
Ingen fotosession frå mi side...overlot alt det til han med den digre fotokanona. Han syntes å vera hakket betre...
Resultatet får vi utpå våren ein gong. 
Dette blir gøy frametter...flott ungdom vi har i Solund!
Eg er stolt!

1 vaffel og eg trur det var 7 hotdogs igjen...var vanskeleg å sjå... for på slutten såg vi ikkje bunnen i panna på grunn eit usedvanleg tjukt knottlag!

Eg stemmer for å utrydde knotten ein gong for alle...! 
La oss starte ei folkerøysle...
Kven blir med på dugnad?

Ein kjempefin diskgolf-søndag er til endes - framhald i morgon!

Publisert 30.08.2015 av Kjell Mongstad

Strålande ver, masse folk, unge som vaksne i ei salig blanding...sånn er det i Solund.

Masse leik og sosialt liv og litt alvor, men berre for dei med eit godt utvikla konkurranseinstinkt.

Aron knuste til med beste putterserien denne dagen!
Mange gode "Haustkast´15 nr. 2" - resultat. Det byrjar å bli tett i toppen (på resultatlista altså).
Kjell tok ein knepen siger...Mange er i siget og Kjetil sin debut kan tyde på at han vert ei hard nøtt å slå i framtida.

I morgon kjem Idrettsforbundet til Solund, med både ein journalist og fotograf. Det blir film og foto, hotdogs og vaflar...rett etter skuletid og utover ettermiddagen.
1 av 15 som får det celebre besøket i Norge...det let seg høyre!
Kom oppom også i morgon!

Neste søndag vert det nye haustkast...

 

Artig turlags- og diskgolfdag i Idrettsparken

Publisert 23.08.2015 av Kjell Mongstad

IMG 3305Fantastsiake Solunddagar er til endes. For mange vart desse dagane avslutta søndag saman med Turlaget på Ravnenipa og diskgolfaktiviteter i Idrettsparken. Dagen skulle berre vera blott til lyst og moro; - og vart det; -for både så og store, kvinner og menn.

3 ulike "Putte"-øvingar vart demonstrert... der puttarkongen Tor Arne igjen viste musklar. Ein kunne øve på "Innspel"... presisjonskast på stang... gjerne med ein disk type midrange.

Lengdekast på oppmerka bane... forsøke med ulike drivere, der Tarjei verkeleg demonstrerte musklar på lengde.Og Endre sende oss andre nokre lange skremmeskot som vi må ta på alvor. Her er det berre å legge seg i trening.

IMG 3300

Gaute sin teknikk er forbilledleg på både korte og lange kast; - the coming diskgolfman i Solund.

Dei som ynskte det gjekk testbana saman; - nokre hól, eller sogar heile bana. Og her gjennomførte Tarje ein runde på delt nestbeste-notering på +3.

Bjarte er tydelegvis også skikkeleg i siget med sine +7. Aron slår vel alle med sin forbetring på heile 11 kast... frå +26 til +15.

Turlaget stilte med både kaker, vafler og med noko å drikke til. Dette var artig og dette må gjentakast... og det treng ikkje skje berre kvar Solunddag; - men heller kvar søndag!

Så neste diskgolfdag / vekesgolf, vert på førstkomande søndag kl. 13.00

IMG 3309

Spiller Detaljer Sum +/-
Tarjei Kalgraff 343623444 33 3
Kjell Mongstad 443634354 36 6
Bjarte Engevik 555544333 37 7
Geir-Kåre Ynnesdal 444643457 41 11
Kim Arnes 653745335 41 11
Tor Arne Hauge 754834443 42 12
Eirik Engevik 455635446 42 12
Gaute Lerpold Hauge 8631247555 55 25
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Sendebrettlauget på Solunddagen

Publisert 22.08.2015 av Kjell Mongstad

Solund Sendebrettlaug er nettopp stifta og det er laga ei 9-hóls frisbeetestgolfbane rundt Idrettsparken.

Stikk innom Solund Sendebrettlaug sin frisbeestand på Solunddagen og putt i vei.

Er du treffsikker, kan du vinne ein frisbee!

Frisbeeaktivitetar i idrettsparken

Publisert 22.08.2015 av Kjell Mongstad

Prøv å putte. Prøv deg på lengdekast. Prøv deg på å treffe korgene på dei ulike banene. Du skal få nokre nyttige instruksjonar på vegen... på teknikk og på reglar.

Dei som ynskjer det må prøve å gå ein diskgolfrunde. Det fungerer godt som familie og det er gøy å sette personleg rekord.

Dette skal berre vera moro!

Tid: Søndag, 23.august kl 12!

Haustkast'15 - Runde 1

Publisert 20.08.2015 av Kjell Mongstad

Ein utfordrande 1. Haustkast'15 runde!

Ein deilig, men lunefull vind gav denne runden ein ekstra dimensjon og utfordring. Torstein er nok van med vindstille skogsløyper…heldigvis…heile 7 out of bounds felte han denne gongen, men kasta hans er imponerande lange! Daniel tok ein del ekstra sjanser med driveren sin undervegs, og vips så var han ut av tetstriden. Alexsandre hadde sin siste runde i Solund og Norge, og vinden vil han definitivt hugse etter opphaldet. Men han tek no frisbee'en sin med seg til Frankrike og vil definitivt lansere sporten der… og hugs; - han har fortsatt rekorden på bana med berre gjennomførte venstrearmskast.

Kjell køyrde safe, bortsett frå på hull 3 mot vollen i motvind… driveren flau fint i lufta den... leeeenge... men kom ned igjen nøyaktig 2 meter frå utgangspunktet! Det holdt like vel til ein knepen siger.

Men det var Geir-Kåre som imponerte mest. Han klarte 9 over par på sin debutrunde! Det bør vera eit resultat som han kan skrive heim om…

Kjekk runde, sjølv om vi var litt få… men dette skuldast oppkøyring til Solunddagane! Vi samlast igjen til nye rundar på søndag ca. kl. 12.00!

Spiller Detaljer Sum +/-
Kjell Mongstad 646533334 37 7
Geir-Kåre Ynnesdal 644643435 39 9
Torstein Mongstad 344834457 42 12
Daniel Røed 654734646 45 15
Alexandre Lacostre 655846555 49 19
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Sommarkast'15 - Siste runde

Publisert 18.08.2015 av Håvard Mongstad

IMG 1311Då var siste runde av turneringa Sommarkast'15 over for denne gang! Kunstgrasmattene var no komen på plass på dei fleste håla, men det gjenstår framdeles litt dugnad for å få alle på plass. Etter å ha kasta i Fyllingsdalen (Bergen) i helga er det ikkje noko tvil når eg seier at desse utkasta er av bedre standard enn mange av de som finst der!!

Verken Ida eller Monica klarte å snike til seg damerekorden før dei reiser fra øya, og må nok belage seg på å vente til neste gong dei kjem på besøk for å prøve å slå den igjen. Då kan desverre rekorden være endå vanskeligare å ta ettersom Stine viste storform (med støvler) på +19! Hadde da ikkje vert for hål 9, hadde ho havna på +13 (!!).

Debutantane Mark og Daniel starta veldig bra, men mista litt grepet undervegs. Daniel prøvde blant anna å gøyme discane sine i "Indianarskogen" ved hål 9. Videre slo Jonathan Arnes til med tredje beste score i juniorklassen, berre 2 kast bak Åsne Hauge! Imponerande. Isabella var nokon kast bak sin eigen rekord, og kjem nok sterkare tilbake til neste runde! :) Underteikna drog sigeren i land med ny banerekord på -5.

Sommarkast'15 er over for denne gong, og vi vil takke alle som har hjelpt til for å ha fått bana så fin som den er i dag. Vi hadde ikkje trudd at vi skulle få så mykje på plass på ein sommar. Det er berre positive tilbakemeldinger på det som er gjort til no, og det er bra for laugsmotivasjon vidare!

Ellers starter - " Haustkast'15 " - kvart øyeblikk, så då er det berre å førebu seg!

Spiller Detaljer Sum +/-
Håvard Mongstad 322423225 25 -5
Kjell Mongstad 443734453 37 7
Mark Elvevåg 443544545 38 8
Kim Arnes 653644644 42 12
Daniel Røed 442744458 42 12
Stine Sundal 5837444410 49 19
Jonathan Arnes 6531156547 52 22
Monica Bache 6631066456 52 22
Ida Grindland 755846656 52 22
Isabella Arnes 8741366958 66 36
Sebastian Arnes 10104116891010 78 48
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Sommarkast`15 - Runde 5

Publisert 13.08.2015 av Håvard Mongstad

Det var ein flott sommarkveld for runde 5 av sommarkast`15 i dag. Dagens kastarar var så heldig å få prøve dei nye kunstgrasmattene som er komen. Takk til Jørn Otto som fekk fordelt ut sanda akkurat i tide til runden! Vi må seie oss svært nøgde med resultatet. Det var heile 8 stykk som møtte opp i dag, med blant anna to  debutanter: Anders Hersvik og Jørn Otto Olsen.

Etter at Ida gjekk ein litt svak runde sist gong, har da bredt seg usikkerhet blant kastarar om ho verkeleg var ein utfordrar til damerekorden på bana. Men med stødig kasting i dag og tangering av pers på +19 er det ikkje lenger noko tvil. Debutant Jørn Otto imponerte med gode lengder og beine kasta, men måtte i likhet med tidligere debutanter plukke opp discer i OB-felt både her og der. Anders derimot klarte å halde seg unna dei verste smellane og slo til med sterke +6 på førsterunden sin!

Ellers var Kenneth Sæbø endeleg på bana igjen, men såg ut til å være litt usikker på kva hål han skulle kaste på innimellom. Han satt likevel den drøyaste putten sålangt i Sommarkast`15 med ein langputt fra baksida av vollen på hull 2! Videre gjekk Endre "Dothraki" Natvik ein god runde på +8 (heile 5 par!).

Bra kasta!
Mvh Solund Sendebrettlaug

Spiller Detaljer Sum +/-
Håvard Mongstad 642433232 29 -1
Anders Hersvik 553534245 36 6
Endre Natvik 443944343 38 8
Eirik Engevik 644756464 46 16
Kenneth Sæbø 664645368 48 18
Ørjan Nikolaisen Trovåg 3441135648 48 18
Ida Grindland 664955455 49 19
Jørn Otto Olsen 5538451048 52 22
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Arbeid med utkast i gang

Publisert 12.08.2015 av Erlend Mongstad

IMG 3259

Ingen kan anklage Sendebrettlauget for ikkje å stå på! Her vert "nytt" kunstgras lagt etter PDGA standard. Utkasta skal vere på minimum 1.5m x 3.5m for å sikre tilstrekkelig tilløp i utkastet.

Sommarkast'15 - Runde 4

Publisert 08.08.2015 av Håvard Mongstad

Då var atter ein praktfull kastekveld over, og det skulle vise seg at profetiane om bestenoteringer vart fulgt til punkt og prikke: Samtlige kastarar som hadde ein pers frå før knuste denne i dag, og mange med god margin!

Jan Kåre kasta fryktelig stabilt i dag med bogey på 7/9 hål, og det blir ny pers av slikt! Ørjan kom seg under +10 og sletta sin gamle rekord med heile 7 kast. Tor Arne "finesse" Hauge sneik seg òg under den magiske +10 grensa med ferdigputta birdier på hull 3 og 7, ikkje verst! Ellers vart det kniving til siste slutt om pallplasseringane mellom Kalle, Øyvind og Kjell der sistnevnte var i det umoglege hjørnet og slo til med sterke +3! Håvard drog i land sigeren med -2, vel vitande om dobbelbogeyen han fekk på skogshålet, etter å sjølv ha gjort det opnare før runden.

Veldig kjekt med Tiril Haugen, Herman Elliot Herbard og Tore Trovåg som var med for første gong i dag. Håper de er med neste gong også!

Ellers er det mykje framgang å sjå hjå alle! Det ser ut til å være mindre av dei store blemmene, og meir klokskap i spelet hjå kastarane. Litt driving og puttetrening så vil resultata raskt forflytte seg nedover.

Spiller Detaljer Sum +/-
Håvard Mongstad 333423253 28 -2
Kjell Mongstad 533535333 33 3
Karl Fredrik Helgesen 543723434 35 5
Øyvind Engevik 444633443 35 5
Ørjan Nikolaisen Trovåg 542744534 38 8
Tor Arne Hauge 542944245 39 9
Jan Kåre Nessen 554854444 43 13
Tore Trovåg 453744448 43 13
Eirik Engevik 762845554 46 16
Gaute Lerpold Hauge 6641155558 55 25
Tiril Celina Haugen 81041159667 66 36
Herman Elliot Hebard 910512107688 75 45
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Sommarkast'15 - Runde 3

Publisert 04.08.2015 av Håvard Mongstad

Då er resultata fra gårsdagens runde klar:

Ein del vind satt preg på runden denne gongen òg, men det hindra ikkje Gaute i å sette ny pers med heile 12 kast. Snakk om progresjon! Ellers er det svært mange raude tall å sjå på hull 4, som fortsatt er ei hard nøtt å knekke for mangen.

App`en som er brukt heiter UDisc, enkel å grei å handtere og mangen funksjoner som gjer discgolfen kjekk. Bana på Hardbakke er på veg til å registrerast der.

Ellers er kunstgressmatter komen på plass ved utkasta, og vi skal prøve å få dei rulla ut og klar til neste golfrunde!

Bra kasta!

Spiller Detaljer Sum +/-
Håvard Mongstad 333634233 30 0
Kjell Mongstad 444834335 38 8
Torstein Mongstad 444735437 41 11
Ørjan Nikolaisen Trovåg 453946734 45 15
Jan Kåre Nessen 664864354 46 16
Geir Inge Pettersen 853944447 48 18
Karoline Harnes 5531156356 49 19
Alexandre Lacostre 6541046464 49 19
Monica Bache 8731055444 50 20
Gaute Lerpold Hauge 684867656 56 26
Ida Grindland 9641257356 57 27
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Sommarkast'15 - Runde 2

Publisert 31.07.2015 av Håvard Mongstad

Ein ny runde gjekk av stabelen i går kveld under det som må kalles optimale kasteforhold! Noko færre folk denne gangen, men likevel særdeles seriøst med bestenoteringer og kniving om damerekorden på bana!

Ida fekk tøff motstand ifra debutantane Monica Bache og Karoline i dag og sprakk litt på hull 4 der ho gjekk på ein sviande 12`er! Ellers var ho bunnsolid og viser at ho blir tøff når lengden på kasta kjem sigandes. Monica imponerte med teknikken og var jevnt over stabil, men fekk nokre lekser av dei kvite trådane i terrenget. Men det var Karoline som trakk det lengste strået med ny banerekord på +17 med stabilt gode kast heile vegen. Vi gratulerer!

Må berømme Tarjei sin monsterputt på hull 3, med eit påfølgande "JAAAAA" som kunne høyrast heilt opp i brattelia. Det blei ny bestenotering på både Tarjei og Asle i dag. Imponerande!

Ellers er dei resterande korgene kjøpt inn og kjem til Solund på søndag. Då blir korgene satt ned permanent.

Bra kasta!

Spiller Detaljer Sum +/-
Håvard Mongstad 333433243 28 -2
Tarjei Kalgraff 442645435 37 7
Asle Kalgraff 543934654 43 13
Karoline Harnes 653755655 47 17
Ida Grindland 7531255345 49 19
Monica Bache 774744467 50 20
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Sommarkast'15 - Runde 1

Publisert 28.07.2015 av Håvard Mongstad

Imponerande mange som stilte til dagens discgolf runde på Hardbakke, til tross for kort varsel!

Dette var ein runde som bar preg av meir utfordrande vind enn da dei tidligare rundane har vært. Nokon fekk òg erfare at ob-linjene fort kan bli brutale.. Åsne tangerte Ida Grindland sin pers på +21 og også dermed damerekorden på bana, sterkt! Videre kom Kim seg endelig på turnering med ein ganske så bra runde, om du ser bort ifra smellen hans på da siste hålet Uttrykksikonet smile

Det blei i dag testa ut eit nytt skogshål som ein kan gjere noko opnare enn det var i dag. Ellers er vi litt usamde i korleis hull 2 skal være (fra skateparken og over vollen). Er utkastet for langt unna? Ein kan også gjere da til eit par 4 hull. Kva tykkjer de?

Ellers er det kjekt med tilbakemeldinger på kva de synst er bra, og kva som dykk meiner kan bli bedre. Rydding og shining rundt utkast og korger blir utført etterkvart. Banekart og korger er òg snart på plass!

Spiller Detaljer Sum +/-
Håvard Mongstad 333324233 26 -4
Torstein Mongstad 543534337 37 7
Øyvind Engevik 453644354 38 8
Tarjei Kalgraff 443644643 38 8
Tor Arne Hauge 544835435 41 11
Kim Arnes 6535463310 45 15
Thomas Frøyen 673755445 46 16
Asle Kalgraff 5531035555 46 16
Eirik Engevik 763854764 50 20
Åsne Lerpold Hauge 953945456 50 20
Isabella Arnes 6556710768 60 30
Gaute Lerpold Hauge 75513775135 67 37
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Testrunde 2

Publisert 23.07.2015 av Håvard Mongstad

Merk at bana er endra etter denne runden, så resultata er dessverre ikkje registrert på bana.

Då var første runde på den nye bana fullført og det var jammen meg godt oppmøte denne gongen på heile 13 stykk, det er bra!
Etter å ha fått varma opp med nyinnkjøpte discer tok vi fatt på den nye bana:

Vi gratulerer Ida Grindland med ny offisiell damerekord på +21! Har ho meir å gå på til neste turnering?!

Håvard satt ein god standard for banerekord på +1, mens Øyvind Engevik overraska alle med knallsterke +4! Ellers var det uhyre jevnt bakover med Kalle som sneik til seg tredjeplassen forran snuten på TorsteinJan Kåre, Eirik og Endre.

Verdt å merke seg: Ørjan Nikolaisen Trovåg ligg å lure nede på resultatlista med heile 5 par! Om han luker vekk dei store smellane blir han skummel framover..

Veldig kjekt med så bra oppmøte, bana blir fiksa ytterligare på til neste gong og vi er opne for forslag om nokon har formeininger om bana / håla. 
Tidspunkt for neste turnering kjem vi tilbake til.

Bra kasta!

Testrunde 1

Publisert 21.07.2015 av Håvard Mongstad

Som følge av ny drivingrange på idrettsbana og muligheter for å sette pers på distanse, såg Kalgraff-gutta sitt snitt til å tørrtrene i går kveld. Etter at Mongstad fekk snusen i dette tok det ikkje lang tid før ein fekk organisert ein liten turnering, med både debutanter og erfarne! Mange spennende discgolfere møtte opp - små og store, nokon med nyinnkjøte discer og nokon som prøvde for første gong:

Elias Engevik starta knallsterkt med par på de tre første hulla, men gjekk desverre på ein smell ved den berykta OB-øya og hullet deretter. Par 4 hålet viser seg å være ei hard nøtt å knekke der bogey var bestenotering. Tarjei Kalgraff skuffa noko etter ein dobbelbogey allerede på første hull og sleit desverre litt med presisjonen, mens lillebror Asle Kalgraff var stabil og solid med unntak av hull 3. Eirik Engevik har ellers ein svært spennande forehand inne som vil bli fryktinngytande ved meir tørrtrening på idrettsbana! Håvard drog ellers i land sigeren, men ikkje noko veldig overbevisande runde frå han si side heller. Må også trekke fram familien Hauge, Ørjan Nikolaisen Trovåg og Fredrik Røed som var med for første gang. Blir spennande å følge utviklingen deira vidare!

Det vert ny runde førstkomande torsdag kl.18:00 om vêret tillater det!

Distansekasting

Publisert 19.07.2015 av Håvard Mongstad

Då har vi funne fram målbandet og tatt opp korga på idrettsbana. Det blir muligheter for nøyaktige distansemålinger på drive`ane i dag! Eg (Håvard) og Kjell stikk opp på Idrettsbana no.